Estudiant mentor (acollida i orientació acadèmica a estudiants de primer)

Descripció:
Acollida i orientació acadèmica a estudiants de primer de la facultat o escola
Àmbit:
Altres
Restriccions:
Centres
Codis associats:
3100RA0143 Estudiant mentor (acollida i orientació acadèmica a estudiants de primer) (1 crèdits)
Entitat organitzadora:
Facultats i Escoles
Contacte:
Universitat de Girona Plaça Sant Domènec, 3 Edifici Les Àligues informacio@udg.edu
Inscripció:
Secretari/ària del centre docent
Organització:
Secretari/ària del centre docent
+ info:
http://www.udg.edu/WebsUdG/Facultatsiescoles/tabid/10867/language/ca-ES/Default.aspx