Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Doble titulació Biologia / Biotecnologia

Doble titulació Biologia / Biotecnologia

Curs 2024-2025

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Biologia / Biotecnologia
Branca de coneixement:
Ciències
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
321
Títol(s) a què dona dret:
Graduat/ada en Biologia per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Biotecnologia per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Ciències
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:

Notes de tall de la convocatòria de juny de 2023

Preu aprox. de la matrícula de primer:

Vegeu Quant costa estudiar a la UdG?

Requisits d'idiomes:

Per obtenir els títols cal acreditar els nivells d'idiomes requerits a les dues titulacions.

Altres informacions:
Indicadors de seguiment

Em convé saber

Els objectius formatius i les competències que es treballen en la doble titulació són els dels graus en Biologia i Biotecnologia per separat.

Accés

Requisits d'accés

Batxillerat
Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
Cicles formatius de grau superior (CFGS)
Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de ciències.
Més grans de 25 anys
Opció preferent de la prova d'accés superada: ciències
Més grans de 45 anys
Prova d’accés superada i resultat d’apte a l’entrevista
Altres
Tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent

Altra informació d'accés

Codi de preinscripció
81047
Ponderacions
Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de la fase específica de les PAU
Reconeixement de CFGS
Assignatures i crèdits reconeguts de cicles formatius de grau superior

Sortides professionals

Les sortides professionals de la doble titulació en Biologia i Biotecnologia són les mateixes que corresponen als graus en Biologia i en Biotecnologia.

Continuar estudiant

Màsters universitaris

La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Programes de doctorat

Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, que consisteix en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització

La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2023-2024

Cal superar 60,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Biologia d'organismes i sistemesBiología de organismos y sistemasOrganisms and systems biology  (3103G01079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Biologia fonamentalBiología fundamentalFundamentals of biology  (3103G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Estadística aplicadaEstadística aplicadaApplied statistics  (3103G00084)

BBàsica 6.00 SSemestral

FísicaFísicaPhysics  (3103G00081)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de químicaFundamentos de químicaFundamentals of chemistry  (3103G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

GeologiaGeologíaGeology  (3103G01080)

BBàsica 6.00 SSemestral

MatemàtiquesMatemáticasMathematics  (3103G00080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques científiques integrades 1Técnicas científicas integradas 1Integrated scientific techniques 1  (3103G00082)

BBàsica 6.00 SSemestral

Tècniques científiques integrades 2Técnicas científicas integradas 2Integrated scientific techniques 2  (3103G00083)

BBàsica 6.00 AAnual

Tècniques científiques integrades 3Técnica científicas integradas 3Scientific integrated techniques 3  (3103G01081)

BBàsica 6.00 AAnual

Assignatures obligatòries63.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

BioquímicaBioquímicaBiochemistry  (3103G00086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioquímicaPrácticas de bioquímicaBiochemistry practical lessons  (3103G00087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Citologia i histologiaCitología e HistologíaCytology and histology  (3103G00088)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

MicrobiologiaMicrobiologíaMicrobiology  (3103G00091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

GenèticaGenéticaGenetics  (3103G00092)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

BotànicaBotánicaBotany  (3103G00093)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Química dels compostos orgànicsQuímica de los compuestos orgánicosChemistry of organic compounds   (3103G00094)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de citologia i histologiaPrácticas de citología e histologíaCytology and histology practical sessions  (3103G01082)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de microbiologiaPrácticas de microbiologíaPracticum of microbiology  (3103G01084)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de genèticaPrácticas de genéticaExperimental genetics  (3103G01085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de botànicaPrácticas de botánicaExperimental botany  (3103G01086)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria bioquímicaIngeniería bioquímicaBiochemical engineering  (3103G02074)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'enginyeria bioquímicaPrácticas de ingeniería bioquímicaLaboratory of biochemical engineering  (3103G02075)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Termodinàmica bàsicaTermodinámica básicaBasics of thermodynamics  (3103G02077)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mòdul Biologia Fonamental I DT12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Bioinformàtica aplicadaBioinformática aplicadaApplied Bioinformatics  (3103G00098)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments de bioinformàticaFundamentos de bioinformáticaBasis of bioinformatics  (3103G00099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia bacterianaFisiología bacterianaBacterial physiology  (3103G00100)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

GenòmicaGenómicaGenomics  (3103G00101)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Regulació metabòlicaRegulación MetabólicaMetabolic Regulation  (3103G01099)

OBObligatòria 3.00 SSemestral No

Mòdul Fisiologia Animal9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Fisiologia animalFisiología animalAnimal Physiology  (3103G01091)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia animalPrácticas de fisiología animalPractical animal physiology  (3103G01092)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Assignatures obligatòries42.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

ZoologiaZoologíaZoology  (3103G00089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Anàlisi avançada de dadesAnálisis avanzado de datosAdvanced data analysis  (3103G00090)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Biologia molecular i tècniques de DNA recombinantBiología molecular y técnicas de DNA recombinanteMolecular biology and recombinant DNA techniques  (3103G00097)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de zoologiaPrácticas de zoologíaPractical zoology  (3103G01083)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fisiologia vegetalFisiología vegetalPlant Physiology  (3103G01087)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de fisiologia vegetalPrácticas de fisiología vegetalPractical lessons in plant physiology   (3103G01088)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de biologia molecularPrácticas de biología molecularPractices of molecular biology  (3103G01093)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Enginyeria de bioreactorsIngeniería de biorreactoresBioreactors engineering  (3103G02086)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cinètica química Cinética química Chemical kinetics   (3103G02087)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Assignatures obligatòries57.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

ImmunologiaInmunologíaImmunology  (3103G00102)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

VirologiaVirologíaVirology  (3103G00103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

NeurobiologiaNeurobiologíaNeurobiology  (3103G00104)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

EvolucióEvoluciónEvolution  (3103G01089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'evolucióPrácticas de evoluciónEvolution practical lessons  (3103G01090)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Microbiologia clínicaMicrobiología clínicaClinical microbiology  (3103G01102)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genètica humanaGenética humanaHumans genetics  (3103G01103)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Modificació genètica d'organismesModificación genética de organismosGenetic modification of organisms  (3103G02078)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de modificació genètica d'organismesPrácticas de modificación genética de organismosPractices of gene modification of organisms  (3103G02079)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Processos, productes i projectes biotecnològicsProcesos, productos y proyectos biotecnológicosProcesses, products and biotechnology projects  (3103G02080)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics Prácticas de procesos, productos y proyectos biotecnológicosPractices of processes, products and biotechnology projects  (3103G02081)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Mètodes instrumentals quantitatiusMétodos instrumentales cuantitativosQuantitative instrumental methods  (3103G02082)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatiusPrácticas de métodos instrumentales cuantitativosPractical course of quantitative instrumental methods  (3103G02083)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Bioenergètica i metabolismeBioenergética y metabolismoBioenergetics and metabolism  (3103G02084)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques de bioenergètica i metabolismePrácticas de bioenergética y metabolismoPractical course of bioenergetics and metabolism  (3103G02085)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Pràctiques integradesPrácticas integradasIntegrated practices  (3103G02089)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Optatives/Complements de Formació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization   (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternship  (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Enginyeria de proteïnesIngeniería de proteinasProtein Engineering  (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològicsFármacos biotecnológicosBiotechnological drugs  (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lularsCultivos celularesCell cultures  (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lularTerapia génica y celularGene and cell therapy  (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioremediacióBioremediacionBioremediation  (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaProfessional experience  (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Assignatures obligatòries30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

EcologiaEcologíaEcology  (3103G00095)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Pràctiques d'ecologiaPrácticas de ecologíaEcology practical lessons  (3103G00096)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Genètica aplicadaGenética aplicadaApplied genetics  (3103G00105)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biotecnologia animalBiotecnología animalAnimal Biotechnology   (3103G00106)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biotecnologia vegetalBiotecnología vegetalPlant Biotechnology   (3103G00107)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biotecnologia alimentàriaBiotecnología alimentariaFood Biotechnology   (3103G00108)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Biotecnologia de la reproduccióBiotecnología de la reproducciónBiotechnology of reproduction  (3103G00109)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Economia i gestió d'empresesEconomía y gestión de empresasEconomics and Management  (3103G00125)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Aspectes socials i legals de la biotecnologiaAspectos sociales y legales de la biotecnologíaLegal and social issues of biotechnology  (3103G02088)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Projectes6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

ProjectesProyectosProjects  (3103G02090)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

ProjectesProyectosProjects  (3103G01100)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Cal superar 24,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoBachelor thesis  (3103G01101)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Treball de fi de grauTrabajo de fin de gradoBachelor thesis  (3103G02098)

TFGTreball final de grau 12.00 AAnual

Optativitat + Reconeixement acadèmic12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2023-2024

Introducció a la professionalitzacióIntroducción a la profesionalizaciónIntroduction to professionalization   (3103G00126)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaInternship  (3103G01109)

OPOptativa 6.00 AAnual

Enginyeria de proteïnesIngeniería de proteinasProtein Engineering  (3103G02091)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Fàrmacs biotecnològicsFármacos biotecnológicosBiotechnological drugs  (3103G02092)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Cultius cel·lularsCultivos celularesCell cultures  (3103G02093)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Teràpia gènica i cel·lularTerapia génica y celularGene and cell therapy  (3103G02094)

OPOptativa 3.00 SSemestral

BioremediacióBioremediacionBioremediation  (3103G02095)

OPOptativa 3.00 SSemestral

Pràctiques en empresaPrácticas en empresaProfessional experience  (3103G02097)

OPOptativa 6.00 AAnual

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Calendari i horaris

A través dels següents enllaços podeu accedir als calendaris i horaris que corresponen a aquest grau.

El calendari acadèmic marca l'inici i final de classes, els dies no lectius, vacances, períodes d'examen... El calendari administratiu marca els períodes per fer els diferents tràmits administratius.

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, 6 crèdits optatius de pràctiques acadèmiques externes pel grau de Biologia, i poden cursar addicionalment unes pràctiques equivalents pel grau de Biotecnologia. Aquestes pràctiques consisteixen en una estada en qualsevol entitat col·laboradora, pública o privada, nacional o estrangera, amb l'objectiu d'aplicar i complementar la formació acadèmica adquirida, apropar l'estudiant a la realitat de l'àmbit professional i desenvolupar competències que afavoreixin la seva incorporació al mercat de treball.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+.

Matrícula

Matrícula de primer

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Informació properament disponible

Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.