Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Innovació i Seguretat Alimentària

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Anàlisi i Control (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (11,00 crèdits)

Dietètica (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (22,00 crèdits)

Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (16,00 crèdits)

Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Indústria alimentària, perfil professional d'enologia i viticultura (CFGS LOGSE)  (37,00 crèdits)

Indústries de Procés Químic (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Química Ambiental (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (11,00 crèdits)

Gestió forestal i del medi natural (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

  • 3105G06055   Empresa  (6,00 crèdits)

Laboratori d'Anàlisis i Control de Qualitat (CFGS LOE)  (11,00 crèdits)

Paisatgisme i medi rural (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

  • 3105G06055   Empresa  (6,00 crèdits)

Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (CFGS LOE)  (32,00 crèdits)

Química Industrial (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Vitivinicultura (CFGS LOE)  (16,00 crèdits)

Anàlisi i control (CFGS LOGSE)  (11,00 crèdits)

Dietètica (CFGS LOGSE)  (22,00 crèdits)

Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (CFGS LOGSE)  (16,00 crèdits)

Gestió i organització d’empreses agropequàries (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Indústria alimentària (CFGS LOGSE)  (37,00 crèdits)

Indústries de procés químic (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Química ambiental (CFGS LOGSE)  (11,00 crèdits)

Més informació: