Institut de Química Computacional i Catàlisi

Inici

Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC)

L’Institut de Química Computacional i Catàlisi (IQCC) de la Universitat de Girona (UdG) és el resultat de la fusió de l'antic Institut de Química Computacional (IQC), el Grup de Recerca de Química Bioinorgànica i Supramolecular (QBIS) i l’Unitat d'Investigació de Metalls de Transició en Síntesi Orgànica (METSO). El denominador comú de gran part de la recerca que fa el nou IQCC és la catàlisi homogènia sostenible, abordada des del laboratori experimental i el computacional de forma simultània i coordinada al mateix temps. Els tres grups ja portaven a terme diferents projectes de col·laboració anteriorment, però l'esmentada unió neix amb la intenció de crear un grup d'investigació més potent i competitiu a nivell internacional, amb la catàlisi homogènia sostenible com eix vertebrador.

Respecte a la rellevància d’aquesta disciplina, cal dir que la catàlisi en processos de síntesi química es presenta com una de les àrees de recerca claus del futur per millorar els processos de síntesi del sector químic industrial. S'estima que el 90% de tots els productes químics produïts involucren catalitzadors en alguna etapa del seu procés de fabricació. Els processos industrials basats en catàlisi per metalls de transició estan àmpliament establerts en processos de reaccions d'hidrogenació, oxidació i acoblaments creuats, com exemples de catàlisi massivament utilitzats. Aquesta química és fonamental per a la síntesi de fàrmacs, de productes agroquímics i de multitud de substàncies que són d'utilitat en el desenvolupament de nous materials.

D'altra banda, la química computacional ha evolucionat en les darreres dècades de la mà d'un augment espectacular en la potència de càlcul dels ordinadors fins a tenir un paper crucial com a company de la química experimental de laboratori. Evidentment, els experiments continuen sent l'eix principal de la química, però la computació va adoptant un paper cada vegada més rellevant en el disseny i interpretació de resultats dels experiments, i fins i tot ja en la predicció d'aquests. En els darrers anys, moltes indústries, sobretot farmacèutiques i derivades del petroli, entre d’altres, han descobert el potencial del modelatge molecular, i per això han incorporat químics computacionals en els seus equips de recerca. Això demostra el potencial paper que molts químics computacionals desenvoluparan a la indústria en els propers anys, i d'aquí la necessitat de formar investigadors en aquest camp de la química, motiu pel qual des de l’IQCC es proposa la creació del present Màster en Catàlisi Avançada i Modelització Molecular.

L’IQCC pren així el compromís a través del nou Master in Advanced Catalysis and Molecular Modelling (MACMoM), d’una banda, de traslladar la recerca més recent en catàlisi sostenible als futurs investigadors químics del nostre país; i per l’altra banda, de formar els professionals que necessitarà una Indústria que demana, cada cop més, químics especialitzats en aquesta disciplina. Aquest repte ha de permetre que els estudiants, un cop finalitzat el curs, siguin capaços de portar a terme la síntesi de nous catalitzadors i el desenvolupament de millors processos catalítics, més eficients i sostenibles, que esdevinguin un factor diferencial i estratègic per a moltes empreses que volen innovar en els seus processos de producció i/o aspiren a crear nous productes més sostenibles, econòmics i respectuosos amb el medi ambient. D’aquesta manera, amb el nou Màster pretenem satisfer les demandes d’un mercat cada cop més sensibilitzat i exigent amb l’origen i la naturalesa dels productes que consumeix.

Noticies

guardonats
Rosa Congost i Miquel Costas recullen els premis ICREA Acadèmia
Els investigadors de la Universitat de Girona han estat guardonats amb aquesta distinció impulsada pel Govern de Catalunya que reconeix l’excel·lència en la recerca.
03/09/2014
Zoel Codolà
L’investigador Zoel Codolà és el millor estudiant de doctorat als Premis Europeus de Joves Químics
Els guardons, que s’han lliurat a Istanbul, tenen l’objectiu de reconèixer la recerca desenvolupada per joves científics en el camp de la química. Zoel Codolà ha estat escollit d’entre vuit finalistes procedents d’universitats com Oxford, Lausanne o Indianapolis.
12/09/2014
Premi de la Societat Catalana de Química 2014 awarded to Verònica Postils
Premi de la Societat Catalana de Química 2014 awarded to Verònica Postils
This year’s the “Premi de la Societat Catalana de Química” of the Institut d’Estudis Catalans has been awarded to Verònica Postils, PhD student at the Institute of Computational Chemistry and Catalysis (IQCC), in recognition for her work entitled “Electrurs. Els compostos del demà“.
23/04/2014
Former IQCC member gets an important award
Former IQCC member gets an important award
The Ruth and Nils-Erik Stenbäck foundation, via the Finnish Society of Sciences and Letters has awarded Dr. Mikael Johansson, a former member of the IQCC for his outstanding research in chemistry. The award ceremony takes place in Helsinki on April 29, during the 176th anniversary celebration of the Society.
09/04/2014
Master Extraordinary Award to Mauricio Rodriguez
Master Extraordinary Award to Mauricio Rodriguez
The Extraordinary Award of the Master Degree in Theoretical and Computational Chemistry was awarded to Mauricio Rodríguez, PhD student at our institute, in recognition for the best academic performance at this Master, a joined master of four Catalan universities (URV, UB, UAB, and UdG) organized by the URV. Last year Mauricio was also awarded for this performance at the degree in Chemistry.
20/03/2014
Una tesi de la UdG estudia la dinàmica de l’hidrogen en esponges de protó i en els complexos de bis (silil) hidrur de rodi, mitjançant la resolució de l’equació de Schrödinger vibracional tridimensional.
Més coneixement de la dinàmica de l’hidrogen
Una tesi de la UdG estudia la dinàmica de l’hidrogen en esponges de protó i en els complexos de bis (silil) hidrur de rodi, mitjançant la resolució de l’equació de Schrödinger vibracional tridimensional.
18/03/2014
Maximum Aromaticity Criterion (MARC) World Tour
Maximum Aromaticity Criterion (MARC) World Tour
Last July 2013 some IQCC researchers published in Angew. Chem. Int. Ed. the so-called Maximum ARomaticity Criterion (MARC). The encapsulation of metal clusters in endohedral metallofullerenes takes place in cages that, in most cases, are far from being the most stable isomer in the corresponding hollow fullerenes.
15/03/2014
The Girona Seminars. An Historical Account
The Girona Seminars. An Historical Account
On next June 30th 2014 at 9:00 am there will be the opening of the XI Girona Seminar, this time devoted to “Carbon, Metal, and Carbon-Metal Clusters: From Theory to Applications”. Among the speakers there will be outstanding and renowned scientists such as Antonio M. Echavarren, Luis Echegoyen, Nazario Martín, Lai-Sheng Wang, Paul Geerlings and many others.
21/02/2014
Visit to IMDEA Nanoscience Institute
Visit to IMDEA Nanoscience Institute
On Thursday 14 February 2014, three researchers (Marc Garcia-Borràs, Sílvia Osuna, and Miquel Solà) from the Institute of Computational Chemistry and Catalysis visited the IMDEA Nanoscience Institute. This Institute was officially inagurated on 13th January 2014 by the president of the Madrid Community.
14/02/2014
Scientific Advisory Board of the IQCC
First meeting of the Scientific Advisory Board of the IQCC
Scientific Advisory Board of the IQCC
21/01/2014