Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Grau en Fisioteràpia

Grau en Fisioteràpia

Curs 2020-2021

L’objectiu fonamental és formar fisioterapeutes capacitats per atendre persones en l’àmbit preventiu, el tractament de lesions i patologies associades als moviments, utilitzant metodologies àgils que apropin als alumnes a l’activitat laboral i el treball en equip.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Fisioteràpia
Branca de coneixement:
Ciències de la Salut
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Fisioteràpia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
150
Última nota de tall:
Notes de tall de la convocatòria de juny de 2020
Preu aprox. de la matrícula de primer:
Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?
Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Web:
Grau en Fisioteràpia - Campus de Salt
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

L'estudiant de Fisioteràpia és recomanable que tingui una sòlida formació en les matèries relacionades amb les ciències de la salut. Cal tenir, a més a més, una bona actitud de servei vers les persones i un caràcter actiu. Finalment, també serà d'utilitat tenir bones nocions d'anglès.

Objectius formatius

Els objectius generals són els següents:

 • Generar en els estudiants la capacitat de valorar la importància de la fisioteràpia en el context de la salut.
 • Proporcionar la preparació científica i les competències adients per identificar, descriure, comparar i tractar alteracions de la salut a les que es pugui respondre des de la fisioteràpia.
 • Adquirir les competències en l’ús conjunt de mètodes, procediments, models, tècniques i actuacions que, mitjançant l’aplicació d’agents físics, tècniques manuals i exercicis terapèutics, entre altres, prevenen, curen i recuperen a persones afectades per deficiències,limitacions funcionals o canvis en la funció física i en l’estat de salut, producte d’una lesió, malaltia, accident o qualsevol altre causa.
 • Proporcionar als estudiants una base per desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Infondre als estudiants l’ interès per incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una forma crítica, constructiva i creativa.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències de la salut.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències de la salut.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

Les sortides laborals del graduat en Fisioteràpia són molt diverses gràcies a l’ampli ventall dels diferents àmbits dels professionals de la salut: el tractament de patologies de les especialitats mèdiques i quirúrgiques; les activitats de prevenció de malalties i de promoció de la salut, així com la recerca, la docència i la gestió. Permet l’activitat professional lliure i també en els sectors públic i privat.

Els sectors principals d’ocupació son: mútues d’assegurances, mútues d’accidents, hospitals generals, hospitals especialitzats, centres de rehabilitació, atenció primària, escoles d’educació especial, residències geriàtriques, centres d’assistència primària, centres sociosanitaris, centres hidrotermals, clubs i centres esportius, fisioestètica, investigació, docència…

Continuar estudiant

L'Escola proposarà:

 • Màsters de qualitat amb un perfil eminentment pràctic i enfocats a les necessitats del mercat de treball.
 • Una excel·lent i variada oferta de formació continuada per tal de donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior (cursos monogràfics, cursos d'estiu, etc.).

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2020-2021

ANATOMO-FISIOLOGIA24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

ANATOMIA   ANATOMIA   ANATOMY (3159G01001)

BBàsica 14.00 AAnual No

FISIOLOGIA   FISIOLOGIA   PHISIOLOGY (3159G01002)

BBàsica 10.00 SSemestral

Anatomia 1   Anatomia 1   Anatomy 1 (3159G01046)

BBàsica 6.00 SSemestral

Anatomia 2   Anatomia 2   Anatomy 2 (3159G01047)

BBàsica 8.00 SSemestral

CIÈNCIES BÀSIQUES18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

BIOLOGIA   BIOLOGIA   BIOLOGY (3159G01003)

BBàsica 6.00 SSemestral

FÍSICA   FÍSICA   PHYSICS (3159G01004)

BBàsica 6.00 SSemestral

BIOQUÍMICA   BIOQUÍMICA   BIOCHEMICS (3159G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

LLENGUA MODERNA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

LLENGUA MODERNA   LENGUA MODERNA   MODERN LANGUAGE (3159G01030)

BBàsica 6.00 SSemestral

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA   FUNDAMENTOS DE FISIOTERAPIA   PHYSIOTHERAPY FUNDAMENTALS (3159G01031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA   VALORACION EN FISIOTERAPIA   PHYSIOTHERAPY VALUATION (3159G01032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CIÈNCIES SOCIALS12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

PSICOLOGIA   PSICOLOGIA   PSICHOLOGY (3159G01006)

BBàsica 6.00 SSemestral

ANTROPOLOGIA   ANTROPOLOGIA   ANTHROPOLOGY (3159G01007)

BBàsica 6.00 SSemestral

PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

MASSOTERAPIA   MASOTERAPIA   THERAPY OF MASSAGE (3159G01008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

APLICACIÓ D'AGENTS FÍSICS   APLICACIÓN DE AGENTES FISICOS   APPLICATION OF PHYSICAL AGENTS (3159G01009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

BIOMECÀNICA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

BIOMECÀNICA   BIOMECÁNICA   BIOMECHANICS (3159G01033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

CINESITERÀPIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

CINESITERÀPIA   CINESITERAPIA   KINESITHERAPY (3159G01034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

ATENCIÓ DE FISIOTERÀPIA EN LES LESIONS DE L'APARELL LOCOMOTOR   ATENCION DE FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL APARATO LOCOMOTOR   ATTENTION PHYSIOTHERAPY IN INJURIES LOCOMOTOR (3159G01010)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

TERÀPIA MANUAL   TERAPIA MANUAL   MANUAL THERAPY (3159G01011)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

CADENES MUSCULARS   CADENAS MUSCULARES   MUSCULAR CHAINS (3159G01012)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES I12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

AFECCIONS MEDICOQUIRÚRGIQUES   AFECCIONES MEDICOQUIRURGICAS   MEDICAL SURGICAL PATHOLOGY (3159G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

PATOLOGIA TRAUMATOLÓGICA   PATOLOGÍA TRAUMATOLOGICA   TRAUMATOLOGY DISEASE (3159G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

ATENCIÓ SANITÀRIA BÀSICA   ATENCIÓN SANITARIA BÁSICA   SANITARY ASSISTANCE BASICA (3159G01018)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES   FISIOTERAPIA EN ESPECIALIDADES CLÍNICAS   SPECIAL PHISIOTHERAPY CLINICS (3159G01035)

OBObligatòria 10.00 SSemestral

MÉTODES ESPECIFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II10.00 crèdits

LEGISLACIÓ, SALUT PÚBLICA I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA6.00 crèdits

METODOLOGIA6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

METODOLOGIA   METODOLOGIA   METHODOLOGY (3159G01037)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

AFECCIONS MÉDICO QUIRÚRGUIQUES II10.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

PATOLOGIA EN NEUROLOGIA   PATOLOGIA EN NEUROLOGIA   NEUROLOGY DISEASE (3159G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

PATOLOGIA CARDIORESPIRATÒRIA   PATOLOGIA CARDIORESPIRATORIA   CARDIORESPIRATORY DISEASE (3159G01020)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA   PATOLOGIA EN REUMATOLOGIA   REUMATOLOGY DISEASE (3159G01021)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

PRACTICUM I 18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

PRACTICUM I   PRACTICUM I   PRACTICUM I (3159G01038)

PEPràctiques externes 18.00 AAnual

OPTATIVES12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIA   FISIOTERAPIA VETERINARIA   VETERINARY PHYSIOTHERAPY (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIA   HIDROTERAPIA   HYDROTHERAPY (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral

LLENGUA FRANCESA   LENGUA FRANCESA   FRENSCH LANGUAGE (3159G01024)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURAL   PEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURAL   MOVEMENT PEDAGOGY (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PSICOMOTRICITAT   PSICOMOTRICIDAD   PSICHOMOTOR (3159G01026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIA   TERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIA   HOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

ORTESIS I PRÒTESIS   ORTESIS Y PRÓTESIS   ORTHOSIS AND PROSTHESIS (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT   FISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE   PHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Reeducació postural i del moviment – RPM   Reducación postural y del movimiento – RPM   Mouvement and posture re-education - MPR (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès II   Inglés II   English 2 (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques fisioterapèutiques i esport   Técnicas fisioterapeúticas y deporte   (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prevenció de riscos laborals   Prevención de riesgos laborales   (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia   Introducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapia   Introduction to imaging on physioterapy (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia d'alliberament miofascial-TAM   Terapia de liberación miofascial   Myofascial release therapy (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia viscerosomàtica   Fisioterapia viscerosomática   Viscerosomatic physiotherapy (3159G01050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportives   Diagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivas   Diagnosis, treatment, and prevention of sports injuries (3159G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envelliment   Ejercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimiento   Therapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging (3159G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica   Fisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia Neuromusculoesquelética   Management of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera (3159G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

PRACTICUM II 30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

PRACTICUM II   PRACTICUM II   PRACTICUM II (3159G01039)

PEPràctiques externes 30.00 AAnual

TREBALL FI DE GRAU12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

TREBALL FI DE GRAU   TRABAJO FIN DE GRADO   FINAL WORK OF DEGREE (3159G01041)

TFGTreball final de grau 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2020-2021

FISIOTERÀPIA VETERINÀRIA   FISIOTERAPIA VETERINARIA   VETERINARY PHYSIOTHERAPY (3159G01022)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

HIDROTERÀPIA   HIDROTERAPIA   HYDROTHERAPY (3159G01023)

OPOptativa 4.00 SSemestral

LLENGUA FRANCESA   LENGUA FRANCESA   FRENSCH LANGUAGE (3159G01024)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PEDAGOGIA DEL MOVIMENT I CONSCIÈNCIA POSTURAL   PEDAGOGIA DEL MOVIMENTO Y CONSCIENCIA POSTURAL   MOVEMENT PEDAGOGY (3159G01025)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

PSICOMOTRICITAT   PSICOMOTRICIDAD   PSICHOMOTOR (3159G01026)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

TERAPIES HOLÍSTIQUES EN FISIOTERÀPIA   TERAPIAS HOLISTICAS EN FISIOTERAPIA   HOLISTIC THERAPIES IN PHYSIOTHERAPY (3159G01027)

OPOptativa 4.00 SSemestral No

ORTESIS I PRÒTESIS   ORTESIS Y PRÓTESIS   ORTHOSIS AND PROSTHESIS (3159G01028)

OPOptativa 4.00 SSemestral

FISIOTERÀPIA EN L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT   FISIOTERAPIA EN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE   PHYSICAL THERAPY IN SPORT AND PHYSCIAL ACTIVITY (3159G01029)

OPOptativa 4.00 SSemestral

Reeducació postural i del moviment – RPM   Reducación postural y del movimiento – RPM   Mouvement and posture re-education - MPR (3159G01042)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès II   Inglés II   English 2 (3159G01043)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tècniques fisioterapèutiques i esport   Técnicas fisioterapeúticas y deporte   (3159G01044)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Prevenció de riscos laborals   Prevención de riesgos laborales   (3159G01045)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Introducció al diagnòstic per la imatge en fisioteràpia   Introducción al diagnóstico por la imagen en fisioterapia   Introduction to imaging on physioterapy (3159G01048)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Teràpia d'alliberament miofascial-TAM   Terapia de liberación miofascial   Myofascial release therapy (3159G01049)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Fisioteràpia viscerosomàtica   Fisioterapia viscerosomática   Viscerosomatic physiotherapy (3159G01050)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Diagnòstic, tractament i prevenció de les lesions esportives   Diagnóstico, tratamiento y prevención de las lesiones deportivas   Diagnosis, treatment, and prevention of sports injuries (3159G01051)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Exercici terapèutic per a persones amb patologia crònica i problemes associats a l'envelliment   Ejercicio terapéutico para personas con patología crónica y problemas asociados al envejecimiento   Therapeutic exercise in people with chronic diseases and problems associated with aging (3159G01052)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Fisioteràpia davant la complexitat clínica: Estudi de casos en Fisioteràpia Neuromusculoesquelètica   Fisioterapia ante la complejidad clínica: Estudio de casos en Fisioterapia Neuromusculoesquelética   Management of clinical complexity in physiotherapy: Case studies in neuromusculoskeletal physiothera (3159G01053)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

 1. Pots consultar els resultats de l’assignació al Portal d'Accés a la Universitat i informar-te sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).
 2. Un cop la Generalitat t’hagi assignat la plaça, rebràs un missatge de correu electrònic de la UdG amb el teu codi d'usuari i una adreça per configurar la teva contrasenya, així com enllaços a l'aplicació d'automatrícula i a la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 3. En cas que no rebis el missatge, emplena i envia el formulari de Sol·licitud de compte d'usuari per a estudiants de nou accés del curs 2020-21.
 4. Accedeix a l'adreça proporcionada en el missatge per configurar la teva contrasenya. El codi d'usuari i la contrasenya constitueixen la teva identitat digital com a estudiant de la UdG i et permetran accedir als serveis electrònics de la universitat.
 5. Accedeix a l'aplicació d'automatrícula amb el teu codi d'usuari i contrasenya. Hi trobaràs el dia i hora de matrícula que tens assignats.
 6. Fes clic a la pestanya Ajuts i bonificacions. Si tens dret a bonificacions que no apareguin acreditades, tindràs l'opció d'iniciar el tràmit d'acreditació prement el botó "Sol·licitar" corresponent i adjuntant la documentació necessària escanejada. La secretaria del teu centre validarà la documentació perquè, si és el cas, puguis gaudir del descompte o gratuïtat corresponent en la matrícula.
 7. Consulta els apartats "Què necessites saber per a la teva matrícula" i "Documentació que hauràs de presentar" de la informació de matrícula del teu estudi de grau.
 8. Consulta la Guia bàsica d'automatrícula de primer de grau .
 9. El dia i hora assignats, formalitza la matrícula en línia seguint les instruccions de la guia.

 • Assignatures. Revisa les assignatures de què et pots matricular a l'apartat Assignatures > Oferta d'assignatures 2020-2021.
 • Preus. Consulta els preus de matrícula i les bonificacions a què pots acollir-te.
 • Beques. Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n a la pàgina web de Beques i ajuts de grau.
 • Pagament. Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula.
 • Assegurances. Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances.
 • Permanència. Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Abans de la matrícula

Només hauràs de lliurar telemàticament la documentació relativa a bonificacions o exempcions que no constin com a acreditades, per poder gaudir del corresponent descompte o gratuïtat en la matrícula. Consulta l'apartat "Passos a seguir per a la matrícula".

Després de la matrícula

a) Si no has accedit a la universitat des de batxillerat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent el teu document d’identitat vigent, segons la teva nacionalitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants amb nacionalitat espanyola Fotocòpia compulsada del DNI
Estudiants de països de la UE, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent del país d’origen, o passaport
Estudiants estrangers no comunitaris Fotocòpia compulsada de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

b) Si has accedit a la UdG procedent d’una altra universitat, hauràs de presentar a la secretaria acadèmica del teu centre docent la documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions de l'estudi d'origen, i justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

c) Si no ets titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

d) Si no l’has pogut presentar abans de la matrícula, hauràs de presentar telemàticament, a través de l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, la documentació acreditativa de bonificacions o exempcions. Segons el cas, la secretaria acadèmica del teu centre docent et pot reclamar la presentació física de la documentació.

La documentació es podrà presentar fins al 19 de novembre de 2020 (excepte l’acreditativa de bonificacions o exempcions, que es podrà lliurar fins al 31 de desembre de 2020).

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.