Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Medicina

Grau en Medicina

Curs 2020-2021

La metodologia principal que s'empra en els estudis de Medicina de la UdG és l'aprenentatge basat en problemes (ABP). Aquesta metodologia estimula que l'estudiant construeixi activament el coneixement a partir de l'anàlisi crítica i discussió en grups petits de situacions o casos clínics i, simultàniament, desenvolupa competències cabdals per al seu futur professional, com el treball en equip, les habilitats comunicatives, la identificació de problemes, l'anàlisi situacional o la gestió de la incertesa.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Medicina
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
6 anys
Crèdits europeus:
360
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Medicina per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Medicina
Nombre orientatiu de places:
80
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:

Calendaris i horaris

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

T'oferim una docència de qualitat caracteritzada pels aspectes següents:

 • Participació activa en el teu procés d'aprenentatge per tal que desenvolupis les teves capacitats de raonament, d'autoaprenentatge i d'avaluació.
 • Aprenentatge basat en la pràctica, que facilita que adquireixis les competències clíniques i socials necessàries per al desenvolupament de la professió mèdica.
 • Aprenentatge transversal i multidisciplinari, que integra en una mateixa unitat d'aprenentatge aspectes bàsics, clínics i psicosocials.
 • Potenciació de la teva competència en anglès mitjançant classes d'anglès mèdic, mòduls en anglès i pràctiques a l'estranger.
 • Avenç respecte al model clàssic de pràctiques clíniques: deixes de ser subjecte passiu i ets responsable de veure el malalt, examinar-lo i prendre les decisions.

L'aprenentatge basat en problemes, organitzat al voltant de grups reduïts i del treball en grup, et fa més responsable i afavoreix les teves habilitats de comunicació, de col·laboració i de coordinació.

L'aprenentatge en el medi clínic

Fer l'aprenentatge en el medi clínic parteix del convenciment que l'estudiant ha d'adquirir una sòlida competència professional durant els sis cursos dels estudis de Medicina. És per això que aquesta metodologia pretén potenciar, a través de l'adquisició de les competències per part dels estudiants i mitjançant el treball sobre els coneixements, habilitats i actituds, les especificitats següents:

 • La integració dels coneixements adquirits amb les tècniques clíniques associades.
 • L'adequació al context en què s'apliquen aquestes tècniques clíniques.
 • La utilització àgil de la informació.
 • El treball en equip.
 • El coneixement dels diferents sistemes de salut.
 • El coneixement de les relacions metge-pacient.

Aquest aprenentatge específic es realitzarà a l'Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, així com en els hospitals comarcals i en la xarxa de centres sociosanitaris i d'atenció primària de la demarcació de Girona i comarques properes. La immersió en el medi clínic anirà prenent més importància a mesura que els estudiants avancin els estudis.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides professionals van lligades a les tasques que desenvolupen els professionals de la medicina. Es diferencien en:

 • Assistencials: atenció primària; atenció en ambulatoris, clíniques i hospitals; medicina preventiva; medicina del treball; medicina forense; salut internacional (ONG); bioquímica i analítica clínica...
 • Docents: professor en facultats de Medicina o en altres estudis universitaris vinculats amb l'àmbit de la salut; docència sanitària no universitària...
 • De gestió: clínica i hospitalària, universitària, de la sanitat pública...
 • De recerca biomèdica: bàsica, clínica, epidemiològica; tant en universitats i centres de recerca com a la indústria.

Aquestes sortides professionals no són excloents; la majoria dels professionals combinen diverses d'aquestes activitats.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació15.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 115.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 215.00 crèdits

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació10.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 310.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 412.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 112.00 crèdits

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 215.00 crèdits

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Programa d'habilitats 2. Habilitats de comunicació   Programa de habilidades 2. Habilidades de comunicación   Skills programme 2. Communication skills (3109G01009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Economia de la salut   Economía de la salud   Health economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència   Fragilidad y dependencia   Fragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut   Gestión de la calidad en los servicios de salud   Quality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions   Intervención en adicciones   Addiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa   Metodología de investigación cualitativa   Qualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica   Modelos estadísticos avanzados en la investigación clínica   Advanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut   Telemedicina: tecnologías de Internet para la salud   Telemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental   Atención a las personas con discapacidad y problemas en salud mental   Care for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida   Bienestar y calidad de vida   Well-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)   Investigación de resultados en salud (IRS)   Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut   Antropología de la salud   Anthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient   Salud y medio ambiente   Environmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn   Urgencias médicas. Conocimiento y entorno   Medical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa   Enfermedad tromboembólica venosa   Venous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor   Anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor   Anesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític   Enfermo crítico   Critical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana   Genética humana   Human genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques   Técnicas avanzadas en análisis clínicos   Advanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen   Regulación molecular de la relación huésped-patógeno   Molecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica   Genética viral y aplicaciones en terapia génica   Viral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular   Biología molecular   Molecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes   Técnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínas   Recombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies   Ampliación de las bases moleculares de las patologías   Advanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica   Química médica   Medicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada   Modelos estadísticos en epidemiología avanzada   Statistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció   Biología de la reproducción   Reproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica   Anatomía funcional y biomecánica   Functional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental   Cirugía experimental   Experimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents   Medicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentes   Global Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malaltia i medicina a les arts plàstiques   Enfermedad y medicina en las artes plásticas   Disease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura   Medicina en literatura   Medicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública   Las enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud pública   Neglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica   Ciencia en medicina: vínculo entre la investigación i la práctica   Science in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments   La dimensión social de los medicamentos   The social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica   Un enfoque teórico y práctico para la investigación biomédica   A Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut   Determinantes sociales y estructurales de la salud   Social and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina del medi natural   Medicina del medio natural   Wilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient   Medicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del paciente   Translational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.   Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.   Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes   Osteología humana aplicada I: identificación de restos humanos   Applied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa   Fisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sano   Physiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica   Cirugía plástica   Plastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici   Fisiología del ejercicio   Physiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina   Cronomedicina   Chronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Introducció a les humanitats mèdiques   Introducción a las humanidades médicas   Introduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna   Cómo la imagen médica está mejorando la medicina moderna   How medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular15.00 crèdits

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics10.00 crèdits

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció12.00 crèdits

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació12.00 crèdits

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Economia de la salut   Economía de la salud   Health economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència   Fragilidad y dependencia   Fragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut   Gestión de la calidad en los servicios de salud   Quality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions   Intervención en adicciones   Addiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa   Metodología de investigación cualitativa   Qualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica   Modelos estadísticos avanzados en la investigación clínica   Advanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut   Telemedicina: tecnologías de Internet para la salud   Telemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental   Atención a las personas con discapacidad y problemas en salud mental   Care for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida   Bienestar y calidad de vida   Well-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)   Investigación de resultados en salud (IRS)   Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut   Antropología de la salud   Anthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient   Salud y medio ambiente   Environmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn   Urgencias médicas. Conocimiento y entorno   Medical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa   Enfermedad tromboembólica venosa   Venous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor   Anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor   Anesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític   Enfermo crítico   Critical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana   Genética humana   Human genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques   Técnicas avanzadas en análisis clínicos   Advanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen   Regulación molecular de la relación huésped-patógeno   Molecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica   Genética viral y aplicaciones en terapia génica   Viral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular   Biología molecular   Molecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes   Técnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínas   Recombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies   Ampliación de las bases moleculares de las patologías   Advanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica   Química médica   Medicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada   Modelos estadísticos en epidemiología avanzada   Statistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció   Biología de la reproducción   Reproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica   Anatomía funcional y biomecánica   Functional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental   Cirugía experimental   Experimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents   Medicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentes   Global Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malaltia i medicina a les arts plàstiques   Enfermedad y medicina en las artes plásticas   Disease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura   Medicina en literatura   Medicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública   Las enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud pública   Neglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica   Ciencia en medicina: vínculo entre la investigación i la práctica   Science in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments   La dimensión social de los medicamentos   The social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica   Un enfoque teórico y práctico para la investigación biomédica   A Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut   Determinantes sociales y estructurales de la salud   Social and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina del medi natural   Medicina del medio natural   Wilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient   Medicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del paciente   Translational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.   Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.   Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes   Osteología humana aplicada I: identificación de restos humanos   Applied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa   Fisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sano   Physiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica   Cirugía plástica   Plastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici   Fisiología del ejercicio   Physiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina   Cronomedicina   Chronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Introducció a les humanitats mèdiques   Introducción a las humanidades médicas   Introduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna   Cómo la imagen médica está mejorando la medicina moderna   How medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació6.00 crèdits

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori12.00 crèdits

Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 1. 12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Els sistemes de comunicació al cos humà   Los sistemas de comunicación en el cuerpo humano   Human body communication systems (3109G01018)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Comunicació dins del cos humà i interfase amb el medi ambient 2. 15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

La reproducció humana i les hormones sexuals   La reproducción humana y las hormonas sexuales   Human reproduction and sex hormones (3109G01019)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana10.00 crèdits

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Economia de la salut   Economía de la salud   Health economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència   Fragilidad y dependencia   Fragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut   Gestión de la calidad en los servicios de salud   Quality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions   Intervención en adicciones   Addiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa   Metodología de investigación cualitativa   Qualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica   Modelos estadísticos avanzados en la investigación clínica   Advanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut   Telemedicina: tecnologías de Internet para la salud   Telemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental   Atención a las personas con discapacidad y problemas en salud mental   Care for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida   Bienestar y calidad de vida   Well-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)   Investigación de resultados en salud (IRS)   Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut   Antropología de la salud   Anthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient   Salud y medio ambiente   Environmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn   Urgencias médicas. Conocimiento y entorno   Medical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa   Enfermedad tromboembólica venosa   Venous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor   Anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor   Anesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític   Enfermo crítico   Critical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana   Genética humana   Human genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques   Técnicas avanzadas en análisis clínicos   Advanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen   Regulación molecular de la relación huésped-patógeno   Molecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica   Genética viral y aplicaciones en terapia génica   Viral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular   Biología molecular   Molecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes   Técnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínas   Recombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies   Ampliación de las bases moleculares de las patologías   Advanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica   Química médica   Medicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada   Modelos estadísticos en epidemiología avanzada   Statistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció   Biología de la reproducción   Reproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica   Anatomía funcional y biomecánica   Functional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental   Cirugía experimental   Experimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents   Medicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentes   Global Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malaltia i medicina a les arts plàstiques   Enfermedad y medicina en las artes plásticas   Disease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura   Medicina en literatura   Medicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública   Las enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud pública   Neglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica   Ciencia en medicina: vínculo entre la investigación i la práctica   Science in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments   La dimensión social de los medicamentos   The social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica   Un enfoque teórico y práctico para la investigación biomédica   A Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut   Determinantes sociales y estructurales de la salud   Social and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina del medi natural   Medicina del medio natural   Wilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient   Medicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del paciente   Translational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.   Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.   Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes   Osteología humana aplicada I: identificación de restos humanos   Applied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa   Fisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sano   Physiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica   Cirugía plástica   Plastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici   Fisiología del ejercicio   Physiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina   Cronomedicina   Chronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Introducció a les humanitats mèdiques   Introducción a las humanidades médicas   Introduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna   Cómo la imagen médica está mejorando la medicina moderna   How medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina social. Habilitats de comunicació i iniciació a la investigació7.00 crèdits

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 218.00 crèdits

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions15.00 crèdits

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor   El sistema de soporte y movimiento: El aparato locomotor   Support and movement system: Locomotor apparatus (3109G01025)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Economia de la salut   Economía de la salud   Health economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència   Fragilidad y dependencia   Fragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut   Gestión de la calidad en los servicios de salud   Quality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions   Intervención en adicciones   Addiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa   Metodología de investigación cualitativa   Qualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica   Modelos estadísticos avanzados en la investigación clínica   Advanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut   Telemedicina: tecnologías de Internet para la salud   Telemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental   Atención a las personas con discapacidad y problemas en salud mental   Care for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida   Bienestar y calidad de vida   Well-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)   Investigación de resultados en salud (IRS)   Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut   Antropología de la salud   Anthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient   Salud y medio ambiente   Environmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn   Urgencias médicas. Conocimiento y entorno   Medical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa   Enfermedad tromboembólica venosa   Venous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor   Anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor   Anesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític   Enfermo crítico   Critical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana   Genética humana   Human genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques   Técnicas avanzadas en análisis clínicos   Advanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen   Regulación molecular de la relación huésped-patógeno   Molecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica   Genética viral y aplicaciones en terapia génica   Viral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular   Biología molecular   Molecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes   Técnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínas   Recombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies   Ampliación de las bases moleculares de las patologías   Advanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica   Química médica   Medicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada   Modelos estadísticos en epidemiología avanzada   Statistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció   Biología de la reproducción   Reproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica   Anatomía funcional y biomecánica   Functional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental   Cirugía experimental   Experimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents   Medicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentes   Global Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malaltia i medicina a les arts plàstiques   Enfermedad y medicina en las artes plásticas   Disease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura   Medicina en literatura   Medicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública   Las enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud pública   Neglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica   Ciencia en medicina: vínculo entre la investigación i la práctica   Science in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments   La dimensión social de los medicamentos   The social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica   Un enfoque teórico y práctico para la investigación biomédica   A Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut   Determinantes sociales y estructurales de la salud   Social and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina del medi natural   Medicina del medio natural   Wilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient   Medicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del paciente   Translational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.   Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.   Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes   Osteología humana aplicada I: identificación de restos humanos   Applied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa   Fisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sano   Physiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica   Cirugía plástica   Plastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici   Fisiología del ejercicio   Physiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina   Cronomedicina   Chronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Introducció a les humanitats mèdiques   Introducción a las humanidades médicas   Introduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna   Cómo la imagen médica está mejorando la medicina moderna   How medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta   La continuidad vital 1. Del nacimiento a la edad adulta   Vital cycle 1. From birth to adulthood (3109G01026)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Situacions especials en l'atenció mèdica: atenció al pacient ancià i atenció a les urgències 12.00 crèdits

Integració: abordatge biològic, psicològic, social i cultural10.00 crèdits

Treball final de grau18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball final de grau   Trabajo final de grado   Final project (3109G01030)

OBObligatòria 18.00 SSemestral

Optatives 5.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Economia de la salut   Economía de la salud   Health economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència   Fragilidad y dependencia   Fragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut   Gestión de la calidad en los servicios de salud   Quality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions   Intervención en adicciones   Addiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa   Metodología de investigación cualitativa   Qualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica   Modelos estadísticos avanzados en la investigación clínica   Advanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut   Telemedicina: tecnologías de Internet para la salud   Telemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental   Atención a las personas con discapacidad y problemas en salud mental   Care for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida   Bienestar y calidad de vida   Well-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)   Investigación de resultados en salud (IRS)   Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut   Antropología de la salud   Anthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient   Salud y medio ambiente   Environmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn   Urgencias médicas. Conocimiento y entorno   Medical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa   Enfermedad tromboembólica venosa   Venous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor   Anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor   Anesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític   Enfermo crítico   Critical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana   Genética humana   Human genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques   Técnicas avanzadas en análisis clínicos   Advanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen   Regulación molecular de la relación huésped-patógeno   Molecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica   Genética viral y aplicaciones en terapia génica   Viral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular   Biología molecular   Molecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes   Técnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínas   Recombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies   Ampliación de las bases moleculares de las patologías   Advanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica   Química médica   Medicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada   Modelos estadísticos en epidemiología avanzada   Statistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció   Biología de la reproducción   Reproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica   Anatomía funcional y biomecánica   Functional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental   Cirugía experimental   Experimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents   Medicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentes   Global Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malaltia i medicina a les arts plàstiques   Enfermedad y medicina en las artes plásticas   Disease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura   Medicina en literatura   Medicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública   Las enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud pública   Neglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica   Ciencia en medicina: vínculo entre la investigación i la práctica   Science in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments   La dimensión social de los medicamentos   The social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica   Un enfoque teórico y práctico para la investigación biomédica   A Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut   Determinantes sociales y estructurales de la salud   Social and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina del medi natural   Medicina del medio natural   Wilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient   Medicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del paciente   Translational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.   Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.   Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes   Osteología humana aplicada I: identificación de restos humanos   Applied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa   Fisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sano   Physiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica   Cirugía plástica   Plastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici   Fisiología del ejercicio   Physiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina   Cronomedicina   Chronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Introducció a les humanitats mèdiques   Introducción a las humanidades médicas   Introduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna   Cómo la imagen médica está mejorando la medicina moderna   How medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Optativitat + reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Economia de la salut   Economía de la salud   Health economics (3109G01031)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fragilitat i dependència   Fragilidad y dependencia   Fragility and dependence (3109G01032)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió de la qualitat en els serveis de salut   Gestión de la calidad en los servicios de salud   Quality management in health care services (3109G01033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Intervenció en addiccions   Intervención en adicciones   Addiction intervention (3109G01034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Metodologia d'investigació qualitativa   Metodología de investigación cualitativa   Qualitative research methodology (3109G01035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics avançats en la investigació clínica   Modelos estadísticos avanzados en la investigación clínica   Advanced statistical models for clinical research (3109G01036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Telemedicina: tecnologies d'Internet per a la salut   Telemedicina: tecnologías de Internet para la salud   Telemedicine: Internet applications for health (3109G01037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Atenció a les persones amb discapacitat i problemes en salut mental   Atención a las personas con discapacidad y problemas en salud mental   Care for people with disablilities and mental health problems (3109G01038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Benestar i qualitat de vida   Bienestar y calidad de vida   Well-being and quality of life (3109G01039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Investigació de resultats en salut (IRS)   Investigación de resultados en salud (IRS)   Health research findings (3109G01040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Antropologia de la salut   Antropología de la salud   Anthropology of health (3109G01041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Salut i medi ambient   Salud y medio ambiente   Environmental health (3109G01042)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn   Urgencias médicas. Conocimiento y entorno   Medical emergencies. Knowledge and environment (3109G01043)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Malaltia tromboembòlica venosa   Enfermedad tromboembólica venosa   Venous thromboembolism (3109G01044)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anestesiologia, reanimació i terapèutica del dolor   Anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor   Anesthesiology, reanimation and pain therapy (3109G01045)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malalt crític   Enfermo crítico   Critical illness (3109G01046)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica humana   Genética humana   Human genetics (3109G01047)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques avançades en anàlisis clíniques   Técnicas avanzadas en análisis clínicos   Advanced techniques in clinical analysis (3109G01048)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Regulació molecular de la relació hoste-patogen   Regulación molecular de la relación huésped-patógeno   Molecular regulation of host-pathogen interactions (3109G01049)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Genètica viral i aplicacions en teràpia gènica   Genética viral y aplicaciones en terapia génica   Viral genetics and applications in genes therapy (3109G01050)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia molecular   Biología molecular   Molecular biology (3109G01051)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Tècniques de DNA recombinant i enginyeria de proteïnes   Técnicas de DNA recombinante e ingeniería de proteínas   Recombinant DNA techniques and protein engineering (3109G01052)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Ampliació de les bases moleculars de les patologies   Ampliación de las bases moleculares de las patologías   Advanced study of the molecular basis of pathology (3109G01053)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Química mèdica   Química médica   Medicinal chemistry (3109G01054)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Models estadístics en epidemiologia avançada   Modelos estadísticos en epidemiología avanzada   Statistical models in advanced epidemiology (3109G01055)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Biologia de la reproducció   Biología de la reproducción   Reproductive biology (3109G01056)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Anatomia funcional i biomecànica   Anatomía funcional y biomecánica   Functional anatomy and biomechanics (3109G01057)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cirurgia experimental   Cirugía experimental   Experimental surgery (3109G01058)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Medicina global - Deficiències nutricionals en països emergents   Medicina global - Deficiencias nutricionales en países emergentes   Global Medicine - Nutritional Deficiencies in Emerging Countries (3109G01059)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Malaltia i medicina a les arts plàstiques   Enfermedad y medicina en las artes plásticas   Disease and Medicine in the Plastic Arts (3109G01060)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina en literatura   Medicina en literatura   Medicine in literature (3109G01061)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública   Las enfermedades tropicales desatendidas - Enfoque de salud pública   Neglected tropical diseases – Public health approach (3109G01062)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Ciència en medicina: vincle entre la recerca i la pràctica   Ciencia en medicina: vínculo entre la investigación i la práctica   Science in medicine: Bridging research and practice (3109G01063)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La dimensió social dels medicaments   La dimensión social de los medicamentos   The social dimension of medicines (3109G01064)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Una visió teòrica i pràctica per a la recerca biomèdica   Un enfoque teórico y práctico para la investigación biomédica   A Theoretical and Practical Approach to Biomedical Research (3109G01065)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Determinants socials i estructurals de la salut   Determinantes sociales y estructurales de la salud   Social and Structural Determinants of Health (3109G01066)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina del medi natural   Medicina del medio natural   Wilderness Medicine (3109G01067)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Medicina translacional i Medicina personalitzada: del laboratori a la capçalera del pacient   Medicina traslacional y Medicina personalizada: del laboratorio a la cabecera del paciente   Translational and Personalized Medicine: from Bench to Bedside (3109G01068)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic.   Reconocimiento anatómico mediante ecografía: Aparato locomotor y sistema musculoesquelético.   Anatomical recognition by ultrasound: Musculoskeletal and Locomotor System. (3109G01069)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes   Osteología humana aplicada I: identificación de restos humanos   Applied human osteology I: Human remains identification (3109G01070)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa   Fisiología del Bienestar: mente sana en un cuerpo sano   Physiology of Wellness: healthy mind in a healthy body (3109G01071)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Cirurgia plàstica   Cirugía plástica   Plastic surgery (3109G01072)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció a la cirurgia oral i craneomaxil·lofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial   Introducción a la cirugía oral y craneomaxilofacial (3109G01073)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Fisiologia de l’exercici   Fisiología del ejercicio   Physiology of exercise (3109G01074)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Cronomedicina   Cronomedicina   Chronomedicine (3109G01075)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Introducció a les humanitats mèdiques   Introducción a las humanidades médicas   Introduction to medical humanities (3109G01076)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna   Cómo la imagen médica está mejorando la medicina moderna   How medical imaging is improving modern medicine (3109G01077)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Requisit Llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* ACOE

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.