Convalidació de crèdits de CFGS per al Grau en Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient

Curs 2018-19

Els estudiants que hagin cursat un dels cicles formatius de grau superior (CFGS) de la relació següent poden obtenir la convalidació de les assignatures i els crèdits que s'indiquen:

Educació Infantil (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE) (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques, perfil professional sobreestant (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Paisatgisme i medi rural (CFGS LOE)  (24,00 crèdits)

Gestió forestal i del medi natural (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Educació infantil (CFGS LOE)  (12,00 crèdits)

Educació i control ambiental (CFGS LOE)  (30,00 crèdits)

Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (CFGS LOGSE)  (12,00 crèdits)

Gestió i organització de recursos naturals i paisatgístics (CFGS LOGSE)  (18,00 crèdits)

Més informació: