Ajuts econòmics

per a l'assistència a Congressos Internacionals de Recerca per a estudiants de màster i doctorat de la UdG (2017)

Dades personals del sol·licitant

Dades acadèmiques


Dades del Congrés

Una vegada resolta al convocatòria caldrà presentar el NIF i la fitxa de creditor de la UDG signada i segellada per la entitat bancària.

S’adjunta model fitxa de creditor