Convalidació de crèdits de CFGS per al Doble Titulació Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials/ Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Administració i Finances (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Màrqueting i publicitat (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Administració i finances (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Més informació: