Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Projecte TIC-TAC

Projecte TIC-TAC Tecnologies de la informació i la comunicació per transformar l’aprenentatge de la creativitat

 

OBJECTIU:Estimular la creativitat i l'esperit crític dels nens i nenes participants perquè esdevinguin agents del canvi. Aconseguir que les escoles seleccionades esdevinguin escoles "imant", o sigui en pols d'atracció per a estudiants de tot el municipi degut a la seva excel·lència en l'àmbit tecnològic.
SOL·LICITANT: Eduard Muntaner Perich
CONTACTE: Eduard Muntaner Perich
CORREU ELECTRÒNIC:  emuntane@eia.udg.edu
CONTRAPART: La Farga de Salt, Col·legi Dalmau Carles, Col·legi Groc, IES Santa Eugènia, Ajutnament de Girona i Ajuntament de Salt
UBICACIÓ: Girona i Salt
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 9.500€