Consell Social

CU4/07

Comissió de Comunitat Universitària CU4/07, de 15 d'octubre de 2007

S'APROVA:

L’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a l’avaluació 2005 i 2006, de les persones que es relacionen a l’annex núm. 1.