Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Protecció i difusió del patrimoni històric

Protecció i difusió del patrimoni històric, arqueològic i cultural - Sahara Occidental

 

OBJECTIU:Revisió dels materials de difusió que al llarg dels anys s'ha anat realitzant i millora de les plataformes a través de les quals es pot accedir a aquests materials. Traducció, còpia i edició dels darrers documentals. Disseny i realització d'una pàgina web que substitueixi l'actual.
SOL·LICITANT: Carles Serra Salamé
CONTACTE: Carles Serra Salamé
CORREU ELECTRÒNIC:  carles.serra@udg.cat
CONTRAPART: Ministeri de Cultura de la RASD / Ministeri dels territoris alliberats de la RASD
UBICACIÓ: Sahara Occidental
FINANÇAMENT UdG:Projecte: 3.800€