Consell Social

7/01

Sessió ordinària núm. 7/01, de 25 d'abril de 2001

S'APROVEN:

  1. Les Transferències de Crèdit amb els núm. d'expedients següents: 54/01, 55/01, 56/01, 57/01, 61/01, 62/01, 63/01, 64/01 i 65/01.
  2. Proposar al Ple, els criteris per l'aprovació de les TC núm. 58/01, 59/01 i 60/01.