Oficina de Cooperació per al Desenvolupament
Cooperació i Voluntariat

ACCD

Projectes de cooperació interuniversitària

   item llista  ACUP
   item llista  UdG
   item llista  ACCD
   item llista  AECID

ACCD

l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), és l'organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament, construcció de pau, acció humanitària i drets humans per contribuir a l'eradicació de la pobresa i afavorir el desenvolupament humà sostenible.