Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Dr.  Orti Gost, Pere

Página personal

Categoría
PROFESSOR TITULAR D'UNIVERSITAT
Departamento
HISTÒRIA I HISTÒRIA DE L'ART
Área de conocimiento
HISTÒRIA MEDIEVAL
Instituto
INSTITUT DE RECERCA HISTÒRICA
Grupo de investigación
Grup de Recerca en Història de les Societats Rurals
ORCID PRC:
0000-0002-7718-2370

Ponència

Congreso:
Les desigualtats socials a la baixa edat mitjana a partir de la documentació notarial. Girona (ESP) 2022.
Título:
Podem considerar els pagesos de remença de la Catalunya Vella baixmedieval un grup social mitjà?
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Els espais de proveïment alimentari a la Bacelona del Consell de Cent (1249-1714). Barcelona (ESP) 2022.
Título:
Els maells i les carnisseries de Barcelona: un monopoli reial (segles XII-XIV)
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
III Congreso internacional y XVII Congreso de Historia Agraria: Despoblación, desequilibrio territorial y sostenibilidad. Valladolid (ESP) 2021.
Título:
Despoblamiento rural, mansos abandonados y conflicto remensa en la Cataluña bajomedieval (1348-1500).
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
10è Seminari Crisis i cicles en la Història: Els mercats rurals a l'Edat Mitjana: desenvolupament i integració. Barcelona (ESP) 2021.
Título:
Economia pagesa i comercialització a la Catalunya Vella baixmedieval
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
XXXII Seminari d'Història Econòmica i Social: Crisis, catastrofes i canvi social. Girona (ESP) 2021.
Título:
Els masos rònecs i el conflicte remença en temps de guerra, pandèmies i terratrèmols a les terres gironines (1348-1500)
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Homenatge a Ramon D'Abadal i Vinyals (1888-1970). Barcelona (ESP) 2021.
Título:
Pere el Cerimoniós i els inicis de la decadència política de Catalunya: el tancament del debat entre decadència i crisi
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Col·loqui: L'estudi de la desigualtat a la península Ibèria (segles XIII-XVII): metodologia i fonts. Mallorca (ESP) 2021.
Título:
"Talles, capbreus y cartes de noces": tres fuentes para el estudio de la diferenciación económica en la Catalunya Vieja bajomedieval
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Les corts jurisdiccionals i les font per al seu estudi (Corona d'Aragó, edat mitjana i època moderna). Girona (ESP) 2020.
Título:
Les corts jurisdiccionals i els llibres del batlle a la vegueria de Girona
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Col·loqui "Contra l'impost: revoltes antifiscals a Europa (segles XIV-XVI)", dedicat a la professora Eva Serra Puig (1942-2018). Girona (ESP) 2020.
Título:
El rerefons polític i fiscal de la revolta dels pagesos de remença
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
XXXI Seminari d'Història Social i Econòmica: Les dones i les classes. En canvi social des d'una perspectiva relacional i de gènere. Girona (ESP) 2020.
Título:
Les propietèries de finques urbanes. Sant Feliu de Guíxols (segles XIV-XIX)
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Contabilidad, finanzas públicas y cultura del Estado en la Corona de Aragón (siglos XIV-XVI). Zaragoza (ESP) 2019.
Título:
La audición de cuentas en las pequeñas ciudades y en la parroquias rurales del nordeste catalán durante los siglos XIV y XV
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
LI Settimana di Studi: Disuguaglianza economica nelle società preindustriali: cause ed effetti. Pratp (ITA) 2019.
Título:
A study of economic inequality in the light of fiscal sources:the case of Catalonia (14th-18th centuries)
Autores:
Jordi Morelló Baget, Pere Orti Gost, Albert Reixach Sala, Pere Verdés Pijuan
Congreso:
Quatre dècades d'historiografia a l'Estat Espanyol (1979-2019). Girona (ESP) 2019.
Título:
Els remences i la historiografia: la lluita per la llibertat?
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Los orígenes de la deuda pública en la Europa mediterránea (siglos XIII-XVI). Roma (ITA) 2019.
Título:
La gestión de las finanzas municipales a través del primer banco público de Europa: la Taula de Canvi de Barcelona (1401-1460)
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Jornada Barcelona i la conquesta de Nàpols: el repte d'un canvi geopolític. Barcelona (ESP) 2019.
Título:
La conquesta de Nàpols i la crisi econòmica barcelonina
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
La veu del regne. Representació política, recursos públics i construcció de l'estat. 600 anys de la Generalitat valenciana. València (ESP) 2018.
Título:
El deute públic de la Diputació del General de Catalunya (1365-1460): un estat de la qüestió
Autores:
Pere Orti GOst
Congreso:
TransRuralHistory. Santiago de Compostela (ESP) 2018.
Título:
Economía rural y crisis en la Cataluña Vieja (XIII-XV)
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Land Market, Credit and Crisis in the Late Middle Ages. Girona (ESP) 2018.
Título:
The market of urban properties in a small town of Old Catalonia: Sant Feliu de Guíxols (1347-1460)
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Interntional Conference Courts and Troubadour culture. Girona (ESP) 2017.
Título:
Parliamentary Meetings and Other Gatherings in the Courtly Calendars
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Barcelona en crisi? La ciutat al segle XV. Barcelona (ESP) 2017.
Título:
Els indicadors fiscals de la crisi baixmedieval a Barcelona
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
El mercat de la terra a l'Edat Mitjana. Barcelona (ESP) 2017.
Título:
El mercat immobiliari a la vila de Sant Feliu de Guíxols (segles XIV-XV)
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Barcelona en crisi? La ciutat al segle XV. Barcelona (ESP) 2017.
Título:
L'evolució de les finances municipals de Barcelona (1340-1460)
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Ingressos, riquesa i dinàmiques socials. Una perspeciva històrica. Girona (ESP) 2016.
Título:
A la recerca del fantasma d'un grup social: qui treballa a jornal a la Catalunya baixmedieval?
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Els Arxius Patrimonials catalans. Barcelona (ESP) 2016.
Título:
La formació dels arxius patrimonials a la Catalunya baixmedieval
Autores:
Pere Orti Gost, Lluís To Figueras
Congreso:
XLVII Settimana di Studi: Le crisi finanziarie: Gestione, implicazioni sociali e conseguenze nell'età preindustriale. Prato (ITA) 2015.
Título:
The crisis of public finances in the towns of late medieval Catalonia (1350-1460)
Autores:
Pere Orti Gost, Pere Verdés Pijuan
Congreso:
Las investigaciones sobre fiscalidad medieval en el occidente europeo (1995-2015). Barcelona (ESP) 2015.
Título:
Fiscalidad y finanzas públicas en la Cataluña bajomedieval: balance y perspectivas
Autores:
Pere Orti Gost, Pere Verdés Pijuan
Congreso:
Archivos de familia. Escrituras familiares: patrimonio y documentación. Girona (ESP) 2015.
Título:
Los archivos patrimoniales en los inventarios "post mortem" de los siglos XIV-XV en la Cataluña Vieja
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Estimes, compoix, cadastres de l'Europe médiévale et moderne. Agde-Montpelier (FRA) 2015.
Título:
Des terriers médiévaux et modernes aux registres de la propriété et aux cadastres contemporains en Catalogne
Autores:
Pere Orti Gost i Lluís To Figueras
Congreso:
A recer del poder. Agents i xarxes financeres a la Corona d'Aragó (segles XIV-XV). Palma de Mallorca (ESP) 2014.
Título:
Perfils socials dels creditors a llarg termini de les petites ciutats del nord-est català (1350-1450)
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Rural History of the Middle Ages. València (ESP) 2014.
Título:
Peasants and Small Towns in Northeastern Catalonia (XIIIth and XVth c.)
Autores:
Lluís To Figueras, Pere Orti Gost, Rosa Lluch Bramon
Congreso:
Mobilitat social i mobilitat geogràfica en la història de les societats rurals. XXVI Seminari d'Història Social i Econòmica. Girona (ESP) 2014.
Título:
Social and geographic mobility in small towns of Old Catalonia and its surrounding countryside towards 1400: a first approximation through direct taxes and marriage contracts
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Land Use and Management in Western Europe (12th-15th centuries). València (ESP) 2014.
Título:
Commercialization and Land Uses of Peasant Holdings in Late Medieval Catalonia
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle champagne bassomedievali: dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna. Torino-Cherasco (ITA) 2014.
Título:
Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
El sistema financer al final de l'Edat Mitjana: instruments i mètodes. Cardona (ESP) 2013.
Título:
Les característiques d'un mercat de crèdit a llarg termini públic i privat a la Catalunya baixmedieval: el cas de Sant Feliu de Guíxols (1350-1500)
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Catalunya a finals de l'Edat Mitjana: noves perspectives d'estudi. Seminari del Grup de Recerca 'Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval. Barcelona (ESP) 2013.
Título:
Entorn del conflicte remença a la Catalunya baixmedieval: noves perspectives
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
Agentes de los sistemas fiscales en Andalucía y los reinos hispánicos (siglos XIII-XVII): un modelo comparativo. Málaga (ESP) 2013.
Título:
Arrendatarios de las imposiciones municipales en la Cataluña bajomedieval: el caso de Sant Feliu de Guíxols
Autores:
Pere Orti Gost
Congreso:
XLV Settimana di Studi, Prato, Schiavitú e servaggio nell'economia europea, secc. XI-XVIII. Prato (ITA) 2013.
Título:
Servitude and standars of living of the catalan peasantry before and after the Black Death of 1348
Autores:
Pere Orti Gost, Lluís To Figueras
Congreso:
Enriquir-se o empobrir-se amb el deute. Crèdit privat i canvi social en el món rural. XXIV Seminari d'Història Econòmica i Social. Girona (ESP) 2012.
Título:
Origen i difusió del crèdit a llarg termini a les petites ciutats i al món rural de la Catalunya baixmedieval
Autores:
Pere Ortí Gost i Lluís Sales Fabà
Congreso:
La crisi del deute públic a la Barcelona baixmedieval. Barcelona (ESP) 2012.
Título:
Origen, difusió i crisi del deute públic a la Barcelona medieval
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
El alimento del Estado y la salud de la república: orígenes, estructura y desarrollo del gasto público en Europa (siglos XII-XVIII). Madrid (ESP) 2011.
Título:
El control del gasto en la Barcelona del siglo XV: los orígenes de unos presupuestos públicos
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Jornada Santiago Sobreguès i Vidal (1911-1973). Girona (ESP) 2011.
Título:
Santiago Sobreguès i la història de la ciutat de Girona
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Conseguir y conservar la riqueza en tiempos medevales y modernos. Madrid (ESP) 2011.
Título:
La creación de un banco público: la Taula de Canvi de Barcelona (1401)
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Crèdit i morositat a la Catalunya baixmedieval. Girona (ESP) 2011.
Título:
Mercat financer i petites ciutats a la Catalunya baixmedieval
Autores:
Pere Órtí Gost, Víctor Farías Zurita, Alejandro Martínez Giralt
Congreso:
Fiscalidad urbana y elites financieras en el Occidente medieval (siglos XIV-XV). Barcelona (ESP) 2010.
Título:
Aproximación prosopográfica a los financieros de una pequeña ciudad: Sant Feliu de Guíxols, 1350-1390
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Expertise et valeur des choses aux Moyen Âge. Tolouse (FRA) 2010.
Título:
La valoración de bienes en el mundo rural y las pequeñas ciudades del nordeste catalán durante el siglo XIV
Autores:
Pere Ortí Gost i Lluís Sales Fabà
Congreso:
Processos d'empobriment i enriquiment en el món rural. XXII Seminari d'Història Econòmica i Social. Girona (ESP) 2010.
Título:
El paper jugat pels pagesos de remensa dins el sistema financer de la Catalunya baixmedieval
Autores:
Pere Ortí Gost, Xavier Marcó Masferrer i Lluís Sales Fabà
Congreso:
II Seminari d'Estudis Medievals. Hostalric (ESP) 2010.
Título:
Ciutats, viles, sagreres. Els nuclis urbans a la Baixa Edat Mitjana (s. XIII-XV)
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Jornada Vicens Vives i els remences. Girona (ESP) 2010.
Título:
Vicens Vives i la historiografia sobre els remences catalans dels segles XIX i XX
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
La ciutat en xarxa. XI Congrès d'Història de Barcelona. Barcelona (ESP) 2009.
Título:
El municipi dins l'univers de poders feudals a la Baixa Edat Mitjana
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Credito e cittadinanza nell’Europa mediterranea dal Medioevo all’Età Moderna. Asti (ITA) 2009.
Título:
Los orígenes de un banco público: la “Taula de Canvi” de Barcelona
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Espace et réseaux méditerranéens: Institutuions et espace économique méditerréens. París (FRA) 2009.
Título:
Fiscalité et échanges commerciaux en Méditerranée: l’exemple de la ville de Barcelona (XIIe-XIC e s.)
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Ciutat i hospital a l’Occident europeu (Segles XIII-XVII). Lleida (ESP) 2009.
Título:
L’hospital de les petites ciutats: el cas de Sant Feliu de Guíxols (s. XIV)
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Fonts per a l’estudi dels grups socials i les desigualtats socials. Girona (ESP) 2009.
Título:
Fonts per a l’estudi dels grups i les desigualtats socials a la Catalunya baixmedieval
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
El crèdit i el sistema financer a Catalunya i al Regne de Mallorca (segles XIV-XV. Palma de Mallorca (ESP) 2008.
Título:
Fonts per a l’estudi del crèdit medieval: els llibres de la cort del batlle
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Les senyories a la Catalunya baixmedieval (ss. XIII-XV), I Seminari d’Estudis Medieval d’Hostalric. Hostalric (ESP) 2008.
Título:
Les senyories urbanes baixmedievals
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Iglesia y fiscalidad en la Edad Media (siglos XIII-XV). Madrid (ESP) 2008.
Título:
Un impuesto sobre la Iglesia de Cataluña (siglo XIV): el bovatge
Autores:
Pere Ortí GOst
Congreso:
Endeudamiento público, monarquías y ciudades en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVII). Barcelona (ESP) 2008.
Título:
Deuda pública y otras deudas en el Occidente bajomedieval: el ejemplo precoz de la Corona de Aragón
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Seminari d'Història Rural. Girona (ESP) 2008.
Título:
El conflicte remensa: una revolta política de les comunitats pageses?
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Any Jaume I: El poder reial. Les Institucions. La política internacional. Barcelona (ESP) 2008.
Título:
Les Corts de Catalunya: l’impost del bovatge
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Le sentiment d'appartenance dans les sociétes ibériques au Moyen Âge. Toulouse (FRA) 2007.
Título:
Des pratiques créatives d'identités sociale et politique? Les remenças catalanes au bas Moyen Âge: entre monarchie, seigneurie et communauté paysanne
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Deute públic i crèdit privat a Mallorca i Catalunya (segles XIV i XV). Barcelona (ESP) 2007.
Título:
Mercat financer a petita escala: Sant Feliu de Guíxols i la Vall d'Aro
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Cartografia digital per a historiadors. Usos i recursos per a la representació de l'espai i dels parcel·laris històrics. Girona (ESP) 2007.
Título:
Reconstruir i representar parcel·laris rurals: dels temps actuals a l'edat mitjana
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
XXXIV Setmana Internacional d'Estudis Medievals de Pedralbes. Barcelona (ESP) 2006.
Título:
Poder polític i fiscalitat a la Barcelona medieval
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Fiscalidad y sociedad en el Mediterráneo Bajomedieval. Málaga (ESP) 2006.
Título:
Una villa catalana durante el 'trienio negro': Sant Feliu de Guíxols, 1365-1367
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Comprar, vendre i pagar al rei. Els impostos indirectes a la Corona d'Aragó i Regne de Mallorca, s. XIV-XV. Palma de Mallorca (ESP) 2005.
Título:
Lleudes i imposicions a la Catalunya baixmedieval
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
La conjoncture de 1300 en Méditerranée occidentale, II: Dynamiques comerciales du monde rural: acteurs, réseaux, produits. Madrid (ESP) 2005.
Título:
La comercialización a pequeña escala a través de la documentación notarial: el caso de Sant Feliu de Guíxols y la Vall d'Aro (1315-1360)
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Mots de l’impôt au Moyen Âge.  (FRA) 2004.
Título:
Impuestos y sistemas fiscales (clasificación por áreas de poder: real, municipal, de Estado)
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
La Corona catalana-aragonesa i el seu entorn mediterrani a la baixa Edat Mitjana. Barcelona (ESP) 2003.
Título:
Vendes del patrimoni reial amb motiu de la primera expedició a Sardenya
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
El món del crèdit a la Barcelona baixmendieval. Barcelona (ESP) 2003.
Título:
Les finances municipals de Barcelona: del censal a la Taula de Canvi al curs El món del crèdit a la Barcelona baixmendieval
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Jornades d’història medieval de Catalunya: Entre el mas i el mar; creixement de les viles catalanes a l’Edat Mitjana. Lloret de Mar (ESP) 2002.
Título:
Una petita vila en temps de pesta: Sant Feliu de Guíxols 1347-1349
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
VIII Jornades d’Història Medieval. Lleida (ESP) 2001.
Título:
El Rec Comtal i l’estructura hídrica de la Barcelona medieval
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Les viles catalanes entre els segles XII i XIV: senyoria, comunitat i estructures fiscals. Girona (ESP) 2001.
Título:
Prosopografia d’una petita vila (Sant Feliu de Guíxols a la segona meitat del segle XIV): fonts, mètodes i primers resultats
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Las finanzas municipales y la fiscalidad de Estado (Casa de Velázquez, Madrid). Madrid (ESP) 2000.
Título:
Una pequeña villa ante la guerra de los dos Pedros: Sant Feliu de Guíxols
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Registros fiscales y contables. De los libros de administración a la audición de cuentas. València (ESP) 2000.
Título:
'Racional',' clavari' i 'Taula de Canvi' a Barcelona segons les ordenances de 1436
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Navarra, Cataluña, Sicialia. Hacienda y relaciones políticas (siglos XII-XVI). Pamplona (ESP) 2000.
Título:
Fiscalidad patrimonial navarra y catalana: Los primeros registros fiscales de Cataluña (siglos XII y XIII)
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Establecimiento de la fiscalidad de Estado y construcción del sistema fiscal municipal, organizado por la Casa de Velázquez (Madrid),. Madrid (ESP) 1999.
Título:
La distribución de la carga fiscal entre las ciudades y villas de Cataluña (s.XIV)
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
VI Congrés d'Història de Barcelona. El temps del Consell de Cent, 1249-1714 (Arxiu Històric de la ciutat, Barcelona). Barcelona (ESP) 1999.
Título:
El Consell de Cent durant l'Edat Mitjana
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Crédit et fiscalité dans l'Occident méditerranéen médiéval (XIIIe-XVe siècles). París (FRA) 1999.
Título:
Fiscalidad de Estado, crédito y comunidades (urbanas y rurales) en la Cataluña del s. XIV
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Gérer l'impôt dans les villes de l'Occident méditerranéen (méthodes, moyens, résultats), organizado por la Université de Perpignan. Perpignan (FRA) 1999.
Título:
La gestión de los impuestos indirectos reales y municipales en la Barcelona del siglo XIV
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
V Congrés d'Història de Barcelona. Centenari de les agregacions municipals (1897-1997).Org: Institut Municipal d'Història (Ayuntamiento de Barcelona). Barcelona (ESP) 1998.
Título:
La ciutat de Barcelona i les parròquies del seu entorn al segle XIV
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Les sources fiscales de l'histoire du crédit dans l'Occident méditerranéen au Moyen Âge, organizado por la Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme . Lyon (FRA) 1998.
Título:
La formación del sistema fiscal y financiero de los municipios catalanes bajomedievales
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Les depenses publiques: redistribution et utilisation des recettes fiscales, organizado por la Université de Savoie. Savoie (FRA) 1998.
Título:
Le financement de la dette des villes catalanes
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Formas y técnicas del establecimiento y percepción de los impuestos en las ciudades bajomedievales (Francia meridional, Cataluña, Valencia y Castilla). Sevilla (ESP) 1997.
Título:
Las 'imposicions' municipales en Cataluña: caracterización de un impuesto indirecto
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Fiscalités urbaines au bas Moyen Age (France méridionale, Catalogne, Castille),organizatdo por el Centre de Recherches Historiques sur la Ville. Strasbourg (FRA) 1996.
Título:
El sistema fiscal de Barcelona durante la segunda mitad del siglo XIV
Autores:
Orti Gost, P.

Presentació comunicació

Congreso:
Rural History 2015. Girona (ESP) 2015.
Título:
Peasant credit and grain consumption in times of bad harvest: Sant Feliu de Guíxols and its rural hinterland, 1350-1460
Autores:
Pere Orti Gost, Xavier Marcó Masferrer
Congreso:
Els usos de l'aigua en la història. De l'antiguitat als nostres dies. V Congrès d'Història Agrària dels Països Catalans. Barcelona (ESP) 2010.
Título:
Els molins fariners de la vall d'Aro i de Sant Feliu de Guíxols als segles XIV i XV
Autores:
Pere Ortí Gost i Xavier Marcó Masferrer
Congreso:
Rural History 2010. Brigthon (ENG) 2010.
Título:
Sant Feliu de Guíxols and its jurisdictional court during the foutheenth century
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Familia pagesa i economia rural. VII Congrés sobre Sistemas agraris, organització social i poder local. Alguaire (ESP) 2009.
Título:
Els tutors dels pubills hereus dels masos de la Vall d’Aro a la segona meitat del segle XIV
Autores:
Pere Ortí Gost
Congreso:
Coloquio Internacional sobre L’impôt dans les villes de l’Occident méditerranéen (XIIIe-XVe siècle). París (FRA) 2001.
Título:
Fiscalités (municaples et d’État) et finances publiques dans la couronne d’Aragon
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
17è Congrés d’Història de la Corona d’Aragó. Barcelona - Lleida (ESP) 2000.
Título:
Estratègies fiscals i financeres d’una ciutat i d’una vila: Barcelona i Sant Feliu de Guíxols a la dècada de 1360
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Corona, municipis i fiscalitat a la baixa edat mitjana, organizado por el Institut d'Estudis Ilerdencs y el CSIC. Lleida (ESP) 1995.
Título:
La fiscalitat indirecta als municipis catalans: imposicions versus lleudes, passatges i mesuratges
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
Coloquio Fiscalidad urbana en la baja edad media (Francia meridional, Cataluña, Castilla), organizado por la Institución Milà i Fontanals. Barcelona (ESP) 1995.
Título:
Les primeres fonts fiscals de Barcelona (primera meitat del segle XIV).
Autores:
Orti Gost, P.
Congreso:
I Col·loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó (Edat Mitjana). Org. Institut d' Estudis Ilerdencs. Lleida (ESP) 1990.
Título:
La construcció i explotació dels molins del Rec Comtal al segle XIV: els 'casals' dits de Bonanat Sapera (1328-1386)
Autores:
Orti Gost, P.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.