Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

Por una Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN,

Por una Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, Nicaragua Libre de Analfabetismo (III año) del Sàhara Occidental

OBJECTIU: Declarar la RAAN territori lliure d'analfabetisme el 23 d'agost de 2010. Fer de l'alfabetització el motor de la reconstrucció dels municipis i comunitats que es van fefent a poc a poc dels efectes de l'huracà "Fèlix".
SOL·LICITANT: Joan Colomer Ribas
CONTACTE: Joan Colomer Ribas
CORREU ELECTRÒNIC:  jcolome2@xtec.cat
CONTRAPART: Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador
UBICACIÓ: RAAN (Nicaragua)
FINANÇAMENT UdG: Projecte: 5.000€