Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia

Curs 2018-19

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Desenvolupament d'aplicacions web (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional videojocs i oci digital (CFGS LOE)  (36,00 crèdits)

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Il·lustració (CFGS-LOE) (CFGS LOE)  (29,00 crèdits)

Animació, perfil professional de videojocs i entorns virtuals (CFGS-LOE) (CFGS LOE)  (35,00 crèdits)

Animació (CFGS-LOE) (CFGS LOE)  (32,00 crèdits)

Fotografia (CFGS LOE)  (28,00 crèdits)

Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles (CFGS LOE)  (64,00 crèdits)

Producció d'audiovisuals i espectacles (CFGS LOE)  (27,00 crèdits)

Il·luminació, captació i tractament d'imatge (CFGS LOE)  (27,00 crèdits)

Gràfica publicitària (CFGS LOE)  (31,00 crèdits)

Gràfica interactiva (CFGS LOE)  (52,00 crèdits)

Gràfica impresa (CFGS LOE)  (22,00 crèdits)

Gràfica audiovisual (CFGS LOE)  (46,00 crèdits)

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius; perfil mons virtuals, realitat augmentada i 'gamificac (CFGS LOE)  (56,00 crèdits)

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (CFGS LOE)  (68,00 crèdits)

Més informació: