Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Desenvolupament de Productes Electrònics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (, crèdits)

Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (, crèdits)

Manteniment d'Equip industrial (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (, crèdits)

Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (, crèdits)

Sistemes de Telecomunicació i Informàtics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (, crèdits)

Manteniment electrònic (CFGS LOE)  (28,00 crèdits)

Sistemes electrotècnics i automatitzats (CFGS LOE)  (33,00 crèdits)

Mecatrònica industrial (CFGS LOE)  (29,00 crèdits)

Automatització i robòtica industrial (CFGS LOE)  (39,00 crèdits)

Desenvolupament de productes electrònics (CFGS LOGSE)  (40,00 crèdits)

Instal·lacions electrotècniques (CFGS LOGSE)  (23,00 crèdits)

Manteniment d’equips industrials (CFGS LOGSE)  (29,00 crèdits)

Sistemes de regulació i control automàtics (CFGS LOGSE)  (35,00 crèdits)

Sistemes de telecomunicació i informàtics (CFGS LOGSE)  (14,00 crèdits)

Més informació: