Grau en Gestió Hotelera i Turística

Grau en Gestió Hotelera i Turística

Curs 2018-2019

El Grau en Gestió Hotelera i Turística té per objectiu dotar els estudiants dels coneixements, habilitats i tècniques de treball, actituds i comportaments necessaris per ser un “tot terreny” com a directiu efectiu i eficaç de les empreses hoteleres i de restauració.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Gestió Hotelera i Turística
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/da en Gestió Hotelera i Turística
Centre docent:
Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme de Sant Pol de Mar (centre adscrit)
Nombre orientatiu de places:
30
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

9.750 euros. Vegeu Informació de preus

Web:
Grau universitari en Gestió Hotelera i Turística
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

Únic grau oficial en Gestió Hotelera i Turística a Espanya, a l’Espai d’Educació Superior.

Té per objectiu dotar als estudiants dels coneixements, habilitats i tècniques de treball, actituds i comportaments necessaris per ser un “tot terreny” com a directiu efectiu i eficaç de les empreses hoteleres i de restauració.

L’estudiant ha de ser capaç de prendre decisions de tipus operatiu i de tipus estratègic, al finalitzar els seus estudis.

Els alumnes hauran de realitzar quatre períodes de pràctiques, durant els estius, en els departaments d’empreses hoteleres i de restauració, segons la seva especialització i nivell.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

 • Direcció Hotelera Internacional: director d’hotel, director de restaurant, director d’aliments i begudes, posicions corporatives en cadenes hoteleres, consultor hoteler, consultor de restaurants, cap departamental d’hotel...
 • Gastronomia, Restauració i Esdeveniments: cap de cuina, xef executiu, consultor, gastronòmic, xef emprenedor, director d'empreses de restauració social col·lectiva, director d'esdeveniments, director d'aliments i begudes, director de restaurant, consultor de restaurants, consultor gastronòmic.

Continuar estudiant

 • Master in Hospitality Management
 • Màster en Arts Culinàries i Direcció de Cuina

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments i dimensions del turisme i l'hostaleria24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dimensió econòmica del mercat turístic (3153G01089)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió sociocultural del turisme (3153G01090)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió territorial del turisme (3153G01091)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dimensió jurídica del turisme (3153G01092)

BBàsica 6.00 SSemestral

Mètodes comunicatius i quantitatius18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi turístic (3153G01093)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques informàtiques i comunicatives (3153G01094)

BBàsica 6.00 AAnual

Anglès B-2 (3153G01095)

BBàsica 6.00 AAnual

Operacions d'allotjament i restauració18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció al turisme i hostaleria (3153G01096)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Operacions de Food & Beverage (3153G01097)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Operacions de Front & Back Office (3153G01098)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Fonaments d'empresa18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Comptabilitat financera (3153G01099)

BBàsica 6.00 SSemestral

Organització i gestió d'empreses (3153G01100)

BBàsica 6.00 AAnual

Màrqueting (3153G01101)

BBàsica 6.00 SSemestral

Gastronomia i restauració18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Tecnologia dels aliments (3153G01104)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cultura gastronòmica (3153G01105)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió de processos de Food & Beverage (3153G01106)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Gestió del turisme12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió de destinacions turístiques (3153G01107)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistemes d'intermediació turística (3153G01108)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Idioma bàsic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès C-1 (3153G01102)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Idioma bàsic6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Segon idioma B-1 (3153G01103)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Segon idioma estranger bàsic (alemany) (3153G01135)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Segon idioma estranger bàsic (francès) (3153G01136)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Gestió d'hotels i restaurants24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Administració i control de Food & Beverage (3153G01109)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Administració i control d'allotjaments (3153G01110)

OBObligatòria 4.00 AAnual

Gestió de compres i aprovisionament (3153G01111)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Revenue & Yield Management (3153G01112)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Direcció de recursos humans (3153G01113)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Gestió financera (3153G01114)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Idioma professional turístic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès professional turístic (3153G01115)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Segon idioma professional turístic (3153G01116)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Pràcticum24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Pràctiques d'empresa (3153G01117)

OBObligatòria 24.00 SSemestral

Estrategies d'empresa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Direcció estratègica (3153G01118)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Estratègies de comercialització (3153G01119)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Relacions publiques i comunicació (3153G01120)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Optatives24.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Qualitat, mediambient i sostenibilitat (3153G01121)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Legislació hotalera i laboral (3153G01122)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Psicomorfologia aplicada a l'empresa de serveis (3153G01123)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer Idioma B1 (3153G01124)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer Idioma professional turístic (3153G01125)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Responsabilitat social corporativa (3153G01126)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalaris (3153G01127)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Sistemes de franquícia en hostaleria (3153G01128)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Planificació i gestió d'esdeveniments (3153G01129)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleria (3153G01130)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de la multiculturalitat (3153G01131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Noves tecnologies culinàries (3153G01132)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercer idioma estranger bàsic (alemany) (3153G01137)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercer idioma estranger bàsic (francès) (3153G01138)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Anglès professional hoteler6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès professional hoteler (3153G01133)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Treball final de grau12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de grau (3153G01134)

OBObligatòria 12.00 SSemestral

Optativitat+Reconeixement acadèmic30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Qualitat, mediambient i sostenibilitat (3153G01121)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Legislació hotalera i laboral (3153G01122)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Psicomorfologia aplicada a l'empresa de serveis (3153G01123)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer Idioma B1 (3153G01124)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tercer Idioma professional turístic (3153G01125)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Responsabilitat social corporativa (3153G01126)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Tipologia i gestió d'empreses de càtering i col.lectivitats i serveis generals hospitalaris (3153G01127)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Sistemes de franquícia en hostaleria (3153G01128)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Planificació i gestió d'esdeveniments (3153G01129)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Arquitectura i manteniment d'establiments d'hostaleria (3153G01130)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Gestió de la multiculturalitat (3153G01131)

OPOptativa 6.00 SSemestral No

Noves tecnologies culinàries (3153G01132)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercer idioma estranger bàsic (alemany) (3153G01137)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Tercer idioma estranger bàsic (francès) (3153G01138)

OPOptativa 6.00 SSemestral

Cal superar 1 dels mòduls següents

M05+Reconeixement de llengua12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anglès C-1 (3153G01102)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Segon idioma B-1 (3153G01103)

OBObligatòria 6.00 AAnual No

Segon idioma estranger bàsic (alemany) (3153G01135)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Segon idioma estranger bàsic (francès) (3153G01136)

OBObligatòria 6.00 AAnual

Cal superar 2 dels mòduls següents

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B1 - Francès
* Nivell B1 - Alemany
* Nivell B1 - Italià
* Nivell C1 - Anglès

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d’acollida
Estudiants de primera opció
1 d'octubre de 2018
Inici de les classes
Data d'inici
1 d'octubre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
93 760 00 51
Correu electrònic
mail@santpol.edu.es

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula