Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Gestió Hotelera i Turística

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOE)  (22,00 crèdits)

Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (CFGS LOE)  (22,00 crèdits)

Guia, informació i assistència turístiques (CFGS LOE)  (22,00 crèdits)

Direcció de cuina (CFGS LOE)  (32,00 crèdits)

Direcció de serveis en restauració (CFGS LOE)  (32,00 crèdits)

Gestió d'allotjaments turístics (CFGS LOE)  (32,00 crèdits)

Gestió comercial i màrqueting (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Més informació: