Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Implantació d’una biblioteca, refuerzo escolar

Implantació d’una biblioteca, refuerzo escolar - Perú

OBJECTIU:Impulsar un projecte educatiu l'alberg Chaskawasi per a millorar la qualitat de vida dels nens, joves i adults d'escassos recursos econòmics. Contribució al desenvolupament de la província amb l'aprofitament sostenible dels recursos naturals amazònics.
SOL·LICITANT: Anna Labrada Estruch
CONTACTE: Anna Labrada Estruch
CORREU ELECTRÒNIC:  alabest@hotmail.com
CONTRAPART:

 Asociación Civil Reserva Ecológica Chontachaka

UBICACIÓ: Salvación (Perú)
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 1.472€ Mobilitat: 682,5€ (2 estudiantes)