Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Enginyeria Informàtica

Curs 2018-19

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (20,00 crèdits)

Desenvolupament d'Aplicacions Informàtiques (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (34,00 crèdits)

Administració de Sistemes Informàtics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (34,00 crèdits)

Manteniment electrònic (CFGS LOE)  (6,00 crèdits)

Desenvolupament d'aplicacions web (CFGS LOE)  (34,00 crèdits)

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma (CFGS LOE)  (34,00 crèdits)

Administració de sistemes informàtics en xarxa (CFGS LOE)  (34,00 crèdits)

Administració de sistemes informàtics (CFGS LOGSE)  (34,00 crèdits)

Desenvolupament d’aplicacions informàtiques (CFGS LOGSE)  (34,00 crèdits)

Sistemes de telecomunicació i informàtics (CFGS LOGSE)  (20,00 crèdits)

Més informació: