Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Escola de Doctorat

Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme

Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme

Curs 2023-2024

Informació general

Dades generals

Nom
Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme
Centres/s
Facultat de Turisme
Nombre orientatiu de places
10
Nombre d'estudiants matriculats
Dades oficials de matrícula
Memòria vigent:
Memòria (2022)
Altres informacions
Indicadors AQU

Presentació

Per què haig de fer un doctorat interuniversitari en turisme per la UdG?

1. Perquè a la UdG el turisme és una aposta estratègica

A la Universitat de Girona l’aposta pel turisme es remunta a l’any 1997 amb l’adscripció de l’antiga Escola Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya a Universitat de Girona. Des d’aquest moment, el compromís de la UdG amb el turisme ha estat clau pel seu posicionament nacional i internacional.

Una de les fites més importants d’aquesta aposta estratègica ha estat que la Universitat de Girona, juntament amb la Universitat de les Illes Balears, ha aconseguit la distinció de Campus d’Excel·lència en Turisme i Aigua atorgada pel Ministeri d'Educació. Aquesta distinció evidencia el compromís i la fortalesa d'ambdues institucions en l'àmbit de la innovació i la recerca turística.

A més a la Universitat de Girona, l'aposta pel turisme també es recull en el programa UdG 2020, el pla estratègic de la Universitat, en el qual es detalla la rellevància de la formació i la recerca en turisme com una de les peces bàsiques d'especialització d'aquesta universitat.

2. Perquè a la UdG tenim una llarga tradició en docència turística de grau superior.

Els estudis de turisme de la UdG tenen el seu origen en 1989, quan es va crear l'Escola Oficial de Turisme de Catalunya a Girona, la primera escola oficial de turisme situada fora de Madrid.

El 1997 l’Escola Oficial de Turisme de Catalunya s’adscriu a la Universitat de Girona. Aquesta adscripció permet la impartició dels estudis de Diplomatura en Turisme des del curs 1997-1998.

En el curs 2001-02, l’Escola de Turisme s’integra a la Universitat de Girona passant a denominar-se Escola Universitària de Turisme. La UdG es converteix en la primera universitat de Catalunya en oferir estudis oficials de Turisme a preu públic. A més, la UdG ha estat la coordinadora del llibre blanc del Grau en Turisme. Finalment, des de desembre de 2007 es publica en el DOGC la transformació de l’Escola a Facultat de Turisme, creant-se així la primera Facultat de Turisme d’Espanya.

La UdG va iniciar també de forma pionera els estudis de postgrau de turisme (Graduat Superior en Gestió Turística), que fou l’antecedent de l’actual màster en direcció i planificació turística.

En el present, la UdG ofereix un doctorat i tres màsters d’àmbit turístic: el màster en turisme cultural, el màster en direcció i planificació del turisme i l'European Master in Tourism Management. Aquest últim, que es porta a terme juntament amb les universitats de Southern Denmark i Ljubjana, és l'únic màster de la xarxa Erasmus Mundus dedicat específicament a l'àmbit del turisme.

L’any 2005 es crea a la Universitat de Girona el doctorat en Tourism Research, programa pioner a l’Estat Espanyol en aquest àmbit de coneixement. El curs 2006-2007, aquest programa, s’integra juntament amb altres com ara el doctorat en Innovation Management, R & D, and Technology evaluation, distingit amb la menció de qualitat pel Ministeri d’Educació i Ciència, en un nou programa de doctorat en Turisme, Dret i Empresa, seguint les exigències del nou Espai Europeu Superior (EEES). El curs 2013-2014, i com a resultat d’una proposta d’escissió d’aquest programa, neix l’actual programa interuniversitari de doctorat en Turisme.

Aquesta àmplia i contrastada experiència en la docència turística li ha valgut a la UdG ser la 2a universitat d’Espanya en estudis turístics, segons el rànquing del Mundo.

3. Perquè a la UdG tenim una extensa i consolidada trajectòria en recerca turística

La UdG ha afavorit la creació d’INSETUR, un Institut Superior de Estudis Turístics. INSETUR és un centre de recerca especialitzat en turisme, dedicat a la investigació fonamental i aplicada en matèria turística. INSETUR estudia el turisme des d'una perspectiva transdisciplinària. Així pretén recollir les diverses mirades que analitzen el turisme: l'empresarial, la comercial, la geogràfica, la patrimonial, el legal, l’ambiental... L’Institut Superior de Estudis Turístics recull la tradició d’investigació de la Fundació CRIIT, Centre d’investigació i innovació de les industries turístiques. La Fundació CRIIT va ser pionera en el seu intent de coordinar la investigació entre la Universitat i les empreses i institucions turístiques, i estava formada, entre d’altres, pel Patronat de Turisme Costa Brava-Girona, la Cambra de Comerç, i diverses associacions i gremis turístics.

Així mateix, la UdG ha propiciat la creació de grups de recerca vinculats a l'àmbit d'estudi del turisme. Alguns especialitzats exclusivament en recerca turística com el Laboratori Multidisciplinar de Recerca en Turisme (GRHCS058) o el grup de Xarxes organitzatives, innovació i desenvolupament d'estratègies i productes turístics, ONIT (GRHCS087), ambdós membres d’INSETUR. Altres grups en canvi treballen també la recerca turística però des d’una perspectiva més indirecta com el grup GREP, Enginyeria de procés, producte i producció (GRCT062), Arqueologia i Prehistòria (GRHCS083), i Economia, estadística i salut, GRECS (GRHCS066).

A la UdG la recerca en turisme, a través tant de l’INSETUR com dels diversos grups de recerca, s’ha traduït en multitud de tesis doctorals, projectes de recerca competitius internacionals i nacionals, projectes de cooperació interuniversitària amb l’Agència Espanyola de de Cooperació Internacional i Desenvolupament (AECID) i projectes de transferència.

4. Perquè el corpus de recercadors en turisme a la UdG és un dels millors de l’estat

Els equips investigadors que formen part de la proposta de programa de doctorat interuniversitari de turisme, tenen una llarga tradició en docència de tercer cicle en l’àmbit turístic i una contrastada experiència en recerca turística.

D’una banda, la majoria del professorat integrant del Programa de Doctorat interuniversitari de Turisme han participat directament en el Doctorat de Turisme, Dret i Empresa. D’una altra banda, els equips de recerca tenen una contrastada experiència en la tutela de tesis doctorals. De fet, el nombre de tesis doctorals d’àmbit turístic presentades a la UdG és un dels més importants de l’estat espanyol.

A més, el corpus de docents i recercadors de la UdG, en matèria turística, ha participat i dirigit diversos programes internacionals i nacionals de I+D, multitud de contractes de recerca amb empreses i institucions, han realitzat importants contribucions en revistes indexades de primer quartil incloses en el ranking JCR (ISI Journal Citation Reports) com l’Annals of Tourism Research,  Tourism Management, Journal of Travel Research, Tourism Geography, Journal of Sustainable Tourism, etc.; o revistes classificades A o B segons CARHUS, ERIH, DICE, Latindex o similars.

5. Perquè la UdG ha propiciat unes excel·lents relacions amb el sector turístic, que s’han materialitzat amb multitud de projectes

Les relacions de la UdG amb el sector turístic s’han materialitzat en multitud de projectes de transferència, col·laboracions docents, recerca de sinèrgies, presentació a propostes conjuntes de Programes Europeus i Internacionals, etc. En aquest sentit es destaquen principalment les col·laboracions amb l’Agència Catalana de Turisme, el Patronat de Turisme Costa Brava – Girona, l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC), Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Turisme de Barcelona, Consells Comarcals, Ajuntaments, Xarxes de Museus, Oficines de turisme, allotjament turístic (Federacions i Associacions d’Hostaleria, Càmpings, Turisme Rural, Apartaments Turístics), empreses d’activitats turístiques i lúdiques, etc.

A més, en els darrers anys, la UdG, des de la Facultat de Turisme, ha creat i participat en xarxes amb altres institucions nacionals i internacionals, com són: ATLAS, UNITWIN, NECSOTUR, REDINTUR, PRIME, etc.

Objectius formatius

El Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme de la Universitat de Girona és el resultat de l’estreta col·laboració entre les dues universitats en l’àmbit del turisme i de la tradició en aquest camp d’estudi dels investigadors que hi participen. L’objectiu és formar investigadors que tinguin la capacitat d’integrar metodologies i conceptes transdisciplinaris, i fomentar l’especialització intensiva en algunes de les línies d’especialització definides en el programa així com l’adquisició d’habilitats generals relacionades amb la capacitat de treball personal i en grup. Aquest programa de doctorat interuniversitari s’emmarca dins del Campus Euromediterrani del Turisme i l’Aigua (e-MTA), en el qual participen les dues universitats, el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA).

Línies de recerca

1. La innovació, gestió i desenvolupament de productes turístics

Inclou els següents àmbits d'investigació: Processos d'innovació de productes turístics, entrepreneurship, màrketing i estratègies de comunicació de productes turístics, gestió financera de productes turístics, sistemes d'informació per a la gestió del producte, governança i gestió de xarxes i relacions amb proveïdors clients i altres stakeholders, gestió d'operacions per al consum de productes turístics, aspectes contractuals dels serveis i productes turístics, lideratge i recursos humans en la gestió de productes turístics, etc.

Tutors potencials de tesis doctorals: Dr. José A. Donaire Benito, Dra. Esther  Martínez GarcíaDr. Jaume Guia JulvéDr. Lluís Mundet Cerdán, Dra. Núria Galí Espelt, Dra. Dolors Vidal Casellas, Dr. Lluís Prats Planagumà, , Dra. Rosa M. Fraguell Sansbello,  Dra. Raquel Camprubí Subirana, Dra. Konstantina Zerva, Dr. Josep Maria Aguirre Font, Dr. Lluís Coromina

Directors potencials de tesis doctorals: Dr. Joaquim Majó Fernández, Dra. Sílvia Aulet Serrallonga, Dr. Dani Blasco Franch, Dr. Jordi Comas TrayterDra. Judith Diaz Sauceda, Dra. Ariadna Gassiot Melian,  Dr. Joan Solé Pla, Dr. G. Coenders, Dr. José A. Donaire BenitoDra. Esther  Martínez GarcíaDr. Jaume Guia JulvéDr. Lluís Mundet CerdánDra. Núria Galí EspeltDra. Dolors Vidal CasellasDr. Lluís Prats PlanagumàDra. Rosa M. Fraguell SansbelloDra. Raquel Camprubí Subirana, Dra. Konstantina Zerva, Dr. Josep Maria Aguirre Font, Dr. Lluís Coromina, Dra. Ariadna Gabarda Mallorquí, Dr. Francesc Fusté Forné, Dra. Carolina Martí Llambrich

2. La gestió i màrqueting de destinacions turístiques

Inclou els següents àmbits d'investigació: política turística, planificació d'espais turístics, paisatge i turisme, aspectes legals de l'ordenació del territori, patrimoni i turisme, models de gestió de destinacions, màrqueting i estratègies de comunicació de destinacions turístiques, finançament de la destinació, gestió de la imatge de la destinació, sistemes d'informació i gestió del coneixement a nivell de la destinació (inclòs GIS), governança y gestió de xarxes i relacions en la destinació, etc.

Tutors potencials de tesis doctorals: Dr. José A. Donaire BenitoDra. Esther  Martínez GarcíaDr. Jaume Guia JulvéDr. Lluís Mundet CerdánDra. Núria Galí EspeltDra. Dolors Vidal CasellasDr. Lluís Prats PlanagumàDra. Rosa M. Fraguell SansbelloDra. Raquel Camprubí Subirana, Dra. Konstantina Zerva, Dr. Josep Maria Aguirre Font, Dr. Lluís Coromina, Dra. Sílvia Espinosa Mirabet (especialitat en Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques)

Directors potencials de tesis doctorals: Dr. Joaquim Majó Fernández, Dra. Sílvia Aulet Serrallonga, Dr. Dani Blasco Franch, Dr. Jordi Comas TrayterDra. Judith Diaz Sauceda, Dra. Ariadna Gassiot Melian,  Dr. Joan Solé Pla, Dr. G. Coenders, Dr. José A. Donaire BenitoDra. Esther  Martínez GarcíaDr. Jaume Guia JulvéDr. Lluís Mundet CerdánDra. Núria Galí EspeltDra. Dolors Vidal CasellasDr. Lluís Prats PlanagumàDra. Rosa M. Fraguell SansbelloDra. Raquel Camprubí Subirana, Dra. Konstantina Zerva, Dr. Josep Maria Aguirre Font, Dr. Lluís Coromina, Dra. Ariadna Gabarda Mallorquí, Dr. Francesc Fusté Forné, Dra. Carolina Martí LlambrichDra. Sílvia Espinosa Mirabet (especialitat en Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques)

3. El comportament dels turistes

Inclou les següents àrees d'investigació: anàlisi de la demanda, segments de mercat, perfils i patrons de consum, imatge de les destinacions, mobilitat del turista, protecció contractual del consumidor, etc.

Tutors potencials de tesis doctorals: Dr. José A. Donaire BenitoDra. Esther  Martínez GarcíaDr. Jaume Guia JulvéDr. Lluís Mundet CerdánDra. Núria Galí EspeltDra. Dolors Vidal CasellasDr. Lluís Prats PlanagumàDra. Rosa M. Fraguell SansbelloDra. Raquel Camprubí Subirana, Dra. Konstantina Zerva, Dr. Josep Maria Aguirre Font, Dr. Lluís CorominaDra. Sílvia Espinosa Mirabet (especialitat en Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques)

Directors potencials de tesis doctorals: Dr. Joaquim Majó Fernández, Dra. Sílvia Aulet Serrallonga, Dr. Dani Blasco Franch, Dr. Jordi Comas TrayterDra. Judith Diaz Sauceda, Dra. Ariadna Gassiot Melian,  Dr. Joan Solé Pla, Dr. G. Coenders, Dr. José A. Donaire BenitoDra. Esther  Martínez GarcíaDr. Jaume Guia JulvéDr. Lluís Mundet CerdánDra. Núria Galí EspeltDra. Dolors Vidal CasellasDr. Lluís Prats PlanagumàDra. Rosa M. Fraguell SansbelloDra. Raquel Camprubí Subirana, Dra. Konstantina Zerva, Dr. Josep Maria Aguirre Font,Dr. Lluís Coromina, Dra. Carolina Martí Llambrich, Dra. Ariadna Gabarda Mallorquí, Dr. Francesc Fusté FornéDra. Sílvia Espinosa Mirabet (especialitat en Comunicació, Publicitat i Relacions Públiques)

4. Els impactes del turisme i sostenibilitat

S'encarrega dels impactes econòmics, medioambientals, i socioculturals de les potítiques turístiques i del comportament dels turistes. També s'ocupa de les pràctiques i estratègies de gestió de productes i destinacions turístiques que fomenten la sostenibilitat i, per tant, minimitzen els impactes negatius del turisme. S'inclouen també les pràctiques de responsabilitat social corporativa i els impactes positius que el turisme pot tenir per a la preservació del patrimoni.

Tutors potencials de tesis doctorals: Dr. José A. Donaire BenitoDra. Esther  Martínez GarcíaDr. Jaume Guia JulvéDr. Lluís Mundet CerdánDra. Núria Galí EspeltDra. Dolors Vidal CasellasDr. Lluís Prats PlanagumàDra. Rosa M. Fraguell SansbelloDra. Raquel Camprubí Subirana, Dra. Konstantina Zerva, Dr. Josep Maria Aguirre Font, Dr. Lluís Coromina

Directors potencials de tesis doctorals: Dr. Joaquim Majó Fernández, Dra. Sílvia Aulet Serrallonga, Dr. Dani Blasco Franch, Dr. Jordi Comas TrayterDra. Judith Diaz Sauceda, Dra. Ariadna Gassiot Melian,  Dr. Joan Solé Pla, Dr. G. Coenders, Dr. José A. Donaire BenitoDra. Esther  Martínez GarcíaDr. Jaume Guia JulvéDr. Lluís Mundet CerdánDra. Núria Galí EspeltDra. Dolors Vidal CasellasDr. Lluís Prats PlanagumàDra. Rosa M. Fraguell SansbelloDra. Raquel Camprubí Subirana, Dra. Konstantina Zerva, Dr. Josep Maria Aguirre Font, Dr. Lluís Coromina, Dra. Lluïsa Faxedas Brujats, Dra. Carolina Martí Llambrich, Dra. Ariadna Gabarda Mallorquí, Dr. Francesc Fusté Forné, Dr. Albert Llausas Pascual

Requisits addicionals

La normativa d'ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la Universitat de Girona estableix que les Comissions Acadèmiques de cada programa de doctorat poden establir requisits addicionals als que marca l'Ëscola de Doctorat en els següents casos:

 1. Les Comissions Acadèmiques podran establir requisits i criteris addicionals als previstos a l'article 3 per a la selecció i admissió dels estudiants al programa de doctorat corresponent.
 2. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser tutor de tesi.
 3. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser director de tesi.
 4. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per a l'autorització a presentar una tesi en la modalitat de compendi de publicacions.
 5. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per ser membre d'un tribunal de tesi.
 6. La Comissió Acadèmica del programa de doctorat podrà establir requisits addicionals per concedir la menció "cum laude".

Accés

El Programa de Doctorat en Turisme es regeix pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, que estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials de doctorat. Els requisits d’accés són els que marca aquest Reial decret, i es poden consultar a l’adreça www.udg.edu/doctorat/acces.

Criteris d'admissió

Per a l'admissió al Programa de Doctorat Interuniversitari en Turisme, la Comissió Acadèmica valorarà la següent documentació:

 1. Un breu Resum de la Proposta / Projecte de Recerca (extensió màxima d’un full DINA4, aproximadament 1000 paraules) on hi hagi:
  • La pregunta de recerca (o títol provisional)
  • L'objectiu i / o hipòtesi de Treball
  • Metodologia plantejada per respondre a la PREGUNTA: d'investigació
  • Referències acadèmiques Sobre el tema d'estudi (3/5 Fonts bibliogràfiques)
 2. Almenys dues cartes de recomanació del candidat, per part d’algun acadèmic o investigador. L'autor de la carta l’ha d’enviar directament a la Direcció del Programa  (coord.dturisme@udg.edu)
 3. El Curriculum Vitae del candidat.

La Comissió valorarà l'adequació de la Proposta / Projecte i del candidat (CV i carta) al Programa de Doctorat; en cas que la valoració sigui positiva se li assignarà un Director i un tutor de Tesi, i podrà tramitar la matrícula.

Cursos Formatius

Pel que fa a les activitats formatives, l'Escola de doctorat organitza cursos, seminaris i altres activitats de formació transversal (soft skills) orientades a la formació investigadora, i a facilitar l'elaboració i presentació de la tesi doctoral. Preferentment demanem que els cursos s’imparteixin en anglès si bé el català és l’idioma més freqüent. En general són cursos o seminaris de 10 hores. Hi ha una sèrie d’activitats que són transversals i que són d’interès per a tots els programes de doctorat i altres que són específiques de cada programa de doctorat 

Oferta de cursos formatius

Tesis

Has de saber

Guia del doctorand

Programa de doctorat interuniversitari en Turisme
Criteris de baremació per als premis extraordinaris de doctorat

S’estableixen definitivament els criteris pel premi extraordinari de doctorat del nostre programa. La proposta de baremació és la següent:

 • Impacte científic de la tesi: 20%
 • Publicacions derivades de la tesi i els seus indicis de qualitat: 15%
 • Estades de recerca nacionals i/o internacionals: 10%
 • Activitats de transferència de coneixement: 10%
 • Participació en congressos, seminaris o ponències: 10%
 • Participació en projectes de recerca: 10%
 • Informes dels revisors i dels membres dels tribunals de la tesi: 15%
 • Altres aspectes del currículum de l’autor relacionats amb la tesi, com premis o reconeixements: 10%

Contingut per a una tesi en format de compendi de publicacions vigent a partir del curs 2019-20

Quadre

Criteris de format de la tesi doctoral

No es posen límits de l’àrea; pot ser turisme, sociologia, geografia, etc.

Contingut per a una tesi en format de compendi de publicacions matriculats cursos anteriors al 2019-20

Quadre

Formació obligatòria dels estudiants de doctorat

Programa de doctorat interuniversitari en Turisme

Formació  obligatòria: 20 h. de formació transversal a escollir entre l’oferta de cursos de l’Escola de Doctorat.

Tota l'oferta formativa del programa de doctorat

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.