Convalidació de crèdits de CFGS per al Doble Titulació Grau en Turisme/ Grau en Màrqueting

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Restauració (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Informació i Comercialització Turístiques (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Allotjament (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Agències de Viatges (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Administració i Finances (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Serveis al Consumidor (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Màrqueting i publicitat (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Desenvolupament d'aplicacions web (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Gestió de vendes i espais comercials (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Màrqueting i publicitat, perfil professional enològic (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Restauració (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Informació i comercialització turístiques (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Gestió comercial i màrqueting (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Allotjament (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Agències de viatges (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Direcció de serveis en restauració (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

Direcció de cuina (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

Agències de viatges i gestió d'esdeveniments (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Guia, informació i assistència turístiques (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Gestió d'allotjaments turístics (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Serveis al consumidor (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Transport i logística (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

Gestió comercial i màrqueting (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Comerç internacional (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Més informació: