Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Doble titulació Biologia / Biotecnologia

Doble titulació Biologia / Biotecnologia

Curs 2018-2019

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Biologia / Biotecnologia
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
318
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Biologia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Biotecnologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Accés

Requisits d’accés

  • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
  • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències.
  • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències.
  • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
  • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

Les sortides professionals de la doble titulació en Biologia i Biotecnologia són les mateixes que corresponen als graus en Biologia i en Biotecnologia.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Assignatures obligatòries63.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioquímica   Bioquímica   Biochemistry (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímica   Prácticas de bioquímica   Biochemistry practical lessons (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Citologia i histologia   Citología e Histología   Cytology and histology (3103G00088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Microbiologia   Microbiología   Microbiology (3103G00091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Genètica   Genética   Genetics (3103G00092)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Botànica   Botánica   Botany (3103G00093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química dels compostos orgànics   Química de los compuestos orgánicos   Chemistry of organic compounds (3103G00094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de citologia i histologia   Prácticas de citología e histología   Cytology and histology practical sessions (3103G01082)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de microbiologia   Prácticas de microbiología   Practicum of microbiology (3103G01084)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de genètica   Prácticas de genética   Experimental genetics (3103G01085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de botànica   Prácticas de botánica   Experimental botany (3103G01086)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria bioquímica   Ingeniería bioquímica   Biochemical engineering (3103G02074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'enginyeria bioquímica   Prácticas de ingeniería bioquímica   Laboratory of biochemical engineering (3103G02075)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Termodinàmica bàsica   Termodinámica básica   Basics of thermodynamics (3103G02077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mòdul Biologia Fonamental I DT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioinformàtica aplicada   Bioinformática aplicada   Applied Bioinformatics (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica   Fundamentos de bioinformática   Basis of bioinformatics (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana   Fisiología bacteriana   Bacterial physiology (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genòmica   Genómica   Genomics (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Regulació metabòlica   Regulación Metabólica   Metabolic Regulation (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Mòdul Fisiologia Animal9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fisiologia animal   Fisiología animal   Animal Physiology (3103G01091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia animal   Prácticas de fisiología animal   Practical animal physiology (3103G01092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Assignatures obligatòries48.00 crèdits

Mòdul Biologia Fonamental I DT6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bioinformàtica aplicada   Bioinformática aplicada   Applied Bioinformatics (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàtica   Fundamentos de bioinformática   Basis of bioinformatics (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia bacteriana   Fisiología bacteriana   Bacterial physiology (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genòmica   Genómica   Genomics (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Regulació metabòlica   Regulación Metabólica   Metabolic Regulation (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Assignatures obligatòries57.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ecologia   Ecología   Ecology (3103G00095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'ecologia   Prácticas de ecología   Ecology practical lessons (3103G00096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Immunologia   Inmunología   Immunology (3103G00102)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Virologia   Virología   Virology (3103G00103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Neurobiologia   Neurobiología   Neurobiology (3103G00104)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Evolució   Evolución   Evolution (3103G01089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'evolució   Prácticas de evolución   Evolution practical lessons (3103G01090)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Microbiologia clínica   Microbiología clínica   Clinical microbiology (3103G01102)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genètica humana   Genética humana   Humans genetics (3103G01103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Modificació genètica d'organismes   Modificación genética de organismos   Genetic modification of organisms (3103G02078)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de modificació genètica d'organismes   Prácticas de modificación genética de organismos   Practices of gene modification of organisms (3103G02079)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Processos, productes i projectes biotecnològics   Procesos, productos y proyectos biotecnológicos   Processes, products and biotechnology projects (3103G02080)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics   Prácticas de procesos, productos y proyectos biotecnológicos   Practices of processes, products and biotechnology projects (3103G02081)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Bioenergètica i metabolisme   Bioenergética y metabolismo   Bioenergetics and metabolism (3103G02084)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioenergètica i metabolisme   Prácticas de bioenergética y metabolismo   Practical course of bioenergetics and metabolism (3103G02085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Optatives/Complements de Formació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internship (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Enginyeria de proteïnes   Ingeniería de proteinas   Protein Engineering (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològics   Fármacos biotecnológicos   Biotechnological drugs (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lulars   Cultivos celulares   Cell cultures (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lular   Terapia génica y celular   Gene and cell therapy (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioremediació   Bioremediacion   Bioremediation (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Professional experience (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Assignatures obligatòries36.00 crèdits

Cal superar 24,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Bachelor thesis (3103G01101)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Treball de fi de grau   Trabajo de fin de grado   Bachelor thesis (3103G02098)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Optativitat + Reconeixement acadèmic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la professionalització   Introducción a la profesionalización   Introduction to professionalization (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Internship (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Enginyeria de proteïnes   Ingeniería de proteinas   Protein Engineering (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològics   Fármacos biotecnológicos   Biotechnological drugs (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lulars   Cultivos celulares   Cell cultures (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lular   Terapia génica y celular   Gene and cell therapy (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Bioremediació   Bioremediacion   Bioremediation (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresa   Prácticas en empresa   Professional experience (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Dates de les sessions informatives
Estudiants de primera opció
13 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants que han passat la seva plaça a primera opció
18 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Estudiants de segona i posteriors opcions
26 de juliol, a les 10 h, a l’Aula Magna
Dates de matrícula
En primera preferència
13 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 de juliol, de 10.30 h a 13 h, a les aules informàtiques
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, de 12 h a 13 h, a la Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 87 20
Correu electrònic
sacademica.aec@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula