Estudia a la UdG

Preus màsters 2016-2017

Contacte

Centre de Postgraus

Màsters

Parc Científic i Tecnològic
Edifici Jaume Casademont
C/ Pic de Peguera, 15
17003 Girona
Tel. +34 972 41 88 43
Adreça de correu electrònic / Dirección de correo electrónico / E-mail address masters@udg.edu
Mapa / Map Com arribar-hi
Horari / Horario / Opening hours Horaris d’atenció presencial

Preus en estudis de màster universitari per al curs 2016-2017

Preinscripció i admissió

Com a criteri general, per formalitzar la preinscripció als màsters universitaris el curs 2016-2017 cal abonar 30,21 euros, que s’han de fer efectius amb targeta de crèdit. En cas de no poder pagar amb targeta, cal contactar amb la Unitat Tècnica de Màsters (masters@udg.edu).

Aquest import no serà retornat al candidat preinscrit malgrat que aquest no es matriculi definitivament en el màster, ja sigui per causes personals o per la no-acceptació per part de la UdG; només es retornarà si la UdG finalment no programa l’estudi de màster al qual el candidat s’ha preinscrit.

Els candidats admesos rebran un missatge amb les instruccions necessàries per fer un pagament de 500 euros (a compte de l'import de la matrícula) que els permetrà reservar plaça al màster.

Aquests preus no són d’aplicació al Màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, la preinscripció del qual es realitza a través de la plataforma Accesnet, i tampoc als màsters Erasmus Mundus (EMTM i MAIA). Els estudiants de màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG, amb l’excepció del Màster Interuniversitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades i el Màster Interuniversitari en Protecció Integrada de Cultius, han de formalitzar la preinscripció a la universitat coordinadora d'acord amb els terminis i condicions que cadascuna estableixi.

 

Matrícula

Els preus per crèdit per al curs 2016-2017 els estableix el Decret 268/2016, de 5 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2016-2017 link fora UdG, i són els següents:

  • Màsters que habiliten per a l’exercici d’activitats professionals (Màster en Formació del Professorat d’ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes, Màster en Arquitectura, Màster en Enginyeria Industrial, Màster en Enginyeria Informàtica i Màster en Advocacia): 41,17 euros.
  • Màster Interuniversitari en Psicologia General Sanitària (d'acord amb l'article 1.4 del Decret 268/2016): 46,78 euros.
  • Resta de màsters propis i interuniversitaris coordinats per la UdG: 46,11 euros en primera matrícula i 65,87 euros en segona i successives matrícules (*). Ciutadans de països de fora de la Unió Europea, no residents a l’Estat espanyol: 65,87 euros.
  • Màster en Sostenibilitat i Gestió de l'Edificació en el Sector Turístic (preu privat): 65,87 euros.

Consulteu els recàrrecs sobre el preu del crèdit als articles 7.2, 7.3 i 8 del Decret 268/2016.

Aquests preus no són d’aplicació als màsters Erasmus Mundus (MAIA i EMTM), que es regeixen pel seu propi conveni. Per als màsters interuniversitaris no coordinats per la UdG, consulteu els preus a la universitat coordinadora.

(*) Nota: el preu de 65,87 euros és el preu base sobre el qual s'apliquen els recàrrecs per 2a, 3a, 4a i successives matrícules.