Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Creació d’una Xarxa global d’I+D

Creació d’una Xarxa global d’I+D d’ajudes tècniques. Plataforma web per ala distribució i disseny d’ajudes tècniques per a discapacitats a llatinoamerica amb filosofia Open Source i seguiment dels usuaris d’aquestes ajudes tècniques

 

OBJECTIU:  Crear una base de dades disponible i editable a través d'internet que permeti recollir els dissenys que es tenen actualment i que serveixi com a plataforma de disseny de nous productes i millora dels que estan produïnt-se actualment.
SOL·LICITANT:  Joan Andreu Mayugo Majó
CONTACTE:  Joan Andreu Mayugo Majó
CORREU ELECTRÒNIC:   ja.mayugo@udg.edu
CONTRAPART:  GERD - Associació Grup Editor Revista Discapacitat
UBICACIÓ:  Girona. Cuba. Guatemala. Uruguai.
FINANÇAMENT UdG: Projecte: 3.000€ (7 docents + 1 membre del PAS + 4 estudiants de l'EPS)