Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Història

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Educació Infantil (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Realització d'audiovisuals i espectacles, perfil professional multimèdia interactiva (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Educació infantil (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Realització d’audiovisuals i espectacles (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Més informació: