Secretaria General

La Secretaria General és el servei que dóna suport al secretari general en exercici de les seves funcions, a més de les competències que li confereix l'article 101 dels Estatuts de la UdG, entre d'altres, i la resta de normativa:

  • Desenvolupament estatutari i normatiu
  • Relació amb el síndic de la Universitat de Girona
  • Publicació del Butlletí Oficial de la Universitat de Girona
  • Administració electrònica de la UdG
  • Protecció de dades de caràcter personal
  • Assistència jurídica als òrgans de govern en l'exercici de les seves funcions
  • Convenis

Personal