Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Escola de Doctorat

Formació transversal de l'Escola de Doctorat

Curs 2022-2023

L’Escola de Doctorat ofereix una sèrie de cursos formatius de caràcter transversal que tenen com a finalitat donar al doctorand o doctoranda una formació complementària a la seva formació investigadora.

Els estudiants dels programes de doctorat propis i interuniversitaris coordinats per la UdG que van començar els estudis a partir del curs 2017-2018 s’han de matricular i superar obligatòriament 2 crèdits de cursos formatius al llarg dels estudis de doctorat, abans de presentar la tesi doctoral. Per als estudiants que van iniciar els estudis abans del curs esmentat és opcional matricular-s’hi.

Com: La matrícula es fa exclusivament a través de l’aplicació d’automatrícula, juntament amb la tutela acadèmica, dins els períodes establerts al calendari acadèmic per a la matrícula anual al Programa de Doctorat.

Cost: Els cursos estan regulats pel decret de preus de la Generalitat de Catalunya i, per tant, tenen cost econòmic.

Places: Limitades.

Condició: Únicament per causes justificades, la matrícula es podrà anul·lar o ampliar (si hi ha places disponibles).

Terminis: Només es tramitaran sol·licituds d’anul·lació o ampliació de matrícula per cursos que encara no hagin començat. Cal entrar la sol·licitud amb un mínim de 7 dies naturals abans de l’inici del curs que es vol anul·lar o matricular. No es podrà anul·lar o ampliar la matrícula si el curs ja ha finalitzat.

Com: Caldrà que el doctorand o doctoranda accedeixi a l’apartat de Tràmits de la Secretaria en Xarxa, clicar el botó “Anar-hi” del tràmit “Sol·licitud a l’administració”, seleccionar l’àmbit de la sol·licitud i explicitar-ne el motiu: Ampliació o anul·lació de matrícula de cursos de doctorat

Cost: L’anul·lació de matrícula no comportarà la devolució del cost econòmic del curs.

Qualificació final: “Apte” o “no-Apte”.

Qualificació “Apte”:

 • Caldrà assistir a un 80% o més de les classes (es registrarà l’assistència).
 • Caldrà entregar un treball a final de curs que demostri els coneixements adquirits i que serà avaluat pels professors o professores.

Abans de matricular-vos, fixeu-vos si l'idioma del curs i la modalitat s'ajusten als vostres interessos.

A l’enllaç següent es poden consultar els horaris de tots els cursos: CALENDARI dels cursos de Formació transversal de l'Escola de Doctorat

A continuació podeu consultar l'oferta dels cursos que està agrupada en els següents 4 blocs.

Bones pràctiques en recerca

El curs planteja els conceptes bàsics de la teoria ètica, necessaris per a una gestió responsable del coneixement científic en les societats actuals, pluralistes i tecnificades. S'analitza el significat de conceptes com 'virtut', 'valors', 'deure' i 'responsabilitat' en el context del sistema tècnic i de les societats xarxa, amb les eines de l'ètica aplicada i es presenten les noves perspectives de la disciplina.

Impartida per: Dra. Anna Quintanas

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 6 i 13 de febrer de 15h a 18h i 20 de febrer de 15h a 19h

Lloc: les persones matriculades rebran l'enllaç per correu electrònic

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

El curso enseña a desarrollar e implementar teorías, conceptos y métodos relevantes para la investigación transdisciplinar, orientada a la integración de conocimientos socioambientales en el contexto de la emergencia climática. El propósito principal es la identificación de soluciones y estrategias de carácter transformador aplicables a contextos concretos

Impartida per: Dra. Anna Ribas

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: del 6 al 10 de febrer de 15:00h a 17:00h

Lloc: Facultat de LLetres i de Turisme. Aula B1

Places: 20

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Medi Ambient

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Introduction to the principles and practices of Open Science, to gather the skills and competencies for the future of science in a rapidly changing world. Training the researchers in order to identify the needs of Open Science, in all different aspects (Open Access, Open Data, Open Source, Open Evaluation, Reproducible Research, Public Engagement). Learning skills and getting acquainted with Open Research Tools.

 • Open Access: ethical aspects
 • FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)
 • Rewards and incentives: indicators and metrics
 • Citizen Science
 • EU-wide initiatives (EU Open Science Cloud, Open Science MOOC, FosterPlus)

Impartida per: Dr. Marcel Swart

Crèdits (hores): 0,5 (5)

Calendari: 7 i 8 de novembre de 16:00 a 18:00 h. i 9 de novembre de 16:00 a 17:00 h.

Lloc: Facultat de Ciències. Aula E4

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Dotar de competencias a los alumnos para identificar las implicaciones éticas de sus investigaciones, para examinar y analizar las posibles vías para llevarlas a cabo de forma respetuosa con los derechos y valores de los participantes en las investigaciones y para tomar las decisiones más idóneas según sea el caso.

Impartida per: Dra. Montserrat Planes

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 11, 18 i 25 d'abril i 2 de maig de 17:00 a 19:30 h

Lloc: les persones matriculades rebran l'enllaç per correu electrònic

Places: 20

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Educació / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / AiE / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

The availability of NMR techniques in the UdG facilities is a good opportunity to take advantage of the NMR experiments for structural elucidation. This course should allow the students to increase their knowledge in the practical aspects of the NMR experiments

 

CANCEL·LAT 

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Química

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Aquest curs tracta sobre els patrons, formals i informals, que determinen la validesa dels arguments –particularment en l’àmbit de les ciències socials.  El curs aportarà eines per explicitar els supòsits ocults que explicarien la incorrecció de certes formes de raonar en l’àmbit acadèmic.

mpartida per: Dr. Josep  Lluís Prades Celma

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 10, 12, 17 i 19 de maig de 15:00h a 17:30h

Lloc: Facultat de Lletres i de Turisme AULA B3

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida /  Dret, Economia i Empresa / Turisme  / Arts i Educació

Activitat oficial amb inscripció prèvia

 

La sessió s’orientarà en com es pot incorporar la perspectiva de gènere en la investigació, en cadascuna de les seves fases des de diferents models epistemològics i/o metodològics de transformació de la ciència en matèria d’igualtat; és a dir, en totes les seccions d’un projecte: des del propi títol fins al que es deriva a nivell de resultats, transferència i producció. També es plantejaran alguns reptes sobre com realitzar una “investigació sensible al gènere” en funció de les disciplines des d’un punt de vista interseccional i altres models.

Impartida per: Dra. Teresa Cabruja

S’imparteix en: català (material en castellà i anglès)

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 9 de febrer de 16:00 a 20:00h, 16 de febrer i 2 de març de 16:00 a 19:00 h.

Lloc: Facultat d'Educació i Psicologia. Aula 061

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

L'objectiu d'aquest curs és:

 • Adquirir els coneixements bàsics de preparació de mostres biològiques per a assajos proteòmics.
 • Entendre els fonaments bàsics de tècniques d'electroforesi bidimensional (2-DE), cromatografia líquida (LC) i espectrometria de masses (MS) des d'un punt de vista biomèdic.
 • Aprendre a interpretar espectres de masses i a utilitzar les bases de dades més emprades en el camp de la proteòmica.
 • Avaluar la importància de les tècniques proteòmiques en el descobriment de marcadors proteics i/o glicoproteics de malalties com per exemple les oncològiques. Potencial ús de les metodologies en el diagnòstic i seguiment d'aquestes malalties.

Impartida per: Esther Llop

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 28 de febrer i 7, 14, 21 i 28 de març de marc de 9h a 11h

Lloc: Facultat de Ciències. 28/02: Sala de Graus, 7/03 i 14/03: Aula E6, 21/03 i 28/03: Aula informàtica 1

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Química / Bioinformàtica

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Gestió i anàlisi de dades de recerca

En aquest curs es presenta el programa SPSS i s’apliquen eines estadístiques per tal d’obtenir i interpretar resultats correctament. En el curs es treballa el tractament de dades, l’estadística descriptiva univariant i bivariant, inferència d’una i de dues poblacions i s’apliquen tests de normalitat. Les sessions van acompanyades d’una part de teoria i es combinen amb una part pràctica utilitzant aquest programari estadístic i facilitant la interpretació dels resultats.

Impartida per: Sra. Natàlia Adell

Crèdits (hores): 1 (18)

Calendari: 23 de febrer, 2, 9, 16, 23 i 30 de març (dijous) de 9:00h a 12:00h.

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Aula informàtica 3

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química /Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Provide the basics on what is artificial intelligence (AI), a discipline that is becoming transversal to any research field, so that students can consider the incorporation of AI in their research. Introduction to the different AI approaches, paradigms, trends and challenges. Getting acquainted with the current AI tools for machine learning and decision-making, as well as with the related ethical, social and sustainability issues.

Impartida per: Dra. Beatriz López

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 17 i 18 de gener de 16h a 19h i 19 de gener de 16:00h a 20:00h

Lloc: Facultat de Ciències. Aula informàtica 1

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Curs per a estudiants de doctorat interessats en desenvolupar competències per transformar informació i les dades en informació visual sintètica en format infogràfic. Seria desitjable que les persones interessades tinguin habilitats bàsiques en la gestió d'eines informàtiques per tal de facilitar l'aprenentatge i l'ús de les eines que caldrà fer servir per aquest curs.

Impartida per: Sr. Ignasi Alcalde

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 25 i 26 de gener 2023 de 9:00h a 14:00h

Lloc: Facultat de Ciències. Aula E4

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

 

Basic statistical knowledge is required to attend this course: parameter estimation, confidence intervals and hypothesis testing (one sample t-test, two sample t-test, ANOVA, type I and type II errors). More generally: sample, variability, distribution, p-value and significance level.

Basic concepts of experimental design will also be helpful: randomization, replicates, repeats, design strategies... Factorial designs (full and fractional) and concepts of significance, main effects, interactions and blocks and also concepts related to response surface methodology to optimize one or more responses will be explained. Sampling techniques will be reviewed and main methods will be implemented. Simple and visual tools as well as free software (R) will be used to execute the more complex calculations. We will focus on the interpretation of the results using practical examples

Impartida per: Dra. Marina Vives Mestres

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 19 d’abril de 10:00h a 14:00h i 25 i 27 d’abril de 10:00h a 13:00h

Lloc: les persones matriculades rebran l'enllaç per correu electrònic

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Inscripció a través de l'Automatrícula

En aquesta assignatura s'aborden els conceptes bàsics de l'estadística descriptiva, que permeten analitzar i interpretar dades i serveixen com a eina fonamental a l'hora de prendre decisions, i es presenten les principals fonts d'informació estadística.

En esta asignatura se abordan los conceptos básicos de la estadística descriptiva, que permiten analizar e interpretar datos y sirven como herramienta fundamental a la hora de tomar decisiones, y se presentan las principales fuentes de información estadística.

This subject addresses the basic concepts of descriptive statistics, which allow analyzing and interpreting data and serve as a fundamental tool when making decisions, and the main sources of statistical information are presented.

Impartida per: Dr. Marc Saez

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 14, 15, 16 i 17 de nov. 2022 de 15:30h a 18:00h

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Aula informàtica 03

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

L’objectiu del curs és aprendre a utilitzar les instruccions apropiades en aquest programari estadístic RStudio i R per obtenir taules i gràfics i entendre el llenguatge de programació. En aquest curs o s’expliquen conceptes estadístics.

Impartida per: Sra. Natàlia Adell

Idioma: català (material en castellà)

Crèdits (hores): 1 (15)

Calendari: 29 de setembre, 6, 13, 20 i 27 d’octubre de 9:00h a 12:00h

Lloc: Facultat de ciències. Aula informàtica 3

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Química / Tecnologia / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

 

En aquest curs es presenta el model de regressió lineal, model de regressió logística, anàlisi multivariant (anàlisi de correspondències simples i anàlisi de components principals). Les sessions van acompanyades d’una part de teoria i es combinen amb una part pràctica utilitzant aquest programari estadístic i facilitant la interpretació dels resultats. Aquest curs no és introductori, és una continuació del curs "Estadística amb SPSS aplicat a la recerca” i es donen per coneguts alguns conceptes estadístics.

Impartida per: Sra Natàlia Adell

Crèdits (hores): 1(18)

Calendari: 20, 27 d’abril i 4, 11, 18, 25 de maig (dijous) de 9:00h a 12:00h

Lloc: Facultat de Ciències. Aula informàtica 1

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Inscripció a través de l'Automatrícula

Els continguts del curs s'estructuren al voltant dels següents blocs temàtics:

 1. Introducció a les metodologies qualitatives (presencial)
 2. L´entrevista individual i grupal. Introducció a l'anàlisi interpretatiu (online)
 3. Observació participant. Introducció a l´anàlisi interpretatiu (online)

Els objectius del curs són:

 • Entendre el perquè d´usar metodologies qualitatives.
 • Reflexions sobre aspectes rellevants en l’ús de metodologies qualitatives.
 • Posar en pràctica alguna tècnica de recollida d´informació i d´anàlisi qualitatiu.

Impartida per: Dra. Pilar Albertín

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 19 de desembre del 2022 de 15:00h a 19:00h (presencial), 17 i 24 de gener del 2023 de 15:00h a 18:00h (online)

Lloc: Facultat d'Educació i Psicologia. Aula 038

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient/ Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

El curso tiene un triple objetivo. En primer lugar, fundamentar estrategias de integración metodológica y presentar los principales tipos de diseños mixtos. En segundo lugar, aplicar diseños mixtos a los proyectos doctorales en curso. En tercer lugar, aprender técnicas de integración cuantitativo-cualitativo en la fase de análisis de datos.

1. Fundamentos de los métodos mixtos

Tradiciones de investigación y métodos en ciencias sociales: la contraposición cuantitativo- cualitativo. Por qué integrar cuan y cual? Fundamentos de los métodos mixtos

Tipos de diseños mixtos y ejemplos de aplicación

Dificultades de la investigación con métodos mixtos

2. Integración metodológica en la producción y en el análisis de datos

Procedimientos de integración de datos cuan-cual

Aplicaciones en Atlas.ti

3. Presentación y debate de proyectos doctorales en curso

Impartida per: Dr. Joel Martí

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 12 i 19 de gener de 10h a 13h i 26 de gener de 10:00h a 14:00h

Lloc: Facultat de ciències. Aula E10

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE)

Activitat oficial amb inscripció prèvia

ATLAS.ti is a powerful qualitative data analysis software used by researchers. In this syllabus, we will learn the key functions of the software. Learning will be interactive and hands-on with sufficient time for participants to practice. Participants will be able to walk out the classroom and start using ATLAS.ti in their projects right away!

Please note: Atlas.ti for Mac will not be covered.

Learning objectives

1. Understand basics characteristics of Thematic Content Analysis

2. Accomplish importation and organisation of data in Atlas.ti

3. Perform data analysis using Atlas.ti’s coding, memo and visualisations tools

Contents

• Principles of Thematic Content Analysis

• Starting with ATLAS.ti (Setting up the hermeneutic unit and Organizing primary documents)

• Analysing with Atlas.ti (Coding, Memos, Comments and Families)

• Building a graphic representation: Networks

• Data exploration: Query Tool

Impartida per: Dra. Arantza del Valle Gómez

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 31 de maig, 1, 2, 5 i 6 de juny de 12:00h a 14:00h

Lloc: Facultat d'Educació i Psicologia. Aula informàtica 162

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida /  Tecnologia / Arts i Educació / Bioinformàtica / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

El curs té com a objectiu oferir estratègies de cara a poder treballar amb textos llatins. Marcarem els punts nuclears de la morfologia, les principals estructures sintàctiques i determinarem el vocabulari essencial. Després procedirem a la lectura de fragments de textos narratius..

Impartida per: Joan Ferrer

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 12, 19, 26 de maig i 2 juny de 15:00h a 17:30h

Lloc: Facultat de Lletres i de Turisme AULA A1

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Comunicació i difusió de la recerca

Contenido:

Sesión 1: Métodos y técnicas de análisis económico en la investigación en Economía y Empresa.

Sesión 2: Publicar trabajos de doctorado en Economía y Empresa.

Impartida per: Dr. Ricard Rigall i Dr. Modest Fluvià

Crèdits (hores): 0,5 (5)

Calendari: 5 i 6 de juny de 16 a 18.30h

Lloc: Aulari Comú. Aula AC-012

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Dret, Economia i Empresa / Medi Ambient/ Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

 

Se proporcionarán las orientaciones sobre diferentes cuestiones básicas relacionadas con la redacción y publicación de artículos:

1. La redacción : selección de la revista, organización de la información, pautas para redactar las diferentes partes del artículo (resumen, descriptores, introducción, estado del tema, método, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía).

2. El proceso de revisión. El papel de los editores y revisores de la revista. Reescribir/revisar el propio artículo a partir de los informes de los revisores de la revista.

3. Sistemas de clasificación de revistas científicas en el ámbito de las Ciencias Sociales. Iniciativas internacionales y nacionales. Los índices de impacto.

4. Publicar investigaciones locales en revistas internacionales: contextualización internacional de resultados de investigaciones desarrolladas en nuestro territorio.

Impartida per: Dra. Montse Planes, Dra. M. Eugènia Gras

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 7, 14, 21 i 28 de març de 17:00 a 19:30 h

Lloc: les persones matriculades rebran l'enllaç per correu electrònic

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

A la hora de escribir una tesis doctoral en Derecho, el doctorando a menudo se enfrenta a muchos interrogantes. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué debo hacer exactamente?¿En qué debe consistir la tesis? ¿Que lecturas son convenientes? ¿Dónde puedo encontrar la información? ¿Qué enfoque le doy? ¿Cómo cito los documentos? ¿Cómo estructurar de manera eficaz mis tareas y gestinar mejor el tiempo? ¿Quién podría resolver una duda?

En este curso se dan indicaciones básicas sobre estas y otras cuestiones, con el objectivo de encarar mejor el proceso, a menudo largo y complejo, de la tesis en Derecho.

Impartida per: Dr. Albert Ruda

Crèdits (hores): 0,5 (5)

Calendari: 25 d'octubre de 16:00 a 19:30 h. i 26 d’octubre de 2022 de 16:00 a 17:30 h.

Lloc: Facultat de Dret. Aula Seminari 2

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Dret, Economia i Empresa / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

En aquest curs s'aprendrà tot un seguit d’elements secundaris però bàsics que envolten l’activitat científica i que són fonamentals per poder avançar professionalment en la tasca investigadora: cercar, trobar, identificar i gestionar la documentació científica de més prestigi del seu camp d’investigació; conèixer les eines metodològiques existents per redactar, presentar i difondre un treball d’investigació i identificar tot l’ecosistema de la comunicació científica: mitjans, avaluació de la recerca, etc.

Impartida per: Sra. Isabel Planas

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: del 17 al 20 d’abril del 2023 de 16:00 a 18:00 h (presencial) i 27 d'abril del 2023 de 16:00 a 18:00 h (online) 

Lloc: Facultat de Dret. Aula informàtica 1 (dia 27 d'abril - online)

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia /  Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Conceptualization and writing of a scientific article. From how to select the appropriate journal to the right content in each section (abstract, introduction, etc.). Submission, review and amendment processes. The efficient language to prepare a manuscript

Impartida per: Dr. Josep Costa

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 27 de gener,  3, 10, 17 i 24  de febrer de 15:00 a 17:00 h.

Lloc: Campus Montilivi. Aulari Comú. Aula informàtica AC-038

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Bioinformàtica / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Medi Ambient / Tecnologia

Activitat oficial amb inscripció prèvia

En determinados campos cada día más doctorandos deciden estructurar su tesis como un compendio de publicaciones. Este hecho crea la necesidad durante el transcurso del doctorado de afrontar el proceso de publicación, que incluye las revisiones por pares anónimos a los artículos producidos. Enfrentarse correctamente a las revisiones no es una tarea fácil. Este curso presentará los elementos clave para entender los informes de revisión, afrontarlos y aprovecharlos para mejorar el artículo y maximizar su probabilidad de aceptación.

Impartida per: Lluis Prats

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 24, 26 i 31 de gener i 2 i 7 de febrer de 11:00h a 13:00h.

Lloc: Facultat de Lletres i de Turisme AULA A6

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia /  Turisme / Arts i Educació

Activitat oficial amb inscripció prèvia

En aquest curs s'exposaran els diversos gèneres de difusió de la recerca acadèmica dins l'àmbit de les humanitats i es proporcionaran una sèrie eines i criteris bàsics per redactar textos acadèmics. També s'exposaran les etapes del procés de publicació i les exigències editorials actuals, especialment pel que fa a les revistes.

Impartida per: Dra. Avel.lina Suñer i Dr. Enric Saguer

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 27 febrer de 15:00 a 17:30, 28 febrer de  15:00 a 18:00, 1 de març de 15:00 a 17:30 i 2 de març de 15:00 a 17:00

Lloc: Facultat de Lletres i de Turisme  27/2, 28/2 i 2/3 AULA C1, 1/3 AULA B3

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

L'objectiu del curs és formar als joves investigadors per a que puguin explicar els seus resultats a través de la cartografia. L’ús de cartografia digital permet representar de forma gràfica tant l’àrea d’estudi en la qual s’emmarca la recerca, com els resultats obtinguts.

Els mapes ajuden als investigadors a fer difusió de la seva recerca en tant que són un recurs il·lustratiu que donen suport tant a la comunicació oral com escrita. El recurs cartogràfic ajuda a sintetitzar la informació en un sol element que explica de forma territorial un fenomen, procés o esdeveniment. En aquest context, la realització de mapes és un recurs

multidisciplinari i una competència bàsica per a investigadors d’àmbits molt diversos.

Impartida per: Sr. Lluís Vicens Franquesa

Crèdits (hores): 1 (15)

Calendari: 9, 11, 14, 16 i 18 de Novembre de 2022 de 10:00 a 13:00 h

Lloc: Facultat d'Educació i Psicologia. Aula informàtica 162

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Tecnologia /Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Aquest curs ofereix un informe introductori sobre les qüestions bàsiques de redacció i organització d’articles científics i la seva publicació. El curs també descriu el procés de publicació de treballs de recerca a revistes i ponències de conferències, amb l’objectiu de proporcionar als estudiants de doctorat interessats una pràctica guia introductòria.

S’analitza el paper dels diferents actors (científics, revisors, editors, ....) i s’analitzen diferents indicis que ajuden a que els articles siguin acceptats. Es proposen varis exercicis per ajudar els estudiants a practicar en les preguntes discutides.

Impartida per: Dr. Miquel Solà

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 16, 18, 20, 23 i 25 de gener de 2023 de 17:00 a 19:00 h.

Lloc: Campus Montilivi. Aulari Comú Aula AC-021

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Medi Ambient / Química / Turisme/ Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Bioinformàtica

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Aquest curs té l’objectiu de posar a l’abast un conjunt de recursos per comunicar la recerca i fer-la accessible per al públic no expert amb un to entenedor i divulgatiu. La matèria s’impartirà en sessions presencials, pràctiques i diversos materials. Per superar el curs, cal assistir al 80% de les sessions.

Impartida per: Meius Ferrés, Sílvia Simon i Cristina Valentí

Crèdits (hores): 1 (16)

Calendari: 13, 14, i 15 de febrer de 10:00 a 14:00 h. 16 de febrer de 15:00 a 19:00 h.

Lloc: Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Aula 22. (15/02/2022 Aula de formació de l'ICE del Parc Científic i Tecnològic)

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Química / Tecnologia / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Lideratge i desenvolupament professional

El curso está destinado a aquellas personas interesadas en desarrollar su idea de investigación o su interés personal hacia el lanzamiento al mercado, con el objetivo de comercializar el producto o servicio que puedan ofrecer.

Impartida per: Sr. David Martí

Crèdits (hores): 1 (10)

Calendari: 9, 10, 11 i 18 de maig d’11:30 a 14:00 h

Lloc: Facultat de Dret. Seminari 2

Places: 35

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Bioinformàtica / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Ciència i Tecnologia de l'Aigua / Ciències Humanes, del Patrimoni i de la Cultura / Dret, Economia i Empresa / Educació / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Medi Ambient / Psicologia de l'Educació (DIPE) / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Química / Tecnologia / Turisme

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Curso dirigido a doctorandos del ámbito de las Ciencias Sociales, especialmente Educación. En este taller se proporcionará orientación y estrategias para la elaboración de artículos a partir de la tesis doctoral, susceptibles de ser publicados en revistes indexadas. Va dirigido especialmente a personas que estén trabajando en el ámbito educativo. El taller es de carácter práctico, en el que cada participante trabajará a partir de su propia investigación

Impartida per: Dra. Judit Fullana

Crèdits (hores): 1 (9)

Calendari: 12, 19 i 26 d’abril de 16:30 a 19:30 h.

Lloc: les persones matriculades rebran l'enllaç per correu electrònic

Places: 25

 

Activitat dirigida a tots els estudiants de doctorat dels programes següents:

Arts i Educació / Biologia Molecular, Biomedicina i Salut / Educació / Medi Ambient / Psicologia, Salut i Qualitat de Vida / Tecnologia / Dret, Economia i Empresa / Estudis de Gènere: Cultures, Societats i Polítiques / Psicologia de l'Educació (DIPE)

Activitat oficial amb inscripció prèvia

Inscripció a través de l'Automatrícula

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.