Servei de Llengües Modernes

El Servei de Llengües Modernes té com a objectiu donar suport als membres de la comunitat universitària en l’àmbit de l’aprenentatge de llengües, la qualitat lingüística i la promoció de la diversitat lingüística, des del compromís amb la llengua catalana com a llengua pròpia i el foment del multilingüisme i la interculturalitat.

Les tasques que du a terme són les següents:

  • Cursos quadrimestrals o anuals de diferents nivells de català, anglès, alemany, francès i altres llengües, de durada i modalitat diferents segons el tipus de curs.
  • Administració d’exàmens i proves per acreditar l’assoliment de nivells de domini de llengües.
  • Traducció i correcció de textos institucionals, administratius i docents. Les llengües de treball són el català, el castellà, l’anglès i el francès.
  • Creació d’eines i recursos que contribueixin a l’acollida lingüística d’estudiants i personal estranger i que fomentin la internacionalització a casa.
  • Elaboració de recursos lingüístics que contribuexin a l’assoliment de l’excel·lència lingüística als seus usuaris i usuàries.

Personal