Cooperem 2 - Gener / Febrer

  Twitter UdGcooperem   Pàgina de Facebook

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinació

M. Rosa Terradellas

Equip redacció

Sílvia Lloveras

Pau Planas

Ivette Carner

Pau Blasco

Fotografies

Fons fotogràfic OCD

Disseny web

Albert Vergés

Servei Informàtic

Disseny logo

Marc Vicens

Servei de Publicacions

Correcció

Servei de Llengües Modernes

Contacte

Cooperació i Voluntariat

Mòdul 23, Campus Montilivi. 17071, Girona

Tel. +34 972 418 077 / Fax. 972 419 844

cooperacio@udg.edu

 

Twitter UdGcooperem Sindicació RSS Pàgina al Facebook Veure informació en llenguatge de signes Adreça Skype: cooperacio

<

Cooperem 2 - Gener/Febrer

Editorial

El butlletí Cooperem, de mica en mica, es va consolidant, de manera que ja teniu a les mans el número 2. L’equip de l’Oficina de Cooperació al desenvolupament s’ha esmerçat per oferir-vos les principals novetats de tot allò que fem i ha volgut fer un pas més enllà comprometent-se a endegar un nou repte: a partir d’aquest número, a cada butlletí, a part de les notícies, hi trobareu entrevistes a persones que participen en els projectes de cooperació de la UdG, la qual cosa ens permetrà conèixer què fem des de la UdG i qui en són els protagonistes. 

Un dels temes que ens han preocupat i ocupat des del darrer butlletí fins avui és la devastació provocada pel terratrèmol d’Haití. Com sabeu, vàrem adreçar a tota la comunitat universitària un parell de comunicats. Tenim un compte obert per recollir diners, que la UdG destinarà a la reconstrucció d’Haití, juntament amb el fons previst, en el Document Marc de Cooperació, per accions d’ajuda humanitària. Per tant, encara hi podeu col·laborar.

Pel que fa a les accions que portarem a terme a Haití, de moment, encara no se n’ha pogut concretar cap. A Haití, organismes internacionals, el govern i la comunitat haitiana estan fent la diagnosi i definint les prioritats, àmbits i zones de reconstrucció, tasques que són lentes i complexes. Seguint instruccions de la comunitat internacional i de la CRUE, totes les universitats, així com les ONGDs que no intervenen directament en ajuda humanitària, estem a l’espera de les decisions que adoptarà, per a coordinar la solidaritat internacional, la conferència de donants que es celebrarà a finals del mes de març a Nova York. En aquesta conferència es decidirà en quin àmbit de la reconstrucció haurà de participar el nostre país i, posteriorment, què correspondrà a cadascun dels agents de la cooperació, entre ells les universitats. Per tant, cal entendre que l’espera és provocada per garantir una coordinació efectiva de la solidaritat, amb voluntat de fer les coses ben fetes, i de respectar les decisions que han de prendre els ciutadans d’Haití sobre la reconstrucció del seu país. Tan bon punt disposem de novetats us anirem informant puntualment.

També us volem recordar que aquest mes s’acaba la campanya per participar en la donació del vostre 0,7% que, juntament amb d’altres aportacions, és el què ens permet tirar endavant les accions solidàries. I, al mateix temps, que podeu entrar al nostre portal, per seguir, tot allò que fem.

Esperem que les informacions del butlletí us interessin i us animen a fer-nos arribar les vostres aportacions. 

 

ENTREVISTA a Eduard Muntaner, responsable del projecte "Estimulant la creativitat i el pensament crític dels infants de Shanti Bhavan a través de les TIC"

shanti bhavan
Finançament per part de l’OCD:
1.924,35 €

 

Període d’execució del projecte: d’agost a novembre de 2009

 

Blog: http://www.eduard.cat

 

 

 

 

 

 

 

Com explicaries el teu projecte de manera senzilla? El projecte pretén utilitzar les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per estimular la creativitat i l’esperit crític dels nens de Shanti Bhavan, una escola rural del sud de l’Índia, mentre al mateix temps es fa un reforç no formal de les assignatures que porten més problemes en aquell entorn (matemàtiques, física, informàtica). S’han fet uns tallers de robòtica educativa amb uns kits especialment útils en entorns amb recursos molt limitats, on no es pot tenir un ordinador per cada alumne i on els talls de llum són habituals.
Quins són els seus punts forts i els seus punts febles? Entre els punts forts del projecte, podem destacar que està fonamentat en estratègies educatives i teories de l’aprenentatge sòlides; que s’han dissenyat els tallers fent servir el concepte de tecnologia apropiada; o que l’escola beneficiada ja havia destacat anteriorment per apostar per la innovació educativa, així que la seva actitud des del principi ha estat molt oberta i proactiva. Segurament el punt dèbil més important és que hi havia pocs antecedents en els que basar-se, ja que es tracta d’un projecte molt innovador.
De què consten els kits de robòtica? Concretament s’ha disposat de tres kits, on cadascun d’ells inclou un “maó intel·ligent” (amb microcontrolador, memòria, pantalleta de cristall líquid, ports USB i Bluetooth...), tres motors, diversos sensors (ultrasons, llum, so, contacte), un conjunt de peces LEGO Tecnich, i el software necessari. Hem utilitzat uns kits pensats expressament per a entorns educatius. La gràcia de la robòtica és que és divertida i atractiva però al mateix temps enfronta els estudiants a seriosos i complexos problemes, fent-los pensar i explorar per si mateixos conceptes matemàtics, físics i d’enginyeria. A més, en el cas concret de l’Índia, amb un sistema educatiu molt jerarquitzat i que sol premiar l’individualisme i la competitivitat per sobre de la cooperació, introduir la robòtica a les aules obliga a realitzar dinàmiques de treball en grup que no són gens habituals a les seves escoles, però que en canvi són molt necessàries per formar persones que més tard puguin incorporar-se a treballar dins d’equips.
Com sorgeix la motivació de lligar els camps de les noves tecnologies i el món de la cooperació? I per què a l’Índia, un país en vies de desenvolupament, i no aquí? Bé, més que una motivació particular en aquest sentit, és més aviat una tendència natural. Les TIC ben utilitzades poden millorar l’accés als recursos d’informació i la comunicació de diferents tipus d’informació, aspectes clau per accelerar el desenvolupament econòmic i social, particularment en l’actual context global de desigualtats creixents. En general, tant als països del nord com als del sud, els models tradicionals d’aprenentatge de les escoles no solen estar enfocats a desenvolupar el pensament creatiu dels nens. Aquest és un problema que en els països desenvolupats és important i que, en la meva opinió, necessita ser estudiat de forma urgent per posar-hi remei. Però en els països en vies de desenvolupament aquest problema resulta encara molt més crític, ja que en aquests, la creativitat ben utilitzada podria convertir-se en una eina fonamental per reduir la pobresa i en un motor important per afavorir el desenvolupament humà sostenible.
Quina dinàmica genera el projecte en l’estructura social del país i com és vista per les diferents castes? A l’Índia hi ha 4 grans divisions: urbà-rural, home-dona, ric-pobre, i la divisió de castes. Pensant en l’educació, cadascuna de les divisions provoca que el sector perjudicat tingui l’accés més difícil a les escoles. Sens dubte, si ets una nena, de casta baixa, pobra i que viu en una àrea rural, llavors ho tens realment complicat. Qualsevol projecte que, com el nostre, afavoreixi l’educació de les castes més baixes, i que tingui en compte la perspectiva de gènere, és un petit pas per a solucionar aquests problemes. Les castes superiors no sempre reben amb bons ulls els projectes que miren d’integrar els dàlits (intocables). Per exemple: ahir llegia que fa poc en una escola els pares van obligar als nens a fer vaga i a deixar d’assistir a les classes perquè no volien que el menjar de l’escola el preparessin dones dàlits. Per sort a Shanti Bhavan de moment no hem tingut problemes importants en aquesta línia.
Quins són els ítems de la situació del país que han interferit en el teu projecte?   Els principals problemes, deguts a la situació específica de l’escola, han estat tècnics. Per un costat: els talls de llum habituals en aquella regió, tot un repte per qualsevol projecte que utilitzi les TIC en cooperació sobre el terreny. Per un altre costat, la dificultat de trobar personal expert quan hi ha algun problema tècnic. El primer l’hem solucionat fent servir uns robots amb bateries que ens permetien seguir fent classes quan se n’anava la llum. Per buscar personal expert o algunes peces si s’espatllava algun ordinador, no hi havia més remei que anar a Bangalore, la ciutat gran més propera a Shanti Bhavan.
Fent una projecció de futur: quines perspectives hi ha per als nens de l’escola? Quines possibilitats tenen, i de què dependrà, que puguin  generar riquesa per la seva família i la societat?   Les perspectives de futur per als nens de Shanti Bhavan són realment bones. Shanti Bhavan intenta que els nens i nenes rebin una educació de qualitat que tendeixi a l’excel·lència, amb l’objectiu de que en el futur puguin obtenir bones feines o accedir, si ho volen, a l’educació universitària, quelcom que actualment encara és improbable i excepcional per a un dàlit d’una zona rural. El 2010 acabarà la primera generació d’alumnes, i es podrà començar a valorar l’impacte. Durant tots aquests anys, a part de rebre una educació formal excel·lent, s’ha fet una tasca important d’Educació pel Desenvolupament, intentant que els nens i nenes siguin crítics amb el seu entorn i conscients de les injustícies a les que són sotmeses les seves famílies, amb l’objectiu que quan acabin puguin liderar projectes i esdevenir ells mateixos agents del canvi de les seves comunitats.
Com es construeix la relació amb la ONG George Foundation? Què significa per a tu i el teu projecte aquesta fundació? i a l’inversa.   La relació amb la Fundació s’estableix el 2005, quan vaig fer de voluntari durant tres mesos a Shanti Bhavan. Per a mi, va representar la meva primera experiència sobre el terreny en un país del sud, quelcom difícil d’oblidar, i ara m’ha representat l’oportunitat de dissenyar un projecte de cooperació des de zero i tirar-lo endavant. Per a Shanti Bhavan, el projecte ha suposat un pas important en innovació educativa, l’oportunitat de treballar amb tecnologies avançades, i la possibilitat d’aprendre noves maneres d’ensenyar. La resposta dels alumnes i de tota l’escola ha estat molt positiva. El seu entusiasme ha facilitat molt el desenvolupament d’aquest projecte pilot, i la continuïtat en el temps està garantida gràcies a la capacitació de personal local.

 

Les universitats d'Uraccan i la UdG realitzen un seminari per a diagnosticar futures col·laboracions en docència, investigació i assistència en estudis de Medicina

Arran de la col·laboració en diferents projectes de cooperació que des de l’any 2000 hi ha entre la Universitat de Girona i la Universitat de les Regions Autònomes de la Costa Carib de Nicaragua, la rectora d’Uraccan va plantejar organitzar un seminari que permetés analitzar la possibilitat de dur a terme projectes conjunts en medicina, en docència, investigació i assistència. Treballar junts, professionals d’ambdues universitats, es veia com una oportunitat per a millorar la investigació i els índexs d’impacte a Uraccan i, per a la UdG, significava exercir la seva responsabilitat social en col·laborar en l’enfortiment d’Uraccan i en el desenvolupament de la regió, beneficiant-se del coneixement que es genera en col·laborar amb universitats de països en vies de desenvolupament, amb la corresponent amplitud de visions i concepcions positives que això planteja.

Partint d’aquestes premisses, el setembre de 2009 es va sol·licitar un ajut PCI (Programa de Cooperació Interuniversitària), que ha estat concedit amb un total de 5.000 euros.

visita UraccanPer tal de començar a diagnosticar, planificar i consensuar les futures col·laboracions, s’ha plantejat dur a terme un seminari a Girona i a Bilwi, en el que està previst que hi participin membres dels equips de rectorat i deganat de cada una de les universitats, de manera que tinguin la possibilitat de dialogar amb professors, investigadors i professionals de la Medicina d’ambdues universitats. Uraccan vol aprofundir en el coneixement i les peculiaritats dels estudis de Medicina de cada universitat, així com també analitzar la possibilitat de dur a terme projectes conjunts de formació i d’investigació, conèixer els projectes d’investigació en biomedicina a les dues universitats, i analitzar si, treballant amb el sistema ABP (Aprendizaje Basado en Problemas, metodologia que la UdG utilitza en els estudis de grau en Medicina), es podrien integrar a la universitat els coneixements de medecina tradicional i occidental, de manera que permetés la integració de sabers interculturals i donés protagonisme a la comunitat, potenciant paradigmes que respectin la cultura indígena, afrodescendent i mestissa, el paper central de la innovació i un enfocament de gènere. Mitjançant aquesta metodologia, es planteja que l’alumnat treballi continguts integrats de manera interdisciplinar i entri en contacte amb la pràctica mèdica ja en el primer curs de carrera.

Amb el seminari es pretén prioritzar les necessitats per anualitats en formació i investigació, i dissenyar les possibles col·laboracions per a poder-les presentar en el PCI de 2010. Així mateix, tant la UdG com Uraccan volen explorar la viabilitat d’intercanviar estudiants amb la finalitat de potenciar la seva mobilitat i participar en experiències de formació i assistència mèdica diferents a les pròpies. 

 

Camps de Treball a Algèria (PAU)

camp de treballEl projecte, finançat per l’Agència Espanyola de Cooperació i Desenvolupament Internacional (AECID) Sensibilització i transmissió de coneixements entre dues ribes de la mediterrània: XVU i CRUO, en que s’emmarquen tres camps de treball, té per objectiu promoure el coneixement i sensibilitzar en diferents àmbits als estudiants de la CRUO i de la XVU sobre la realitat social, política, econòmica i cultural entre les dues ribes de la Mediterrània.

Per tal d’assolir aquest objectiu, els camps pretenen ser un espai de trobada que afavoreixi la participació, la formació i l’intercanvi entre estudiants d’aquestes dues xarxes (de la XVU, de la CRUO) i la població rural algeriana. Els camps de treball tindran una durada de 13 dies, entre el 26 de març i el 7 d’abril de 2010, i es realitzaran en tres zones diferents: a Beni Abbes, on l’objectiu és col·laborar en la rehabilitació de l’antic mercat de la vila, per tal que en un futur pugui ser utilitzat com a seu de les associacions locals i com a lloc de reunió i de vida comunitària de la vila; a Mascara, on els participants realitzaran tasques de valoració del bosc de Nesmoth, i a El Hachem crearan taules pedagògiques per indicar les espècies vegetals i animals que s’hi poden observar; i l’últim camp és a Tlemcen, específic d’arqueologia. Aquí els participants duran a terme tasques d’excavació, prospecció i documentació arqueològica sobre el terreny, i tasques de neteja i classificació del material als laboratoris de la Universitat de Tlemcen.

En aquests tres camps hi participaran 15 estudiants de la XVU, dels quals 3 seleccionades són de la UdG. 2 estudiants dels estudis d’Història, per al camp de Tlemcen; Romina Ribera Marigó i Anaïs Borràs Sureda,  i María Roigé Valiente, estudiant de 3r dels estudis d’Economia al camp de Beni Abbes.

Projecte (DIGU) de cooperació amb cinc universitats africanes

reunió Del 18 al 20 de gener, la UdG va participar en les jornades de cloenda a Dakar (Senegal) del tercer mòdul del projecte DIGU ( Desenvolupament institucional i formació en gestió universitària) que porten a terme les vuit universitats públiques catalanes integrades a l’ACUP amb cinc universitats africanes de Camerun, Senegal, Moçambic, Guinea Equatorial i Madagascar.  

En aquestes Jornades es va firmar un conveni de col·laboració entre l’ACUP i cadascuna de les universitats africanes per treballar en el futur en els àmbits de formació, investigació i gestió universitària i es va crear un consorci entre totes aquestes universitats per continuar treballant el programa iniciat en gestió universitària.

A la trobada hi van assistir representants de les universitats públiques catalanes, africanes, de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i Desenvolupament, de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, Casa Àfrica i l’Institut Catalunya-Àfrica. A l’acte de cloenda hi va participar el vicepresident de la Generalitat Josep-Lluís Carod-Rovira.

 

Participació de la UdG a la jornada sobre instruments de la cooperació universitària i científica a Madrid organitzades per l'AECID

El passat 25 de gener es va celebrar a Madrid una Jornada per tractar la reforma dels instruments de la Cooperació Universitària al Desenvolupament. La Jornada es va organitzar a l'entorn de tres taules rodones:

1) Formació del capital humà acadèmic, científic i professional en països amb ajuda oficial al desenvoluament (AOD).

2) Instrument de recolzament a les estructures acadèmiques i investigadores/as de països amb ajuda oficial al desenvolupament (AOD).

3) Ensenyament, sensibilització i investigació sobre cooperació al desenvolupament des de les universitats.

A les jornades hi van participar experts del Ministeri de Ciència i Innovació Tecnològica, representants del CSIC, AECID, DGPOLDE i de la major part de les universitats espanyoles. M.Rosa Terradellas, vicerectora delegada d'Estudiants, Cooperació i Igualtat, va participar com a ponent a la segona taula.

En acabar, a la taula de conclusions es va establir el compromís de crear grups de treball sobre cadascuna de les temàtiques tractades amb la finalitat d'obrir el debat de manera més àmplia amb les universitats.

 

Curs Visions d’Amèrica Llatina

Oliver KleinPer segon cop consecutiu, des de l’OCD hem tornat a organitzar, conjuntament amb les universitats de Lleida i Rovira i Virgili de Tarragona, la segona edició del Curs Visions d’Amèrica Llatina, que enguany s’ha centrat en "La veu i els drets de les minories".
El curs s’ha desenvolupat a la facultat de Dret, a partir de quatre sessions concentrades en els dies 19 i 26 de febrer, i s’ha comptat amb la presència d’Oliver Klein, professor de ciència política a la URV, d’Alta Hooker, rectora de la URACCAN, de Marco Aparicio, doctor en dret i professor de dret constitucional a la UdG i d’Irma A. Velasquez, periodista, doctora en Antropologia i màster en Antropologia social. Van parlar, respectivament, dels Drets Territorials dels Pobles indígenes, de l’educació i les universitats interculturals, de Drets Humans i pobles indígenes i la descolonització de l’Estat a l’Amèrica Llatina, i del conflicte polític, social i mediambiental a l’Amèrica Llatina.

La inscripció ha estat gratuïta, i l'activitat serà reconeguda amb 2 crèdits de lliure elecció a tots els estudiants de la UdG que hi ha assistit.

 

Curs Joves Promotors de Salut

joves promotorsEl curs es va realitzar durant els dies 4 de febrer, 3 i 10 de març, i estava destinat als estudiants de la Universitat de Girona amb l'objectiu de fomentar la importància de la pròpia salut.

El curs ha estat organitzat per l’AECC Catalunya Contra el Càncer a partir d’un programa basat en un curs de formació en el que s’ha parlat sobre la prevenció del càncer, l’educació per a la salut, el tabac, l’alcohol, la prevenció solar i l’alimentació, i basat també en la participació en campanyes de formació que es realitzaran al llarg del curs.

 

Nova edició de DVD's sobre els Objectius del Mil·lenni 

salus aquaeDes de l'Oficina de Cooperació hem editat un segon DVD amb dos documentals dirigits i realitzats per en Pep Caballé que parlen dels drets a la salut i a l'educació. L'edició dels DVDs s'emmarca dins la campanya de difusió dels Objectius del Mil·lenni.

SALUS AQUAE. El dret a l'aigua: el dret a la salut

L'accés a l'aigua potable és el primer requisit per a la vida, per a la salut i per assolir tots els drets humans. Tots necessitem aigua potable, però malauradament, per a una gran part de la població mundial, disposar d'aigua neta i potable és un problema de salut diari. L'actual model de desenvolupament, les desigualtats i la gestió privatitzada fan que l'accés a l'aigua potable i als serveis de sanejament bàsics no sigui gestionat ni com a recurs bàsic per a la salut ni com a dret fonamental, sinó convertit en l'oportunitat d'un gran negoci.

EDU D'EDUCACIÓ

En moltes comunitats africanes, als infants se'ls posa un nom que fa referència a un esdeveniment  que ha ocorregut durant el dia en que van néixer. Edu era l'abreviatura  d'education, perquè el dia en que Edu va venir al món en el seu poble es va obrir la primera escola. Aquest documental parla dels quatre pilars de l'educació segons la UNESCO: del mestre, dels alumnes, de cursos pràctics, de pobresa i de l'educació com a acció política amb més capacitat de trasnformació.

 

Activitats en preparació
Curs de Cooperació per al Desenvolupament

Com cada semestre, s'ha programat una nova edició del curs de cooperació. Aquesta vegada es farà els dies 9,16 i 30 d'abril. 

Lloc: Facultat de Dret, aula 3A, Campus de Montilivi

Horari: de 16 a 19h.

La realització del curs permet obtenir 2 crèdits de lliure elecció, una vegada avaluada l'assistència i el treball que haurà de realitzar cada alumne.

També es té en compte com a requisit en el moment de valorar les sol·licituds de la convocatòria d'ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament de la UdG.

Inscripció: cal enviar un correu a cooperacio@udg.edu, fent-hi constar el nom del curs (Curs de Cooperació per al Desenvolupament), i el nom, cognoms, DNI, núm. d'estudiant, estudis, curs, correu electrònic i telèfon.

La data màxima d'inscripció és el 26 de març.

 

Curs de lliure elecció "en plenes facultats"

L'objectiu principal del curs de formació es dotar als voluntaris de les eines necessàries per poder informar, assessorar i aconsellar en les possibles demandes sobre la temàtica de la sexualitat i les drogues.

Aquest curs es realitzarà els dies 19 i 20 d'abril de 2010 de les 9.00 a les 14.00h, a la Facultat de Dret. 

BLOC I - Prevenció en drogodependències. Dia 19 d'abril (9.00 a 14.00h) a l'Aula 5E de la Facultat de Dret: Introducció al concepte de droga; conceptes bàsics sobre drogodependències; classificació i descripció de les substàncies; factors de risc i protecció en el consum de drogues; tipus i itineraris de consum; criteris de dependència i reducció de rics en el consum de drogues. 

BLOC II. Sexualitat. Dia 20 d'abril (9.00 a 14.00h), a l'aula 1H de la Facultat de Dret: introducció a la sexualitat: conceptes bàsics, dimensions, mites, etc.; mètodes anticonceptius: classificació i característiques; la Sida i altres malalties de transmissió sexual: tipus, simptomatología, efectes, vies de transmissió, detecció i tractament; mesures de prevenció i sensibilització; drogues i sexualitat

La realització del curs permet obtenir 2 crèdits de lliure elecció, una vegada realitzada la memòria i les pràctiques (taules informatives).

Inscripció: cal enviar un correu a cooperacio@udg.edu, fent-hi constar el nom del curs (Curs en Plenes Facultats), i el nom, cognoms, DNI, núm. d'estudiant, estudis, curs, correu electrònic i telèfon.

La data màxima d'inscripció és el 9 d'abril.

Per realitzar la inscripció podeu enviar un correu electrònic a cooperacio@udg.edu, amb les següents dades: