Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Tallers al Barro de lo Sierra

Tallers per “adultos mayores del centro integral para mayores” Barri de lo Sierra

 

OBJECTIU:Oferir un espai de trobada i suport mutu i una major qualitat de vida al col·lectiu de la tercera edat del barri de Lo Sierra, a través de les activitats organitzades en el Centro Integral para Mayores.
SOL·LICITANT: Núria Felip i Jacas
CONTACTE: Núria Felip i Jacas
CORREU ELECTRÒNIC:  nuria.felip@udg.edu
CONTRAPART: CCLEP (Comunitat Cristiana Laica de Educadores Populares)
UBICACIÓ: Barri de Lo Sierra (Santiago de Xile)
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 2.000€