Viu la UdG

Publicacions UdG

Publicacions UdG

El Servei de Publicacions és una eina de la Universitat de Girona per tal que l’edició de textos, materials d’estudi i de divulgació, publicacions institucionals, llibres, revistes, guies, fullets o d’altres productes en format paper, electrònic o digital, es dugui a terme amb rigor i eficàcia.

El Servei de Publicacions fa el seguiment, supervisió i aplicació del llibre d’estil de la Universitat de Girona, i, per extensió, de la imatge corporativa, amb la finalitat de transmetre una idea coherent, dinàmica, activa i unitària de la institució.

El Servei de Publicacions organitza la distribució del material editat i en fa difusió, i també dóna suport a totes aquelles iniciatives o requeriments institucionals, docents i de projecció exterior de la UdG.

 

  Publicacions institucionals: