Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre

Horaris

Contacte

Unitat de Gestió Documental, Arxiu i Registre
Secció de Registre

Oficina Central de Registre

Rectorat *
Plaça Sant Domènec, 3
Campus Barri Vell
17004 Girona

Tel. 972 41 89 72
Fax 972 41 80 31
* registre@udg.edu

Oficina Auxiliar de Montilivi
Edifici CIAE accés al mapa
Campus Montilivi 17003 Girona
Tel. 972 41 98 51

Fax 972 41 98 44
* registre@udg.edu

 

Horari

 

Secció de Gestió Documental i Arxiu
 
Pujada Alemanys, 16 -1a planta accés al mapa
Campus Barri Vell
17004 Girona

Tel. 972 41 80 74
Fax 972 41 80 31
* arxiuiregistre@udg.edu

 

 


 

Horaris

Secció de Registre

Instrucció del secretari general 1/2016, de 9 de desembre de 2016, per fer pública la llista completa de les oficines de registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d’accés i els horaris de funcionament per a l’any 2017

 Oficina Central de Registre (Edifici "Les Àligues" - Campus Barri Vell) *
Del 9 de gener al 31 de maig i de l’1 d’octubre al 22 de desembre De dilluns a divendres, de 9:15 a 14:00 h
Dilluns i Dimarts de 15:30 a 16:45 h
De l’1 de juny al 30 de setembre De dilluns a divendres, de 9:15 a 14:00 h
Els dies 30 i 31 d'octubre (Fires de Girona); 4 i 5 de desembre (Pont de la Puríssima); 27, 28 i 29 de desembre (Nadal)
De dilluns a divendres, de 9:15 a 14:00 h
De l’1 al 8 de gener (Cap d’Any) i del 10 al 17 d'abril (Setmana Santa)
TANCAT

 

Oficina auxiliar de Registre del Campus de Montilivi (Edicifi CIAE - Campus Montilivi*  

Del 9 de gener al 31 de maig i de l’1 d’octubre al 22 de desembre De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
Dimarts i dimecres de 15:30 a 16:45 h
De l’1 al 30 de juny, de l’1 al 30 de setembre, el 31 d'octubre (Fires de Girona) i el 5 de desembre (Pont de la Puríssima) De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
De l’1 de juliol al 31 de juliol De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:15 h
De l’1 al 8 de gener (Cap d’Any); del 10 al 17 d'abril (Setmana Santa); de l’1 al 31 d’agost; i del 23 al 31 de desembre (Nadal)
TANCAT

 Oficines auxiliars dels centres docents  (Localització)

Del 9 de gener al 31 de maig i de l’1 d’octubre al 22 de desembre De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
Dimarts, de 15:30 a 16:45 h
De l’1 al 30 de juny i de l’1 al 30 de setembre, el 31 d'octubre (Fires de Girona) i el 5 de desembre (Pont de la Puríssima) De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:45 h
De l’1 al 31 de juliol De dilluns a divendres, de 9:30 a 13:15 h
De l’1 al 8 de gener (Cap d’Any); del 10 al 17 d'abril (Setmana Santa); de l’1 al 31 d’agost; del 23 al 31 de desembre (Nadal)
TANCAT


O bé, a altres llocs de presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions dirigits a la Universitat de Girona segons l'
Article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú(*)

 

 (*) A partir del dia 2/10/2018 s’aplicarà l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’ 1 d’octubre, del procediment  administratiu  comú de las administracions públiques

 

(*) Trobeu  l’oficina de registre que més us convingui:

De qualsevol administració pública:

http://administracion.gob.es/pagFront/atencionCiudadana/oficinas/encuentraOficina.htm

De la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions públiques catalanes:

http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp