Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Línies de cooperació

La Cooperació a la UdG

Línies de Cooperació

 • l’alfabetització i l’educació fonamental
 • l’eradicació de la pobresa
 • la promoció de la salut
 • la cobertura de les necessitats socials i la infraestructura bàsica
 • el desenvolupament del teixit associatiu
 • el foment de la pau
 • la sostenibilitat ambiental
 • la capacitat d’emprendre
 • la promoció dels drets humans
 • els drets de les dones
 • els drets dels pobles indígenes
 • la protecció a la infància o el foment d’un comerç just i solidari
 • accions que promoguin l’equitat científica i tecnològica