Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Comunitari integral de Palacagüina a Nicaragua

Comunitari Integral de Palacagüina a Nicaragua.

Projecte Comunitari Integral de Palacagüina a Nicaragua.
OBJECTIU: Articular i consolidar els diversos àmbits d'actuació de SOARPAL en el camp de la formació, la producció i la comercialització en un projecte global:
  • executant un projecte d'alfabetització global que permeti avançar cap una nova cultura de producció camperola.
  • consolidant i ampliant les actuals estructures educatives i de suport a la producció i a la comercialització.
SOL·LICITANT: Jaume Soler Pastells. President de SOARPAL
CONTACTE: Jaume Soler i Pastells.
CORREU ELECTRÒNIC:  soarpal@hotmail.com
CONTRAPART: FUNDARPAL (Fundació Arbúcies - Palacagüina)
UBICACIÓ: Palacagüina.  Madriz. Nicaragua.
FINANÇAMENT UdG: 6.900 €