Calendari marc 2019-2020

Estudis de doctorat

Calendari marc que aprova el Consell de Govern de la UdG per a tota la universitat.

Accés

El calendari general de preinscripció als programes de doctorat és el següent: 

  • Primera convocatòria: de l’1 d’abril al 28 de juny de 2019. 
  • Segona convocatòria: de l’1 de juliol al 31 d’octubre de 2019

Matrícula

Estudiants de nou accés (automatrícula)

  • Primer període: del 2 al 30 de setembre de 2019.
  • Segon període: del 2 al 20 de desembre de 2019

(L’automatrícula està operativa de dilluns a divendres de 08:00h a 01:00h)

Estudiants de cursos anteriors

Del 12 al 30 de setembre de 2019.

Inici i finalització de l'activitat acadèmica

Aquestes dates determinen els límits entre els quals s’ha de desenvolupar l’activitat lectiva del període (incloent-hi proves d’avaluació de la mena que siguin):

  • Inici de curs: 1 de setembre de 2019
  • Final de curs: 31 d'agost de 2020

Seguiment de tesis doctorals

Estudiants de nou accés

Signatura del compromís de tesi: a partir del 3 de setembre de 2019.

Entrega del pla d’investigació:

  • Convocatòria única: del 7 de gener al 21 de febrer de 2020.
  • Convocatòria extraordinària per a les modificacions del pla d’investigació: del 16 de març al 30 de juny de 2020.

Estudiants de cursos anteriors

Entrega de l’informe de seguiment:

  • Convocatòria única: del 7 de gener al 21 de febrer de 2020. 
  • Convocatòria extraordinària per a les modificacions del pla d’investigació: del 16 de març al 30 de juny de 2020.