Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Filosofia

Curs 2019-20

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Educació Infantil (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Educació infantil (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Més informació: