Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (15,00 crèdits)

Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Gràfica publicitària (CFGS LOE)  (14,00 crèdits)

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius; perfil mons virtuals, realitat augmentada i 'gamificac (CFGS LOE)  (19,00 crèdits)

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Sistemes de telecomunicació i informàtics (CFGS LOGSE)  (15,00 crèdits)

Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Animacions en 3D, jocs i entorns interactius (CFGS LOE)  (19,00 crèdits)

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (CFGS LOE)  (29,00 crèdits)

Desenvolupament d'aplicacions web (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Gràfica interactiva (CFGS LOE)  (14,00 crèdits)

Administració de sistemes informàtics (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Més informació: