Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Biotecnologia

Curs 2018-19

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Laboratori clínic i biomèdic (CFGS-LOE) (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Laboratori de diagnòstic clínic (CFGS LOGSE)  (24,00 crèdits)

Laboratori d'Anàlisis i Control de Qualitat (CFGS LOE)  (27,00 crèdits)

Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (CFGS LOE)  (18,00 crèdits)

Fabricació de productes farmacèutics i afins (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Indústries de procés de pasta i paper (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Anàlisi i control (CFGS LOGSE)  (27,00 crèdits)

Indústria alimentària (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Indústries de procés químic (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Química Industrial (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Química ambiental (CFGS LOGSE)  (21,00 crèdits)

Salut ambiental (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Anatomia patològica i citologia (CFGS LOGSE)  (6,00 crèdits)

Més informació: