Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Enginyeria Elèctrica

Curs 2018-19

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (14,00 crèdits)

Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (35,00 crèdits)

Manteniment d'Equip industrial (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (29,00 crèdits)

Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (33,00 crèdits)

Desenvolupament de Productes Electrònics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (27,00 crèdits)

Manteniment electrònic (CFGS LOE)  (19,00 crèdits)

Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFGS LOE)  (37,00 crèdits)

Mecatrònica industrial (CFGS LOE)  (29,00 crèdits)

Eficiència energètica i energia solar tèrmica (CFGS LOE)  (13,00 crèdits)

Automatització i robòtica industrial (CFGS LOE)  (35,00 crèdits)

Desenvolupament de productes electrònics (CFGS LOGSE)  (27,00 crèdits)

Instal·lacions electrotècniques (CFGS LOGSE)  (33,00 crèdits)

Manteniment d’equips industrials (CFGS LOGSE)  (29,00 crèdits)

Sistemes de regulació i control automàtics (CFGS LOGSE)  (35,00 crèdits)

Sistemes de telecomunicació i informàtics (CFGS LOGSE)  (14,00 crèdits)

Més informació: