Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Estudis d'Arquitectura

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Realització i Plans d'Obres (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Projecte i Direcció d'Obres de Decoració (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (21,00 crèdits)

Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Arquitectura Efímera (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (21,00 crèdits)

Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques, perfil professional sobreestant (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

  • 3105G00027   Empresa  (6,00 crèdits)

Realització i plans d’obra (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Projectes i direcció d’obres de decoració (CFGS LOGSE)  (21,00 crèdits)

Projectes d'edificació (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFGS LOE)  (9,00 crèdits)

Desenvolupament i aplicació de projectes de construcció (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Arquitectura efímera (CFGS LOGSE)  (21,00 crèdits)

Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

  • 3105G00027   Empresa  (6,00 crèdits)

Projectes d'obra civil (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Més informació: