Sr.  VIVO LLORCA, JORDI

Plana personal

Presentació

Professor de Arqueologia i Història Antiga
Àrea: Arqueologia
Membre de Grup de Recerca: Arqueologia
Àmbit de recerca: Arqueologia ibèrica i romana
       
Llicenciat en Història per la Universitat de Girona (2004), s’ha centrat en l’estudi del procés de romanització a la península Ibèrica i, particularment, a l’àrea nord-oriental ocupada pels ibers indigets. Aquest ha estat precisament el tema central del treball de recerca de doctorat amb el qual va obtenir el DEA (Les fonts escrites relatives a les societats del territori de la Hispània Citerior (218-27 aC), 2006) i també de la tesi doctoral que està elaborant. Per altra banda, ha dirigit i codirigit algunes intervencions arqueològiques a Sant Feliu de Guíxols (al poblat ibèric dels Guíxols i al monestir benedictí) i al poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda (Palafrugell). Des de 2008 és un dels vocals per a Sant Feliu de Guíxols de l’Institut d’Estudis del Baix Empordà.