Dr.  GARRIGA RIERA, JOAQUIM

Plana personal

Presentació

Catedràtic d'Història de l'Art Modern
Director del grup de recerca "Història de l'art del Renaixement i del Barroc"
Membre del projecte d' investigació HUM 2006, 1204-C02-01 Cataluña en la encrucijada europea de las artes del Renacimiento

Ha centrat la recerca en temes d’art renaixentista a Europa, especialment a Itàlia i a Catalunya. S’ha ocupat dels tractats i d’altres escrits del període modern europeu sobre l’activitat artística; investiga la gènesi dels procediments moderns de representació perspectiva i la seva difusió als tallers de pintors dels s. XV i XVI, sobretot en ambients de profunda tradició artesana; estudia l’arquitectura (religiosa, civil, rural), l’escultura i la pintura d’època renaixentista a Catalunya, tant des d’un marc tècnic i estètic com sòcio-econòmic i cultural; participa en treballs de documentació i difusió científiques del patrimoni històrico-artístic català. Dirigeix el grup de recerca “Història de l’art del Renaixement i del Barroc” de la Universitat de Girona.