Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Logística Empresarial

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Màrqueting i publicitat (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Gestió de vendes i espais comercials (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma, perfil professional informàtica aplicada a la logísti (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Comerç internacional (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Més informació: