Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Infermeria

Grau en Infermeria

Curs 2020-2021

NOU PLA D'ESTUDIS

 

La formació s'orienta cap a l'apoderament de les persones en la gestió de la salut, el desenvolupament del pensament crític i reflexiu, la capacitat autònoma d'aprenentatge i la resolució de problemes, l'aplicació dels principis científics, humanístics i ètics, així com la perspectiva d'equip multidisciplinari i de treball intersectorial amb el propòsit de formar professionals capaços de proporcionar les cures infermeres adequades per donar resposta a les demandes de la societat actual.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Infermeria
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:

Graduat/ada en Infermeria per la Universitat de Girona

Centre docent:
Facultat d'Infermeria
Nombre orientatiu de places:
130
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Calendari acadèmic i horaris:

Calendaris i horaris

Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

T’oferim una docència basada en diferents metodologies, entre les quals destaquen l’aprenentatge basat en problemes, les pràctiques de laboratori amb simuladors de pacients de diferents nivells de complexitat, l’avaluació objectiva de la competència clínica en cures infermeres i les pràctiques clíniques durant tot el grau.

Apostem per la internacionalització; això significa que tindràs l’oportunitat de participar en diferents programes de mobilitat internacionals i nacionals.

Competències

Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les quals atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a la fase específica de les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Treballar com a infermera o infermer, en:
  • Centres hospitalaris
  • Centres d'atenció primària
  • Centres geriàtrics i sociosanitaris
  • Centres de salut mental
  • Centres docents (de formació professional i universitaris)
  • Serveis d'emergències mèdiques
  • Medicina d'empresa
  • Salut comunitària
 • Exercir com a professional autònom. Especialització en alguns àmbits a través de l'accés a les especialitats d'infermeria.

Continuar estudiant

Una vegada acabat el Grau en Infermeria pots accedir al Màster Universitari Oficial en Promoció de la Salut que t’ofereix la Universitat de Girona en aquesta Facultat.

El Màster Universitari en Promoció de la Salut té 60 crèdits ECTS. És una formació de postgrau que dona formació en promoció de la salut i recerca. Ofereix estratègies per incorporar la promoció de la salut en els diferents àmbits del sistema de salut i per dissenyar i implementar projectes de recerca en aquest àmbit. Aquest Màster dóna accés als estudis de doctorat.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

Ciències bàsiques de la salut 19.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Anatomofisiologia   Anatomofisiología   Anatomy and physiology (3106G02001)

BBàsica 9.00 AAnual

Ciències bàsiques de la salut 215.00 crèdits

Ciències bàsiques de la salut 36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Psicologia de la salut i habilitats comunicatives   Psicología de la salud y habilidades comunicativas   Psychology of health and communication skills (3106G02005)

BBàsica 6.00 AAnual

Ciències bàsiques6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Llenguatge científic i sistemes d'informació   Lenguaje científico y sistemas de información   Scientific language and information systems (3106G02007)

BBàsica 6.00 AAnual

Ciències de la infermeria 115.00 crèdits

Pràctiques de simulació clínica3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques de simulació clínica I   Prácticas de simulación clínica I   Clinical simulation practicals I (3106G02022)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Pràcticum6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràcticum 1. Introductori   Prácticum 1. Introductorio   Traineeship 1. Introductory (3106G02025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciències bàsiques de la salut 16.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Fisiopatologia   Fisiopatología   Physiopathology (3106G02002)

BBàsica 6.00 AAnual

Ciències bàsiques de la salut 36.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Psicologia aplicada a les alteracions de salut   Psicología aplicada a las alteraciones de salud   Psychology applied to health disorders (3106G02006)

BBàsica 6.00 AAnual

Ciències bàsiques12.00 crèdits

Ciències de la infermeria 221.00 crèdits

Pràctiques de simulació clínica3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques de simulació clínica II   Prácticas de simulación clínica II   Clinical simulation practicals II (3106G02023)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Pràcticum12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràcticum 2. Entorn comunitari   Prácticum 2. Entorno comunitario   Traineeship 2. Primary care (3106G02026)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràcticum 3. Entorn hospitalari   Prácticum 3. Entorno hospitalario   Traineeship 3. Hospital settings (3106G02027)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Ciències de la infermeria 312.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Atenció infermera en salut mental II   Atención enfermera en salud mental II   Nursing care in mental health II (3106G02016)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió d'infermeria   Gestión de enfermería   Nursing management (3106G02017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Infermeria comunitària II   Enfermería comunitaria II   Community nursing II (3106G02018)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Ciències de la infermeria 421.00 crèdits

Pràctiques de simulació clínica3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Pràctiques de simulació clínica III   Prácticas de simulación clínica III   Clinical simulation practicals III (3106G02024)

OBObligatòria 3.00 AAnual

Pràcticum18.00 crèdits

Assignatures optatives3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Abordatge infermer de la sexualitat en el cicle vital   Abordaje enfermero de la sexualidad en el ciclo vital   Nursing approach to sexuality during the life cycle (3106G02038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Addiccions   Adicciones   Addictions (3106G02039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprendre a cuidar-me per cuidar   Aprender a cuidarme para cuidar   Learning to look after myself to be able to care (3106G02040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Atenció integral a les persones amb ferides cròniques   Atención integral a las personas con heridas crónicas   Comprehensive care for people with chronic wounds (3106G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Atenció urgent en salut mental   Atención urgente en salud mental   Emergency care in mental health (3106G02042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cures infermeres en l'atenció de les persones grans amb síndromes geriàtriques   Cuidados enfermeros en la atención de las personas mayores con síndromes geriátricos   Nursing care in the elderly with geriatric syndromes (3106G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per a la salut   Educación para la salud   Health education (3106G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Malalties tropicals i salut internacional   Enfermedades tropicales y salud internacional   Tropical diseases and international health (3106G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Infermeria de pràctica clínica avançada   Enfermería de práctica clínica avanzada   Advanced clinical practice nursing (3106G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de les emocions   Gestión de las emociones   Managing emotions (3106G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anglès per a infermeria   Inglés para enfermería   English for nurses (3106G02048)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La infermera des del pensament crític i centrat en la persona   La enfermera desde el pensamiento crítico y centrado en la persona   The nurse from critical thinking and person-centered (3106G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lectura crítica de l'evidència científica   Lectura crítica de la evidencia científica   Critical reading of scientific evidence (3106G02050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques en recerca qualitativa en infermeria   Métodos y técnicas en investigación cualitativa en enfermería   Methods and techniques in qualitative research in nursing (3106G02051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Promoció de l'envelliment actiu i saludable en les persones grans   Promoción del envejecimiento activo y saludable en las personas mayores   Promotion of active and healthy ageing in the elderly (3106G02052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut i multiculturalitat   Salud y multiculturalidad   Health and multiculturality (3106G02053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teràpies complementàries   Terapias complementarias   Complementary therapies (3106G02054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Presa de decisions amb dades   Toma de decisiones con datos   Decision-making with data (3106G02055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Pràcticum42.00 crèdits

Treball de fi de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Treball de final de grau   Trabajo de fin de grado   Final project (nursing degree) (3106G02037)

OBObligatòria 12.00 AAnual

Assignatures optatives3.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Abordatge infermer de la sexualitat en el cicle vital   Abordaje enfermero de la sexualidad en el ciclo vital   Nursing approach to sexuality during the life cycle (3106G02038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Addiccions   Adicciones   Addictions (3106G02039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprendre a cuidar-me per cuidar   Aprender a cuidarme para cuidar   Learning to look after myself to be able to care (3106G02040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Atenció integral a les persones amb ferides cròniques   Atención integral a las personas con heridas crónicas   Comprehensive care for people with chronic wounds (3106G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Atenció urgent en salut mental   Atención urgente en salud mental   Emergency care in mental health (3106G02042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cures infermeres en l'atenció de les persones grans amb síndromes geriàtriques   Cuidados enfermeros en la atención de las personas mayores con síndromes geriátricos   Nursing care in the elderly with geriatric syndromes (3106G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per a la salut   Educación para la salud   Health education (3106G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Malalties tropicals i salut internacional   Enfermedades tropicales y salud internacional   Tropical diseases and international health (3106G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Infermeria de pràctica clínica avançada   Enfermería de práctica clínica avanzada   Advanced clinical practice nursing (3106G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de les emocions   Gestión de las emociones   Managing emotions (3106G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anglès per a infermeria   Inglés para enfermería   English for nurses (3106G02048)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La infermera des del pensament crític i centrat en la persona   La enfermera desde el pensamiento crítico y centrado en la persona   The nurse from critical thinking and person-centered (3106G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lectura crítica de l'evidència científica   Lectura crítica de la evidencia científica   Critical reading of scientific evidence (3106G02050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques en recerca qualitativa en infermeria   Métodos y técnicas en investigación cualitativa en enfermería   Methods and techniques in qualitative research in nursing (3106G02051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Promoció de l'envelliment actiu i saludable en les persones grans   Promoción del envejecimiento activo y saludable en las personas mayores   Promotion of active and healthy ageing in the elderly (3106G02052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut i multiculturalitat   Salud y multiculturalidad   Health and multiculturality (3106G02053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teràpies complementàries   Terapias complementarias   Complementary therapies (3106G02054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Presa de decisions amb dades   Toma de decisiones con datos   Decision-making with data (3106G02055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Optativitat + reconeixement acadèmic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

Abordatge infermer de la sexualitat en el cicle vital   Abordaje enfermero de la sexualidad en el ciclo vital   Nursing approach to sexuality during the life cycle (3106G02038)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Addiccions   Adicciones   Addictions (3106G02039)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Aprendre a cuidar-me per cuidar   Aprender a cuidarme para cuidar   Learning to look after myself to be able to care (3106G02040)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Atenció integral a les persones amb ferides cròniques   Atención integral a las personas con heridas crónicas   Comprehensive care for people with chronic wounds (3106G02041)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Atenció urgent en salut mental   Atención urgente en salud mental   Emergency care in mental health (3106G02042)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Cures infermeres en l'atenció de les persones grans amb síndromes geriàtriques   Cuidados enfermeros en la atención de las personas mayores con síndromes geriátricos   Nursing care in the elderly with geriatric syndromes (3106G02043)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Educació per a la salut   Educación para la salud   Health education (3106G02044)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Malalties tropicals i salut internacional   Enfermedades tropicales y salud internacional   Tropical diseases and international health (3106G02045)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Infermeria de pràctica clínica avançada   Enfermería de práctica clínica avanzada   Advanced clinical practice nursing (3106G02046)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Gestió de les emocions   Gestión de las emociones   Managing emotions (3106G02047)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Anglès per a infermeria   Inglés para enfermería   English for nurses (3106G02048)

OPOptativa 3.00 SSemestral

La infermera des del pensament crític i centrat en la persona   La enfermera desde el pensamiento crítico y centrado en la persona   The nurse from critical thinking and person-centered (3106G02049)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Lectura crítica de l'evidència científica   Lectura crítica de la evidencia científica   Critical reading of scientific evidence (3106G02050)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Mètodes i tècniques en recerca qualitativa en infermeria   Métodos y técnicas en investigación cualitativa en enfermería   Methods and techniques in qualitative research in nursing (3106G02051)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Promoció de l'envelliment actiu i saludable en les persones grans   Promoción del envejecimiento activo y saludable en las personas mayores   Promotion of active and healthy ageing in the elderly (3106G02052)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Salut i multiculturalitat   Salud y multiculturalidad   Health and multiculturality (3106G02053)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Teràpies complementàries   Terapias complementarias   Complementary therapies (3106G02054)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Presa de decisions amb dades   Toma de decisiones con datos   Decision-making with data (3106G02055)

OPOptativa 3.00 SSemestral No

Requisit llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell B2 - Francès
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.