Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Cuidemos a los niños/as protegiendo sus derechos

Cuidemos a los niños y niñas protegiendo sus derechos. Argentina.

OBJECTIU:Promoure el desenvolupament educatiu i social de la població del barri de Cuartel Quinto de la provincia de Moreno a través de donar suport a les accions que porten a terme la Asociación el Arca. Optimitzar els contextos on es desenvolupen els nens i les nenes del barri. Acollir i tutoritzar l'alumnat de la UdG que vulgui implicar-se en el projecte (a través dels pràcticums, treballs fi de carrera, lliure elecció...).
SOL·LICITANT:Paco Jiménez Martínez (professor)
CONTACTE:Paco Jiménez Martínez (professor)
CORREU ELECTRÒNIC:

paco.jimenez@udg.edu

 
CONTRAPART:Asociación el Arca
UBICACIÓ:Moreno, provincia de Buenos Aires (Argentina)
FINANÇAMENT UdG:
 
Mobilitat: 2.800€ (7 estudiants)