Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Comptabilitat i Finances

Curs 2018-19

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Comerç Internacional (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Administració i Finances (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (30,00 crèdits)

Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Gestió de vendes i espais comercials (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Màrqueting i publicitat (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Assistència a la direcció (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Comerç internacional (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOE)  (36,00 crèdits)

Gestió comercial i màrqueting (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Administració de sistemes informàtics (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Comerç internacional (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Més informació: