Convalidació de crèdits de CFGS per al Doble Titulació Grau en Economia/ Grau en Filosofia

Curs 2018-19

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Educació Infantil (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Administració i Finances (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Comerç Internacional (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

Educació infantil (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Administració de sistemes informàtics (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Comerç internacional (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Gestió comercial i màrqueting (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Més informació: