Estudia a la UdG

Descripció del màster

Contacte


Escolliu una de les opcions següents:

La identitat digital és l'ususari i contrasenya que feu servir per identificar-vos al web de la UdG.

Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua (CTA) (Curs 2017-2018)

Dades generalsNom del màster Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua (CTA)
Àmbit Medi Ambient i Química
Tipus Mixt (professional i recerca)
Unitat d'adscripció

Facultat de Ciències

Secretaria acadèmica Facultat de Ciències
Durada

60 ECTS; un curs acadèmic

Calendari i horari

Inici del curs: octubre. Període lectiu: semestral. Horari: majoritàriament tardes, de 15 h a 20 h. Més informació

Règim i modalitat Temps complet; Presencial
Idiomes d'impartició

50 % anglès, 50 % català/castellà. La llengua d’impartició s’adaptarà per els estudiants iberoamericans.

Nombre màxim de places 20
Preu (curs 2016-17) Preinscripció: 30,21 euros.  Matrícula: 46,11 euros / crèdit (ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros / crèdit).
Més informació
Web http://www.udg.edu/masteraigua
Altres informacions: Indicadors de seguiment | Sistema de qualitat | Pla d'acció tutorial

Amunt

Objectius formatius

En el context actual és necessari formar professionals i investigadors especialitzats en la resolució de problemes associats a l’ús i la gestió de l’aigua. En molts casos, es requereix integrar aspectes científics i tècnics per a una bona gestió de l’aigua en el territori. El Màster en Ciència i Tecnologia de l’Aigua proporciona, des de diferents àrees, les eines i els coneixements necessaris per abordar la gestió de l’aigua de forma global. Els estudiants es formaran per donar solucions integrades a l’ús i els tractaments de l’aigua, i a la conservació i recuperació de sistemes aquàtics continentals, tant des de la perspectiva professional com de la de recerca.

Perfil de sortida dels titulats

Els titulats, sigui amb perfil professional o amb perfil investigador, podran abordar els projectes i problemes de forma integrada, tenint en compte aspectes científics i tècnics, i coneixeran les eines disponibles per aplicar en la millora de la gestió de l’aigua.


Amunt

Accés i admissió

Està especialment dirigit a graduats en Ciències Ambientals, Química, Biologia, Biotecnologia, Geologia, Farmàcia, Enginyeria Química, Enginyer Agrari i altres estudis afins.

En el cas de tenir altres titulacions, l’admissió estarà condicionada a l’adequació del currículum de l’estudiant i a la valoració prèvia del seu expedient acadèmic, d’acord amb els criteris específics establerts per la comissió de coordinació del màster.

Es prioritzaran les sol·licituds que acreditin un millor expedient acadèmic. A més es recomana un nivell mínim d’anglès equivalent a un B2.1-


 
Més informació
» Accés a màsters

Amunt

Accés al doctorat

La superació d’aquest màster permet accedir al període de recerca d’un programa de doctorat, tenint en compte que cada programa pot establir requisits i criteris addicionals per a la selecció i admissió dels estudiants, com ara l’exigència de complements de formació específics.

 

Més informació
» Accés a programes de doctorat

Amunt

Professorat
Relació de professorat de la UdG que imparteix docència en el curs vigent

  Departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

  Departament de Biologia

  Departament de Ciències Ambientals

  Departament de Química

  Formen el professorat del màster investigadors i experts en la temàtica de l’aigua pertanyents a grups de recerca amb línies d’investigació reconegudes internacionalment que aborden la problemàtica de l’aigua des de diferents disciplines:

  A més dels especialistes de la Universitat de Girona, hi participen professors d’altres centres:

  • Dr. HELMUT FISCHER, Institut Federal Alemany d'Hidrologia
  • Dr. JOSE ALBIAC, Centre d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària
  • Dr. ULF JEPPSSON, Universitat de Lund (Suècia)
  • Dr. ANTON MANOEL LEIRA CAMPOS, Universitat d'A Coruña
  • Dr. KRIS VILLEZ, Universitat Purdue (EUA)
  • Dra. NATASA ATANASOVA, International Centre for Coastal Ecohydrology (Portugal)

  Amunt

  Pla d'estudis

   

  Nota: Aquest apartat mostra l'estructura completa del pla d'estudis. Fent clic sobre cada mòdul o requisit del pla d'estudis, s'obté la relació de les assignatures vinculades al mòdul o requisit, no les assignatures que s'ofereixen en un curs concret. Per veure l'oferta d'assignatures consulteu la guia de matrícula del curs vigent.