Servei de Llengües Modernes

El Servei de Llengües Modernes ofereix diferents serveis de suport als membres de la comunitat universitària i, en alguns àmbits, al públic en general: 
Suport lingüístic: revisió i traducció de textos administratius, acadèmics i de recerca, per al PAS i PDI; informació sobre recursos lingüístics.
Formació lingüística: cursos generals i específics d’anglès, alemany, català, francès i espanyol per a estrangers, en modalitats presencials, semipresencials i virtuals.

Acreditació de coneixements d’idiomes: exàmens de Cambridge, exàmens oficials de llengua catalana i exàmens d’espanyol per l’Instituto Cervantes.

Promoció de les llengües: tàndems lingüístics, activitats culturals.

Direcció

CAP DEL SERVEI DE LLENGÜES MODERNES
Senyor  ANDREU PULIDO BAZAGA

Personal

A

B

C

D

F

G

L

M

P

R

S

V